Podcasten on demand leren en toetsen

Geschreven samen met: Guus Vanhautem

Het verschijnsel podcast is niet nieuw. In basis is het een publieke rss-feed die gebruikt wordt om audiobestanden te delen. De laatste jaren maakt de techniek een vlucht. Dit wordt vooral ingegeven door de toename van on demand-media door platformen als Netflix, HBO Max en Disney+. Wat kunnen podcasts betekenen voor het onderwijs?

In de afgelopen periode hebben we binnen de kopgroep interactieve technologie (ROC Tilburg) een aantal experimenten uitgevoerd. Zo zijn podcasts gebruikt als lesmateriaal en als toetsmiddel. In dit artikel vertellen we over de uitkomsten van deze experimenten.

Podcast als leermiddel

Binnen de school voor Administratieve en Juridische Dienstverlening zijn voor het vak belastingrecht podcasts gebruikt als leermiddel.  De lesstof is verwerkt in tien podcasts van maximaal tien minuten. Dit bleek bij uitvraag de ideale lengte volgens onze studenten.  De afleveringen zijn beschikbaar gemaakt op een portal waar ook leervideo’s en de lesstof in tekst werd aangeboden.

Studenten die gebruik hebben gemaakt van het leerportal geven in overgrote meerderheid de voorkeur aan leren via podcasts. Zij geven aan dat zij het prettig vinden dat de uitleg van de docent on demand beschikbaar is. Uit de metadata van de portal blijkt dat studenten de informatie vooral opzoeken in de week voor het examen maar ook in de avond, wanneer docenten niet beschikbaar zijn. 

Podcast als toetsmiddel

Binnen de school voor Zorg en Welzijn heeft een experiment gelopen met het toetsen middels het maken van een podcast. Eerstejaarsstudenten doktersassistente maakte een verslag over hun eigen fictieve praktijk. Hierbij mochten ze hun keuzes en diverse technologieën toelichten door middel van een podcast. In duo’s werden de podcasts op genomen onder begeleiding van de docent.

Het maken van een podcast versloeg met gemak andere toetsvormen zoals een schriftelijke toets, een verslag, een vlog, een verantwoordingsverslag, een groepsopdracht of een PowerPointpresentatie als gewenste toestvorm.

De meeste studenten geven aan  meer motivatie te hebben voor de opdracht door de podcast als toetsmiddel te gebruiken.

Conclusie

Podcasts in het onderwijs sluit aan bij de behoeftes van de student. Zij ervaren het on demand beschikbaar zijn van uitleg als grote meerwaarde. Op termijn scheelt het je als docent bovendien tijd, omdat studenten de vragen die ze hebben zelf op kunnen zoeken in de podcasts.

Bij het gebruik als toetsvorm is het belangrijk deze als afwisseling te gebruiken in je toetsarsenaal. Een podcast is geen heilige graal maar helpt studenten om meer gemotiveerd met een opdracht aan de slag te gaan.

Tips

Wil jij aan de slag met podcasts  hou dan rekening met de volgende zaken:

Betrekken van student: neem studenten mee in de voorbereiding van je podcast. Vraag actief wat ze willen dat er besproken wordt en welke vorm hen het best past. Voor sommige studenten is een instructie prettig terwijl anderen liever naar een gesprek luisteren.  

Voorbereiding studenten: Bij het inzetten als toetsvorm moet je ook aandacht besteden aan de voorbereiding. Het is namelijk een podcast en geen nieuwsuitzending of audioboek. Het mag informeel en gezellig zijn zolang de inhoud maar op orde is.

Beoordeling: wanneer je een podcast  inzet als toetsvorm. Zorg dan dat je de beoordeling vooraf op orde hebt. Gebruik een rubric en deel deze vooraf met de student zodat ze weten waar ze op beoordeeld worden.

Audiokwaliteit: Maak gebruik van een goede microfoon. Dit hoeft geen duur ding te zijn maar de kwaliteit van de microfoon in je telefoon of laptop laat vaak te wensen over. Slechtere audiokwaliteit zorgt voor een lagere betrokkenheid van de student.

Wil je meer tips en tricks om zelf aan de slag te gaan? Of heb je nog vragen? Neem dan contact op met het Practoraat Interactieve Technologie van ROC Tilburg

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 3 reacties