Digitaliseringsimpuls onderwijs: transformatiehubs

De komende 8 jaar is er 603 miljoen euro beschikbaar om te investeren in digitalisering van het onderwijs. 560 miljoen komt van het Nationaal Groeifonds, 43 miljoen investeren mbo-instellingen, hogescholen en universiteiten inkind. Waar wordt dat geld in geïnvesteerd?

Een groot deel van de 560 miljoen euro die is toegekend door het Nationaal Groeifonds aan de Digitaliseringsimpuls Onderwijs (en de 40 miljoen die onderwijsinstellingen zelf in kind bijdragen) wordt besteed in transformatiehubs. In een transformatiehub bundelen docenten, studenten, onderzoekers, werknemers, werkgevers en leveranciers hun kennis en innovatie­ kracht om samen complexe vraagstukken in de onderwijspraktijk op te lossen.
We starten met twee transformatiehubs: één rondom digitale leermaterialen, en één rondom flexibilisering van onderwijs.

De transformatiehub digitale leermaterialen gaat proberen te organiseren dat alle studenten in het mbo, hbo en wo hun leermaterialen via één plek kunnen vinden. En dat docenten samen werken aan het ontwikkelen van leermaterialen en materiaal makkelijk met elkaar kunnen delen zodat de kwaliteit nog beter wordt.

Om dat mogelijk te maken zijn bijvoorbeeld afspraken met uitgevers en bibliotheken nodig over het beschrijven en beschikbaar stellen van leermaterialen. Leermaterialen van verschillende bronnen moeten gemakkelijk op één plek verzameld kunnen worden, liefst in de leeromgeving van de student. En docenten moet een plek hebben om te kunnen samenwerken en materiaal te zoeken en delen.

De transformatiehub Wendbaar en efficiënt georganiseerd onderwijs gaat proberen de administratieve drempels voor studenten weg te nemen in hun studie. Zodat alle lerenden gemakkelijk kunnen kiezen uit het onderwijsaanbod van alle onderwijsinstellingen. Inschrijven gaat dan gemakkelijk, en alle studie- resultaten zijn op één plek te vinden.

Om dat voor elkaar te krijgen moeten mbo-instellingen, hogescholen en universiteiten bijvoorbeeld afspraken maken over de manier waarop ze informatie over onderwijs vastleggen, zodat die informatie makkelijk uitwisselbaar wordt. En nadenken over hoe onderwijsresultaten betrouwbaar digitaal gecertificeerd kunnen worden.

Vanaf 2025 zullen nog meer transformatiehubs starten.

Een transformatiehub wordt geleid door twee captains of innovation. ZIj hebben een kernteam, met bijvoorbeeld een programmamanager en experts. Zij organiseren de samenwerking tussen alle betrokkenen, en organiseren experimenten in de onderwijspraktijk. De transformatiehubs worden broedplaatsen van innovatie.
 

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties