Koffie break met Risheet Lal: 'De drempel is denk ik lager' (7)

Met studenten praten en nadenken over het onderwijs levert wederzijds begrip en dus binding op. Op veel plekken worden studenten ook ingezet als student-mentor of begeleider van werkgroepen. Bij Hogeschool Inholland Amsterdam zette een student zelfs een uitgebreid bijlesprogramma voor eerstejaars op. Het aantal deelnemers aan deze vrijwillige bijlessen steeg in een jaar tijd van twaalf naar driehonderd. Wat maakt het zo'n succes?

"En zo kunnen we met z'n allen veel meer bereiken dan ik alleen. "

Deze week in 'Koffie break met...': Risheet Lal, derdejaars student Biomedisch laboratoriumonderzoek én Chemie aan Hogeschool Inholland in Amsterdam. Voor een tweedejaars praktijkvak ging hij bijles geven. Inmiddels worden zijn bijlessen ingeroosterd, overlegt hij regelmatig met het faculteitsbestuur én zorgt hij dat tweedejaars studenten geen studieachterstand oplopen.

Klik op het onderstaande plaatje om de opname van het interview te bekijken. 

Behoefte aan bijles

Zo bescheiden als Risheet is, zo bevlogen en hardwerkend is hij ook. Toen hij vorig jaar voor het vak 'Instrueren' studenten ging begeleiden, ontdekte hij dat er behoefte was aan bijles. In oktober startte hij met twaalf studenten. Dat aantal was in februari gegroeid naar zestig, in juli naar honderdtwintig en inmiddels bereikt hij ruim driehonderd studenten.

Snel antwoord via de app

Risheet gebruikte WhatsApp eerst alleen om zijn bijlessen aan te kondigen. In die appgroepen stellen studenten nu ook vragen over de stof. Die vragen beantwoord hij altijd snel. En dat is een belangrijk verschil met de meeste docenten van zijn twee opleidingen. 

"Als je een mail moet sturen naar docenten, dan weet je: die zijn sowieso heel erg druk. Ze bieden zeer zelden hun telefoonnummer aan, zo van hé App me maar als er iets is. 

Inmiddels helpen de studenten in de appgroepen ook elkaar met het beantwoorden van de vragen. 

Meer dan alleen bijles

Bijles is voor Risheet trouwens een ruim begrip. Het gaat niet alleen om studiestof uitleggen. Hij helpt bij leren plannen, tentamens voorbereiden en denkt mee over waar je met je studie naartoe wilt.  Samenvattingen, uitgewerkte leerdoelen en extra oefentoetsen staan allemaal gestructureerd in Dropbox. En die is toegankelijk voor alle leden van de studievereniging. De studievereniging kreeg hierdoor meer leden. En dat is ook weer belangrijk voor de binding. 

Laagdrempelig en gezellig

Toen de hogeschool dicht moest door corona, wilde Risheet eerst stoppen met de bijlessen. Hij had nog nooit van Teams gehoord. Maar hij ging het toch proberen en zag al snel de voordelen. 

"Ik werkte eerst op school, gewoon na de lessen in een zaaltje. Soms kwamen er 30 tot 40 man. Maar met Teams zijn dat nu makkelijk 80 tot 90 studenten. Dat heeft te maken met de toegankelijkheid. Je hoeft niet meer te reizen. Corona heeft dus ook wel iets goeds gebracht. 

Risheet waakt ervoor dat de bijlessen door de studenten gezien worden als vervanging van de colleges door de docenten. Sommige studenten opperden dat wel in de groepsapp. 

"Ik ben geen vervanging van de docenten. Ik ben een hulpmiddel voor als het toch wat zwaarder blijkt te zijn dan een student had verwacht. Daarom bied ik pas vanaf de vijfde week van het blok de bijlessen aan."

Over waarom zoveel studenten naar de bijles komen is Risheet voorzichtig. 

"De drempel is een stuk lager denk ik. Ik ben ook student, ik ben ook super jong. Het is gewoon een stuk makkelijker om hulp te vragen. En het is naast lesgeven ook gezellig. We praten ook over andere dingen. Dan zijn ze geneigd die bijlesmomenten eerder bij te wonen. Het is alsof het een soort samen leren is in plaats van een verplichting. "

Geen studievertraging 

Omdat de bijlessen zo populair zijn, kan Risheet het niet meer alleen af. Tweedejaars studenten helpen hem nu en kunnen hiermee studiepunten verdienen. Die studiepunten verdienden ze eerst met activiteiten als open dagen. Maar nu die er niet meer zijn, wordt zo studievertraging voorkomen.

"Het kwam zo allemaal bij elkaar. Alles viel gewoon op z'n plek."

De toekomst

Naast een ijzeren discipline, overgehouden uit zijn carrière als profvoetballer, heeft Risheet heel duidelijk voor ogen waar hij naartoe wil. Dat motiveert hem om ook de minder leuke vakken gewoon te gaan doen. Hij merkte dat niet iedere student dit zo goed weet. Met hen plant hij individuele gesprekken in om hier samen over na te denken.  

"Ik plan individuele gesprekken met ze in van 20 minuten. Dan ga ik gewoon praten. Wat verwacht je van de opleiding? Dan laat ik zien hoe ik het doe en geef mijn ervaringen mee.  "

Meer lezen

  • Ewald Edink sprak in de eerste koffie break uitgebreid over hoe hij zijn studenten betrekt bij zijn onderwijs. 
  • Study-buddies en studentcoaches lijken een goede oplossing voor het verkleinen van de afstand tussen docent en student. Want -helaas- hoe jong en modern je je ook voelt, studenten zien dat heel anders. Ines Lindner vertelde hoe ze de digital natives als adviseurs inzet (video bij vraag 3).
  • Co-creatie wordt het intensiever samenwerken van docenten en studenten bij het onderwijsontwerpproces in de literatuur genoemd en daarover verscheen een interessant artikel van Suzanne van Hoogstraten.  Haar conclusie heeft ook weer alles te maken met binding: 'Wanneer co-creatie goed ingericht wordt, zal het onderwijsontwerp beter aansluiten bij de doelgroep, zal het wederzijdse begrip op onderwijs en leren verbeteren en zal de positieve relatie tot elkaar ervoor zorgen dat studenten meer betrokken raken bij hun onderwijs en de universiteit als geheel.
  • Bij de Universiteit Leiden is er afgelopen mei een groot project gestart om studenten in te zetten als studentmentoren om zo de afstand naar het onderwijs te verkleinen. Cohortering is de mooie term die eraan gegeven is. 

Eerder verschenen in deze reeks

Koffie break met …

In ‘Koffie break met…’ iedere week een docent die vertelt over online onderwijs en het vergroten van binding. In een kwartiertje hoor je van een enthousiaste docent zijn of haar ervaringen, oplossingen en tips. Dus pak een kopje koffie, neem een break en laat je inspireren.

‘Science may never come up with a better office communication system than the coffee & tea break.’ – Earl Wilson 

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties