Highlights webinar De snelle opkomst van de Hybrid virtual classroom

Door de corona-maatregelen is er veel aandacht voor Hybrid virtual classrooms. De afgelopen maanden stapten veel instellingen over op deze combinatie van fysieke en online onderwijsruimtes. Hoe is dat gegaan? Tijd om kennis en ervaringen uit te wisselen.

De Hybrid Virtual Classroom

Een Hybrid classroom heeft als kenmerk dat enkele studenten in de fysieke ruimte zijn en dat de andere studenten via schermen online meedoen. In een virtual classroom zijn alle studenten via schermen online deelnemer. Voor de coronaperiode waren nog maar een paar ruimtes ingericht als Hybrid virtual classrooms, nu worden overal snelle oplossingen bedacht.

Hoe werk je hiermee als docent? En hoe verbind je de studenten? Tijdens het webinar op 30 oktober 2020 werden mooie voorbeelden gedeeld van een instelling en drie docenten.

Bekijk de opname van het webinar De snelle opkomst van Hybrid Virtual Classroom

Enquête Hybrid virtual classroom: de eerste resultaten

De Surf Special Interest Group (SIG) Learning spaces hield voorafgaand aan het webinar een peiling over het gebruik van Hybrid virtual classrooms. Didactische en technische vaardigheden van docenten blijken vooral een uitdaging. Maar de geluiden zijn vooral positief. Zo voelen docenten zich vertrouwd in de fysieke omgeving en studenten vinden de keuze tussen fysiek en online prettig.

Bekijk het totaaloverzicht van de eerste resultaten in de presentatie van Marij Veugelers, voorzitter van de SIG Learning Space. De enquête staat nog open tot 15 november.

Rotatieonderwijs
Rotatieonderwijs KU Leuven

Op de campus als mogelijk, online omdat het mogelijk is

Toen het onderwijs plots online moest, stapte de KU Leuven in korte tijd over naar ‘rotatieonderwijs’. De essentie van dit nieuwe onderwijsmodel: op de campus als mogelijk, online omdat het mogelijk is (en als het noodzakelijk is). Peter Verbist, stafmedewerker Learning Spaces aan de KU Leuven vertelt wat dat in de praktijk betekende. Nieuwe software Skype voor Business en BB Collaborate Ultra werden op grote schaal gekoppeld aan video conference tools.

Maar de techniek is één stap. Maar hoe zorg je dat docenten het ook kunnen gebruiken? Er kwamen handleidingen voor de verschillende combinaties van les-/lokaaltype en online infosessies voor ondersteuners, ICT-ers en docenten. Tip: laat docenten ook altijd testen met hun eigen device. Want die staat ineens heel centraal in dit onderwijs! Tijdens de lessen was de ondersteuning op de campus onmisbaar. En wat niet opgelost kon worden tijdens de les, werd ter voorbereiding op de volgende les met ICT support geregeld.

Meer details over de aanpak in Leuven vind je in de presentatie van Peter Verbist.

Minder afhankelijk van contactmomenten en docentbegeleiding

Bij de Fontys Hogeschool Opleiding Kind en Educatie lag de focus minder op techniek.  Eigenaarschap bij studenten stond centraal. Docent Annemarie van den Broek vertelt wat studenten daarvoor nodig hebben. Zo moeten ze weten wat hun eigen regelruimte is, wat de einddoelen zijn en welke vaardigheden ze moeten ontwikkelen.

Student Fontys over online onderwijs

"Het is fijn dat we overzicht hebben van wat de einddoelen zijn en we hier zelf de route naar toe kunnen bepalen"

Tijdens de eerste lockdown waren studenten erg op zichzelf aangewezen. Dan helpt eigenaarschap enorm, merkten ze bij Fontys. Studenten zijn minder afhankelijk van contactmomenten en docentbegeleiding. Ze waren al gewend om in Teams zelf alles in te richten en bijeenkomsten te plannen. Aan korte kennisbijeenkomsten kun je nu fysiek of online deelnemen en dat gaat heel natuurlijk. Uit de evaluatie die de hogeschool deed bleek dat studenten zich nog steeds betrokken voelen en dat samenwerking in groepen daarvoor belangrijk is.

In de presentatie van Annemarie van den Broek vind je o.a. de het model de Diamant van Eigenaarschap wat de opleiding ontwikkelde.

Panelleden
Studenten als panelleden in de Hybrid Learning Theatre

Hybrid virtual met hele grote groepen

Pushpika Vishwanathan, assistant professor bij de Universiteit van Amsterdam verzorgt het vak Business Administration Strategy & Organisation. De grote groep internationale studenten (640 dit jaar) volgt wekelijks een feedback lecture in het nieuwe Hybrid Learning Theatre. Dertien studenten kunnen zich inschrijven voor een plek op locatie, 50 panelleden doen mee op afstand via een Zoom wall en de rest sluiten aan als deelnemers en kunnen alleen via de chat vragen stellen. Pushpika koos nadrukkelijk voor een Flipped classroom opzet. Geen vragen, geen stof! En ook geen nieuwe stof zodat je volop ruimte houdt om in gesprek te gaan.

Haar tips voor een Hybrid virtual classroom:

  • Focus op engagement en activatie (en kies andere vormen voor het dekken van stof)
  • Studenten willen graag gehoord en gezien worden geef ze aandacht, noem ze bij naam etc.
  • Houd de sfeer positief, focus op gemotiveerde studenten.

Bekijk ook de presentatie Pushpika Vishwanathan en de video over Hybrid Learning Theatre.

Active Learning Space Rijksuniversiteit Groningen
Active Learning Space Rijksuniversiteit Groningen

In dialoog blijven met studenten

Annie van den Oever, associate professor bij de Faculteit Letteren ging aan de slag in de net opgeleverde Active Learning onderwijsruimtes van de Rijksuniversiteit Groningen. Zo’n beetje alles ging anders dan voorheen. Zo is het handig om PowerPointpresentaties veel verder vooruit beschikbaar maken. Maar vooral, hoe blijf je in dialoog met studenten? Het platform Perusall om teksten te analyseren bleek handig. Hierin konden studenten voorafgaand aan een college teksten bestuderen en in dialoog gaan met elkaar en de docent.

"Wij vonden het heel belangrijk dat studenten opnieuw met ons in dialoog konden gaan"

Het was niet eenvoudig om ze hiertoe aan te zetten. Studenten zaten erg in hun eigen cocon thuis. De dynamiek van Hybride virtual onderwijs beviel dan ook goed. Om studenten te betrekken werd ieder college de Q&A-sessie geleid door een groepje studenten. Een begroetingsritueel zorgde ervoor dat de camera ‘aan’ veel minder een probleem was. Wat ook goed hielp: echt naar studenten luisteren. Ze wilden liever minder break-outs en meer plenair. Dat is toen gedaan.

In haar presentatie deelt Annie van den Oever nog een paar mooie bevindingen en tips.

Q&A Webinar

Tijdens het webinar zijn veel interessante vragen gesteld. In dit overzicht vind je de antwoorden op alle vragen.

Visueel verslag

Marielle van der Berg van de Nederlandse Defensie Academie heeft een visueel verslag gemaakt van het webinar. 

mindmap met overzicht van het webinar
Visueel verslag webinar - Marielle van der Berg

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 1 reactie