PERSONALISED TIMES #5

Editie # 5 //   april 2017

Personalised Times van SURF

Programma in vogelvlucht

Bij LearnLaunch, een startup accelerator voor EdTech startups, ontmoeten we Liam Pisano, managing director, en Eileen Rudden en Jean Hammond, co-founders. Daarna spreken we met Jake Murray, Faculty Director for Professional Education aan Boston University. We sluiten de reis af met een wrap up. lees meer (pdf)

EdTech startups

In de Verenigde Staten kan je alles een campus noemen. Western Governors Univeristy heeft 80.000 louter volledig online studenten, hun campus bestaat uit één kamer. De campus van LearnLaunch, een startup accelerator specifiek voor EdTech startups, bestaat uit een deel van de vierde verdieping van een kantoorpand in Boston. lees meer (pdf)

Venture capitalists

Drie startups geven een korte presentatie over hun producten Cram Fighter, Testive en het Nederlandse Studyportals. Deze startups zien hun gebruikersaantallen en omzet stijgen. De EdTech markt is enorm in beweging. Venturecapitalists zien brood in deze sector: het afgelopen half jaar was er 500 miljoen dollar beschikbaar van investeerders voor LearnLaunch startups. lees meer (pdf) 

Betekenisvolle interactie

De beschikbaarheid van online onderwijs maakt dat studenten veel meer controle hebben over hoe en wanneer ze studeren, en maakt studeren naast werk steeds haalbaarder. Universiteiten die online programma’s aanbieden hebben enorme aantallen studenten. lees meer (pdf)

Intermediaries

De Verenigde Staten en Europa delen de ambitie om hun onderwijs meer op maat aan te bieden, maar de urgentie voor beide continenten verschilt. Het onderwijs in de VS is voor 70% privaat en duur, terwijl we in Europa, en zeker ook in Nederland, nog bereid zijn fors te investeren in onderwijs. lees meer (pdf)

Conclusies en ambities

Jake Murray biedt met zijn overzicht een mooie opmaat voor de slotdiscussie van het reisgezelschap. lees meer (pdf)

Testbed voor EdTech

Er komt een enorme vernieuwingskracht vanuit EdTech bedrijven. In Boston is duidelijk te zien hoe de combinatie van universiteiten die investeren in onderwijsvernieuwing met ICT, zoals MIT en Harvard, en de aanwezigheid van vele EdTech startups zoals bij LearnLaunch voor versnelling kan zorgen. lees meer (pdf)

Evidence based

Er moet veel meer geïnvesteerd worden in onderzoek naar het effect van nieuwe onderwijsvormen. Dat onderzoek zou niet alleen onderwijskundig georiënteerd moeten zijn, maar multidisciplinair, waarbij ook de neuroscience wordt betrokken. lees meer (pdf)

Kwaliteit

Met studenten is afgesproken dat de middelen van het studievoorschot worden geïnvesteerd in het verbeteren van de kwaliteit van het hoger onderwijs. Daarbij is gesproken over 4000 extra docenten. lees meer (pdf)

Bestuurlijke slagkracht

Om als Nederland leidend te worden als gaat om onderwijsinnovatie is bestuurlijke slagkracht nodig. De Ledenraad van SURF is goed georganiseerd, maar voor een inhoudelijk gesprek over personalisering en digitalisering van onderwijs is een bredere bestuurlijke betrokkenheid nodig. lees meer (pdf) 

Hoe verder?

De studiereis heeft veel enthousiasme opgeleverd bij het reisgezelschap. Frontrunners en instellingen die nog niet zo ver zijn, grote instellingen en kleine, allemaal delen ze de overtuiging dat we, als we samenwerken, grote stappen kunnen maken om ons onderwijs te verbeteren. Op verzoek van de bestuurders werkt SURF een opzet voor een nationale visie en versnellingsprogramma uit, met een indicatie van de benodigde investering in tijd en middelen. Samen met VSNU en Vereniging Hogescholen wordt een voorstel gedaan voor het organiseren van de bestuurlijke dialoog en sturing. Die voorstellen worden met het reisgezelschap en in het bestuur van SURF besproken. lees meer (pdf)

Column Tycho Wassenaar

Missen studenten de urgentie voor (digitaal) onderwijs op maat? 
Hoe we onderwijzen is misschien wel honderden jaren oud’. Die uitspraak van een van de bestuurders is blijven plak- ken. Het Nederlandse hoger onderwijs is – zeker in vergelijking met het buiten- land – van goede kwaliteit. lees meer (pdf)

Meer lezen

• Has the time come for personalized higher education? - Artikel van Jake Murray

• Personalized Learning as a Team Sport: What IT Professionals Need to Know - EDUCAUSE Review artikel van Kathleen Bastedo en Thomas Cavanagh​.

• Presentatie over de strategie van het Massachusetts Personalized Learning Edtech (MAPLE) Consortium. MAPLE is een publiek-private samenwerking om gepersonaliseerd leren te versnellen in K12.
 
• Website met aanvullend materiaal over MAPLE
 
• In Changing Higher Ed Landscape, UMass Boston Gambled — And Lost - Een commentaar van Jake Murray.  

• Rapport en nieuwsbericht over de High Level Vision 2030 van ITEA3 en Artemis-IA over de impact van software innovation op omzet en banen.

De Peronalised Times ontvangen?

Meld je aan via onderwijsopmaat@surfnet.nl

Eerdere edities lezen?

• personalised times #0 // 22 feb (pdf)
• personalised times #1 // 03 april (pdf)
• personalised times #2 // 04 april (pdf)
• personalised times #3 // 05 april (pdf)
• personalised times #4 // 07 april (pdf)

* update* // alle edities gebundeld lezen?
• personalised times totaal 2017

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties