Activerend leren via TBL methode vraagt bijpassende onderwijsruimtes

Onderzoek wijst uit dat actief kennis verwerven op korte en lange termijn voor meer leerrendement zorgt in vergelijking met het passief verwerven van kennis: studenten die actief met de stof omgaan zijn meer betrokken en laten een hoger cognitief niveau van leren zien (analyseren, evalueren, creëren) (Schmidt et al, 2019). Hoe interactiever de activiteit, hoe groter de leeropbrengst (Chi &Wylie, 2014). Een bewezen succesvol onderwijsmethode die hierbij aansluit is Team based learning onderwijs (Michealson et al, 2008). Team based learning (TBL) is een grootschalige vorm van samenwerkend leren waarbij studenten in kleine teams van 5-7 studenten op interactieve wijze bezig zijn met de lesstof. Deze flipped classroommethode vraagt flexibele onderwijsruimtes waarin grote groepen met elkaar kunnen samenwerken in kleine teams.

Kenmerkend aan TBL is de vaste volgorde van verschillende fases waarbij individuele verantwoordelijkheid, de onderlinge discussie en directe feedback een belangrijke rol spelen. Het TBL-model zorgt ervoor dat studenten elkaar in toenemende mate verantwoordelijk houden voor het voorbereid naar de les komen en het leveren van een actieve bijdrage aan de discussievragen. Recentelijk heeft het LUMC een kennisclip gemaakt om docenten te informeren over de TBL methode. Stap voor stap wordt daarin de methode uitgelegd.

Kleinschalig onderwijs in grotere groepen

TBL kan aan grotere groepen worden aangeboden terwijl het kleinschalige karakter van onderwijs behouden blijft. Omdat deelnemers in kleine teams samenwerken, worden alle studenten uitgedaagd om deel te nemen. De methode begint met een individuele kennistoets (iRAT) gebaseerd op het huiswerk (preparation). Vervolgens wordt dezelfde toets in het team besproken (iRAT). Gezamenlijk worden de juiste antwoorden gekozen op de vragen waarna niet alleen directe feedback volgt maar ook een teamscore. Dit daagt deelnemers uit hun kennis te delen waardoor het hele team op vlieghoogte komt. Voor de docent wordt snel inzichtelijk welke stof begrepen is (en geen aandacht meer behoeft) en welke misconcepties er zijn. Via een minicollege worden de hiaten toegelicht.

Vervolgens gaan de teams aan de slag met toepassingsvragen (APPs). Dit zijn vraagstukken waarin de verworven kennis wordt toegepast. Alle teams werken aan dezelfde vragen. In de meest eenvoudige versie zijn dit meerkeuzevragen waarbij alle antwoorden goed zijn maar waarbij één antwoorden het meest voordehand ligt. Het maken van een specifieke keuze stimuleert de discussie en stimuleert deelnemers hun kennis verwoorden. Dit is een leerzaam proces. Het gaat in deze fase om de redenering en niet zozeer om het goede antwoord. Op een aangeven moment wordt plenair per team een gekozen teamantwoord gegeven. Omdat elk team zich heeft verdiept is de discussie die vervolgens plaatsvindt een verdiepingsslag en wederom een leermoment.

Zaal met ronde tafels en stoelen
TBL classroom

Voor wie relevant?  

TBL onderwijs is in de jaren 80 ontwikkeld op een economische faculteit in de Verenigde Staten. Inmiddels wordt de methode wereldwijd ingezet. De paradigmashift waarbij het student gestuurd lesgeven het uitgangspunt is, kan op alle onderwijsniveaus worden ingezet (VO-MBO-HBO-WO) en bij alle groepsgroottes (van klas tot werkcollege). Omdat iedereen verantwoordelijk wordt gehouden worden alle deelnemers geactiveerd om deel te nemen wat de samenwerking ten goede komt. In tegenstelling tot passief onderwijs worden alle deelnemers geactiveerd actief met de stof bezig te zijn waardoor alle deelnemersl leren.

Tips

  1. TBL onderwijs is niet ingewikkeld maar wel veelomvattend. Hoe consequenter het format wordt toegepast, hoe beter het leerresultaat. Gecertificeerde TBL expert kunnen hier ondersteuning bij bieden.
  2. TBL onderwijs vraag om een aangepaste onderwijsruimte. De minimale groepsgrote is 10. Met dit aantal kunnen er 2 teams worden gemaakt en kan er een discussie tussen de teams plaatsvinden. TBL is goed opschaalbaar; voor een docent is een groep van 70 studenten (10 teams) goed te faciliteren omdat de docenten niet de individuele student maar het team aanspreekt.
  3. Idealiter vindt TBL onderwijs plaats in een grote platte zaal met tafels waar 7 studenten interactief met elkaar aan de slag kunnen. De docent die TBL faciliteert verplaatst zich door de zaal en loopt achter alle groepen lang zodat er een lange lijn ontstaat met het team dat wordt aangesproken.

Het Amsterdam UMC, afdeling AMC beschikt over meerdere TBL zalen waar omme nabij 100 studenten in passen. Het LUMC beschikt over één flexibele collegezaal voor 80 studenten. Daarnaast beschikt het LUMC over werkgroepruimtes die kunnen worden samengevoegd waardoor met een beetje creativiteit groepen van 35 studenten TBL onderwijs kunnen krijgen.

Conclusie

TBL is een opkomende onderwijsmethode die een beroep doet op de inrichting van onderwijsgebouwen. Platte zalen waar grote groepen in kleine teams met elkaar kunnen samenwerken. Bij voorkeur beschikken deze ruimtes per tafel ook over devices of de aansluiting daarvan zodat kennis kan worden opgezocht of online toetsen kunnen worden gemaakt. De ruimte bevat ook over opslag zodat ABCDE kaarten en standaarden die de discussie ondersteunen kunnen worden opgeslagen. TBL onderwijs is niet alleen leerzaam maar ook leuk. Studenten voelen zich betrokken, ondanks de grote groepen waarin het TBL onderwijs plaatsvindt en als dit in een ruimte is die hiervoor geschikt is komt dat de kwaliteit van de TBL sessie ten goede.  

Bronnen

Michaelsen LK, Parmelee DX, McMahon KK, Levine RE. (2008). Team based learning for health professions education: a guide to using small groups for improving learning. Serling, Virginia: Stylus.

Chi MTH & Wyllie R (2014). The ICAP Framework: linking cognitive engagement to active learning outcomes . Educational Psychologist, 49:4, 219-241.

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 2 reacties

Reactie van Marij Veugelers

Leuk overzicht Jolanda, ooit heb ik een onderwijskundig onderzoek laten doen in de (eerste) Teambased Learning Zaal die bij het AMC is gestart medio 2016
Wellicht is dit onderzoek interessant om terug te lezen https://communities.surf.nl/learning-spaces/artikel/onderzoek-naar-een-…
Eind 2019 is hun 2de innovatieve collegezaal ingericht, en heeft een award gewonnen. Hier een bericht over die zaal https://communities.surf.nl/blended-learning/artikel/multifunctional-le…