Terugblik van het Webinar: “Flexibel onderwijs ontwerpen: hoe doe je dat?”

Dit is het 4e webinar in een 9-delige reeks over Flexibilisering: “weten we al wat studenten willen?” In deze reeks gaan we dieper in op de impact van flexibilisering op onderwijs vanuit onderwijskundig en organisatorisch perspectief.

Tijdens het 4de Webinar “Flexibel onderwijs ontwerpen: hoe doe je dat?” op 4 september 2023 hebben we flexibilisering van onderwijs vanuit onderwijskundig en organisatorisch perspectief besproken. Roel Grol en Elvira Folmer van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) namen de deelnemers mee in de wereld van de docent als ontwerper van flexibel onderwijs en bijbehorende stappen die je met elkaar kunt zetten om hiertoe te komen.

Kijk hier het Webinar terug

Van de reeks Flexibilisering, weten we al wat studenten willen? hebben al twee webinars plaatsgevonden. Marcel Penners blikt terug op het 1e en 2de Webinar.

Tijdens het 1e Webinar “Van keuzevrijheid naar keuzewijsheid: Studenten bewust leren kiezen.” op 17 april 2023 hebben Milou van Harsel (Avans), Esther van der Stappen (Avans) en Tjark Huizinga (Saxion) de deelnemers meegenomen in de wereld van keuzes maken door studenten en het begeleiden en ondersteunen van studenten om tot passende keuzes te komen.

Klik hier om het verslag te lezen en het Webinar terug te kijken.

En tijdens het 2de Webinar “Hybride leeromgevingen, aansluiten op leer- en werkbehoeftes van studenten en werkveld in het MBO” op 23 juni 2023 hebben we de hybride leeromgevingen besproken. Kathinka van Doesum (practoraat Research Lab) en Jantje Timmerman (practoraat Leven Lang Flex) hebben de deelnemers meer verteld over het onderzoek naar de beleving van docenten en onderwijsontwerpers, studenten en werkveldpartners in deze leeromgevingen.

Klik hier om het verslag te lezen en het Webinar terug te kijken.

Webinar “Flexibel onderwijs ontwerpen: hoe doe je dat?

Roel Grol en Elvira Folmer werkzaam bij het onderzoeksteam “kwaliteiten van leraren” behandelden enkele vraagstukken rondom het ontwerpen van flexibel onderwijs.

Tijdens het Webinar zijn zij ingegaan op de volgende vier aspecten:

 • Hoe je vanuit een gemeenschappelijke visie, gemeenschappelijke ontwerpprincipes en toetsing voor flexibel onderwijs kunt formuleren.
 • De bijbehorende stappen.
 • Wat vraagt een curriculumherontwerp van docenten.
 • En de monitoring van de diverse fasen in de herontwerpprocessen.

Behoeften studenten
De Academie Educatie van de HAN biedt verschillende opleidingen aan die zich richten op het worden van een educatief professional. Dit kan op verschillende niveaus (ADs, bachelors en Masters) en in verschillende vormen (voltijds, deeltijds en duaal). Ondanks deze mogelijkheden zitten studenten in verschillende fasen en hebben ze wellicht andere wensen en behoeften om een succes te maken van hun studie.

Onderzoeksteam “kwaliteiten van leraren”
Het onderzoeksteam is met vijf verschillende thema’s bezig:

 1. Leraar met stuurkracht
 2. Leraar als pedagoog
 3. Leraar als beoordelaar
 4. Leraar als onderzoeker
 5. Leraar als ontwerper

Gemeenschappelijke visie op flexibel onderwijs
Een aantal jaar geleden is in een landelijk bestuursakkoord vastgelegd dat naast de deeltijd studenten ook voltijdstudenten hun studie flexibel moeten kunnen vormgeven.

Het onderzoek
Het doel van het onderzoek was allereerst om uit de bestaande documenten te analyseren welke elementen van de opleidingsvisies al gemeenschappelijk zijn, welke zich richten op flexibiliteit in het opleiden van onderwijsprofessionals en welke ontwerpprincipes gebruikt zouden kunnen worden om flexibel onderwijs in te richten. Een belangrijke bron hiervoor waren de zelfrapportages van de opleidingen.

De bestaande documenten zijn geanalyseerd met het oog op de volgende onderdelen:

 1. ProbleemsituatieWaarom wil de voltijd student een flexibel curriculum doorlopen?
 2. Waarden studentWat zijn specifieke behoeften van de student in een flexibel curriculum?
 3. Waarden samenlevingWaarom is het van belang om een flexibel curriculum aan te bieden?
 4. Waarden beroepWelke bijdrage levert een flexibel curriculum aan het beroep docent?

Het drie maanden durende onderzoek heeft geleid tot vier schematische overzichten met overeenkomstige elementen per visie onderdelen. Voorbeelden van overeenkomstige elementen bij het onderdeel Waarden student zijn bijvoorbeeld keuzemogelijkheden, eigenaarschap, ontwikkelbehoefte.

Vooral in de beschikbare zelfevaluatierapportages van de deeltijdopleidingen werden al mooie en interessante voorbeelden voor het vormgeven van meer flexibiliteit in het onderwijs gevonden, bijvoorbeeld op het gebied van werkvormen en keuzemogelijkheden.

In het webinar zijn Roel en Elvira uitgebreid ingegaan op het vervolgproces hoe vanuit deze documentanalyses tot een academie brede visie op en ontwerpprincipes voor flexibel onderwijs gekomen is. Ook zijn zij ingegaan op het belang van vervolgonderzoek dat zich richt op het monitoren van de stappen in en ervaringen met het ontwerpproces.

De presentatie kun je hier terugvinden.

Het 3de Webinar “Flexibel onderwijs: Student vraagt, docent volgt?” is verplaatst naar woensdag 27 september 2023. In dit Webinar gaan we dieper in op flexibilisering van onderwijs vanuit docentperspectief. Klik hier voor meer informatie en de mogelijkheid om je aan te melden.

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties