PERSONALISED TIMES #3

Editie # 3 //  5 april 2017

Personalised Times van SURF

Het programma in vogelvlucht

Vandaag ontmoeten we Yvonne Simon van College for America, Southern New Hamsphire University. In de middag voeren we een discussie over een flexibele en persoonlijke leeromgeving met leveranciers van LMS’en, Jared Stein en Bas ten Holter van Canvas, John Baker en Bettina Schlass van Desire2Learn, Chad Kainz en Jeroen Greive van Blackboard en Bruce Gardner van IBM.  lees meer (pdf)
 

Workforce development

Yvonne Simon van College for America ontvangt ons in de Sandbox van Southern New Hampshire University, een ruimte voor het faciliteren van veranderingen binnen de universiteit. Dat is een toepasselijke ruimte, want met het nog jonge College for America heeft Southern New Hampshire University een vernieuwend concept neergezet. lees meer (pdf)
 

Docent als coach

College for America laat studenten niet aan hun lot over, integendeel. Elke student heeft een learning coach die hem of haar intensief begeleidt en altijd binnen 48 uur feedback geeft. Daarnaast is er een project reviewer, technische support, een begeleider uit de eigen werkomgeving en vindt zij een vraagbaak in haar medestudenten. lees meer (pdf)
 

Platform 

Via het zelfgebouwde platform heeft de student een overzicht over zijn eigen opleiding en de voortgang. Er is gekozen voor het zelf bouwen van een platform, omdat de markt niet bood wat ze wilden. Ze zijn er blij mee, maar tegelijkertijd hadden ze, met de kennis van nu, op punten andere keuzen moeten maken. lees meer (pdf)
 

Analytics

Op het platform heeft de student een gepersonaliseerd dashboard, via een progress bar heeft hij inzicht in zijn voortgang: aan hoeveel competenties moet ik werken, en welke heb ik gewerkt, en welke doelen zijn al behaald en welke nog niet, wat zijn belangrijke milestones. lees meer (pdf)
 

Vernieuwend

College for America is nog een heel jonge opleiding, in 2012 begonnen als een innovatieproject. Toch hebben ze in die korte tijd op een heel bijzondere manier verschillende aspecten als vanzelfsprekend geïntegreerd in het programma. Het is volledig online, ontwikkeld in samenwerking met het bedrijfsleven, bedrijven zijn partners in het programma, studenten worden intensief begeleid door coaches, het onderwijs is volledig competentiegericht en project-based, maakt louter gebruik van open educational resources, stelt wel de einddoelen vast maar biedt vrijheid in de manier waarop die doelen gehaald worden, en het programma wordt ondersteund door een platform waar alle informatie transparant beschikbaar is, van te behalen doelen en competenties tot leermateriaal, van inzicht in studievoortgang tot interactiemogelijkheden met studiecoach en medestudenten. lees meer (pdf)

Next steps

Het team is ambitieus. In de toekomst willen ze bijvoorbeeld ook studenten de mogelijkheid bieden om open materiaal te uploaden. Ingangstoetsen bieden een nog beter beeld van het startniveau van de student, en helpen nog beter om een programma op maat te ontwerpen. lees meer (pdf)

Een modulaire leeromgeving

In de middag ontvangen we in ons hotel drie grote spelers op de markt van learning management systemen: Canvas, Desire2Learn en Blackboard, en IBM, die data-integratiemogelijkheden biedt. Paul Rullmann heet de leveranciers welkom voor deze bijeenkomst, waar de visie van SURF op een modulaire leeromgeving centraal staat. Het is bijzonder dat deze leveranciers bereid zijn om, alle vier tegelijk in één ruimte, hun reactie te geven op deze visie. lees meer (pdf)
 

Educause

Malcolm Brown van Educause, mede-auteur van het rapport The Next Generation Learning Environment licht, na een presentatie van SURF, zijn visie op de LMS in a post LMS world toe, die zeer vergelijkbaar is met die van SURF. Het uitgangspunt bij het denken over een leeromgeving zou moeten zijn wat we er mee willen bereiken, niet hoe het eruit moet zien, benadrukt hij. lees meer (pdf)

Hoe reageert de markt?

De vier leveranciers krijgen elk een kwartier om te reageren op de visie op een modulaire leeromgeving met open standaarden. De leveranciers vermijden verkooppraatjes voor hun eigen producten, maar scheren ook, de een meer dan de ander, net langs de vraag op welke manier zij op de ontwikkelingen die SURF en Educause voorstaan. En juist naar die antwoorden is het reisgezelschap op zoek. lees meer (pdf)
 

Discussie

In de discussie die volgt met de leveranciers komen een aantal zaken naar voren: 
Er lijkt sprake te zijn van een perfect storm in Nederland om nieuwe keuzen te maken ten aanzien van de leeromgeving. Studenten zijn in het voortgezet onderwijs gewend geraakt aan meer geavanceerde systemen dan het hoger onderwijs nu biedt. De huidige contracten lopen af, en aanbestedingen dwingen instellingen na te denken wat ze met hun leeromgeving willen. En er is technisch gezien veel meer mogelijk, zowel in aanbod van tools, als in de mogelijkheden om interoperabiliteit te organiseren. lees meer (pdf)
 

Column tycho wassenaar

Gepersonaliseerd en online: toekomstkansen 
Wordt het moment waarop je als student een lokaal inloopt en de docent begroet, straks een muisklik en een notificatie? College for America laat zien hoe grootschalig online onderwijs er uit ziet, en ze laten ook nog zien dat het werkt. Géén klas en géén docent, maar alles via het overzichtelijke dashboard van het online leersysteem. lees meer (pdf)

Meer lezen?

Het onderwijsmodel van College for America uitgelegd 
What is competency­based education? 
Case study: How Degree Programs Helped Build a Company Culture of Dedication 
How to design education for adults 

 
De Personalised Times ontvangen?

Meld je aan via onderwijsopmaat@surfnet.nl

 
Eerdere edities lezen?

personalised times #0 // 22 feb (pdf)
personalised times #1 // 03 april (pdf)
personalised times #2 // 04 april (pdf)

* update* // alle edities gebundeld lezen?

personalised times totaal 2017
 

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties