De snelle veranderingen in de samenleving zijn een uitdaging voor de onderwijsinstellingen. Die reageren door onderwijsvisies, leerdoelen, curricula en vakken te vernieuwen. Info daarover is vaak op projectbasis en heel divers. Je kunt dus moeilijk handige voorbeelden vinden of van meer projecten leren. Daarom bieden de vier technische universiteiten standaard informatie over onderwijsinnovatieprojecten aan op:

https://www.4tu.nl/cee/innovation/

Analyse van alle projecten levert bruikbare conclusies op zoals te zien is in het artikel:

Learning from education innovation using the 4tu.cee innovation map

Author

Emiel van Puffelen is the leader of the 4TU.Centre for Engineering…

Emiel van Puffelen

Comments

Dit artikel heeft 0 reacties