Tips toegankelijk onderwijs tijdens coronacrisis

Studenten met een functiebeperking of met een ondersteuningsvraag ervaren extra belemmering ten tijde van de coronacrisis. De onderwijsinstellingen komen met verschillende initiatieven en geven tips voor toegankelijk onderwijs en studentenwelzijn. 

Initiatieven hogeronderwijsinstellingen 

 • Factsheet: Studentenwelzijn in coronatijd: aandachtspunten en practices van hogescholen (InHolland).
 • Richtlijnen (Engelse versie) voor toegankelijk digitaal onderwijs, opgesteld door het Diversity Office van de Universiteit Leiden i.s.m. interne deskundigen.
 • Crowdfundingscampagne door Alumni van de Universiteit voor studenten in nood door coronavirus.
 • Erasmus Universiteit Rotterdam lanceerde het online platform 'Are you OK out there?' voor studenten met handvatten en initiatieven om hun welzijn te verbeteren.
 • Universiteit van Leiden lanceerde Moodpep: een online zelfhulpprogramma bij depressieve gevoelens.
 • Hogeschool Rotterdam lanceerde een dagelijks online ochtendmeet-up voor studenten voor verbondenheid en studiestimulans.
 • Technische Universiteit Eindhoven brengt de TU/e-gemeenschap samen met de TU/e Community Radio.

Tips

Hieronder vind je enkele oplossingsrichtingen, die genoemd zijn door het Diversity Office van de VU te Amsterdam.

 • Gebruik extra informatiekanalen, zoals social media en het netwerk van studie- en studentenverenigingen, om informatie bij de studenten te krijgen, zoals de mogelijkheid om met een studieadviseur of studentenpsycholoog te praten;
 • Geef laptops in bruikleen aan studenten die geen toereikende technische voorzieningen hebben;
 • Bied studieruimte aan voor studenten die thuis geen rustige studieruimte hebben;
 • Maak zo min mogelijk gebruik van digitale toetsen, omdat juist de kwetsbare studenten hier hinder van ondervinden;
 • Ga soepel om met de aanwezigheidsplicht, bijvoorbeeld voor studenten met mantelzorgtaken;
 • Maak een speciale regeling voor het collegegeld om de financiele druk op de studenten te verlichten;
 • Geef eerstegeneratieleerlingen op het vwo een buddy, om na de Coronacrisis de overstap naar de universiteit te versoepelen. 

Meer over eerstegeneratieleerlingen
Studenten waarvan de ouders zelf niet naar de hogeschool of universiteit gingen, hebben het vaak zwaarder dan studenten met een academische achtergrond. Een achterstand, een lager zelfbeeld, een loyaliteitsconflict met thuis. Lees de blog van Damy Baumhöer over hoe opleidingen hen tegemoet kan komen.

Meer informatie over toegankelijk onderwijs?

Bezoek de themapagina: inclusief (online) onderwijs

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties

Gerelateerde artikelen