Terugblik van de bijeenkomst "De Middag van de Ketenregisseur" op 19 april 2023

Steeds meer HO instellingen werken met een ketenregisseur. Deze functionaris is betrokken bij het verbeteren van de onderwijslogistieke keten op tactisch/strategisch niveau. De SURF Special Interest Group Onderwijslogistiek organiseerde daarom De Middag van de Ketenregisseur. Tijdens deze middag kwamen zo’n 30 tot 40 collega’s samen in het Pieter de la Court-gebouw van de Universiteit Leiden om kennis en ervaringen uit te wisselen en natuurlijk te netwerken.

SIG voorzitter Thea Overgaauw opende de middag met een hartelijk welkom en een toelichting op het programma. Daarna nam Karin van der Zeeuw (Universiteit Leiden) het stokje over. Karin vertelde over haar nieuwe rol als regisseur in Leiden en de uitdagingen waaraan ze werkt. Het is haar ambitie om te werken in en aan een transparante keten met inzicht in het totaal. Dit is geen geringe opgave; in totaal moeten er zo’n 25 processen worden beschreven, inclusief afwijkingen, tooling, actoren, flowcharts, architectuur et cetera. Uiteraard leidt het werken aan een transparante keten af en toe tot flinke discussies, maar als iedereen het wil, kom je er samen uit!

De Middag van de Ketenregisseur (1)

Na de presentatie van Karin vertelde Michael Go over de ontwikkelingen binnen het innovatieprogramma Npuls. Npuls staat voor het verbeteren van kwaliteit, adaptiviteit en het verbeteren van digitale vaardigheden. Het programma bouwt voort op de opbrengsten van het Versnellingsplan (HO) en Doorpakken op Digitalisering (MBO). Lopende initiatieven uit beide programma’s, zoals de pilots Microcredentials en Studentmobiliteit worden ondergebracht binnen dit nieuwe programma. Het samenwerken met MBO is spannend maar we kunnen veel van elkaar leren.

Na deze plenaire sessies waren er diverse parallelsessies om uit te kiezen. Jennifer Moesker (Studielink) presenteerde de werking van de keten op landelijk niveau. Onderwijslogistiek en de administratieve HO keten raken elkaar als het gaat om plannen en organiseren. Binnen de HO keten werken DUO, Studielink, de instellingen en andere ketenpartners nauw samen. Om de invoering van wijzigingen in keten – hetzij door aanpassing van wet- en regelgeving, hetzij door ketenoptimalisaties - zo goed mogelijk te laten verlopen is er een HO ketenoverleg en besluitvormingscircuit ingericht. Hier wordt gewerkt van beleid/idee tot uitvoering, met de focus op samen ontwikkelen, testen en implementeren. Conclusie was dat techniek over het algemeen niet de grootste uitdaging is. Het succes wordt bepaald door een gedragen gezamenlijke doelstelling.

Presentatie HO keten, klik hier

De werking van de keten op landelijk niveau

Marnix van den Berg en Bart Faber vertelden enthousiast hoe de Hogeschool Utrecht de ketenbenadering al toepast in het vroegste stadium, bij het ontwerpen van onderwijs. Vanuit het perspectief van de student (de studentreis) kijken ze naar services voor studenten, benodigde workflow en systemen en ruimte voor het experiment.

Presentatie ketengericht onderwijs, klik hier

Ketenbenadering

Marcel Penners, vertelt de deelnemers over de totstandkoming van Samen Versnellen en laat zien hoe het spel gespeeld kan worden. Om de impact van flexibele studentroutes op onderwijslogistiek beter te begrijpen was het idee om een spel te ontwikkelen. Samen Versnellen is een teamtrainingsspel met o.a. als doelen: inzicht geven in de complexiteit en impact van de studentroutes, een gezamenlijke taal creëren, een quick scan over de stand van zaken en vooral om op een leuke manier het gesprek te starten.

Presentatie Samen Versnellen, klik hier

SamenVersnellen

Sandra van Dieren (programmamanager onderwijslogistiek bij Saxion Hogeschool) en Thea Overgaauw (manager Education Service Centre bij Technische Universiteit Delft) gingen in de laatste sessie met de deelnemers in gesprek over de verschillen tussen eigenaarschap en partnerschap, hoe je deze organiseert binnen de onderwijslogistieke keten en voorbeelden vanuit Saxion en TU Delft wat wel en niet heeft gewerkt. Thea deelt haar ervaringen m.b.t. samenwerking op het gebied van vraag en aanbod onderwijszalen. Hierbij wordt nauw samengewerkt met ICT en vastgoed.

Presentatie eigenaarschap en partnerschap in onderwijslogistiek, klik hier.

Tot slot namen Bart Faber en Sandra van Dieren ons mee in de ontwikkeling van de onderwijslogistieke kaart. Wat is dat eigenlijk, de SIG, en wie zitten daar allemaal in? Er is behoefte aan zicht op de vraag: wie zijn we en wat doen we? Bart en Sandra werken daarom samen aan een kaart van Nederland waarin het onderwijslogistieke domein in beeld wordt gebracht, om te faciliteren elkaar te kunnen vinden. Het HO is in kaart gebracht, en het MBO nog niet. Hoe biedt je overzicht en inzicht, zonder dat het overweldigend wordt? Door het interactief te maken! Per instelling is er een 'factsheet' met contactpersonen en handige informatie (op gebied van logistiek).

De bijeenkomst in Leiden werd afgesloten met een drankje en gelegenheid tot netwerken. Het kernteam van de SIG blikt terug op een geslaagde middag en hoopt hieraan een krachtig vervolg te geven!

Borrel

Wil je meer weten of meedenken? Stuur dan een e-mail aan projectoffice@surf.nl

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties

Gerelateerde artikelen