5 tips voor begeleiding op afstand

Studenten goed online begeleiden bij het aanleren van vaardigheden, hoe doe je dat? Hoe richt je het in en wanneer kies je voor begeleiding op afstand? De werkgroep Digitaal onderwijs in praktijkvaardigheden van het Versnellingsplan organiseerde in de tweede helft van 2021 vanuit de Vraagbaak Online Onderwijs vier webinars met praktijkvoorbeelden. We haalden er vijf universele tips uit die je mee kunt nemen bij het ontwerpen van jouw onderwijs.

1. Bied een plek waar studenten kunnen samenwerken

Studenten kunnen veel van elkaar leren door samen te werken, elkaars producten te bekijken en elkaar van feedback te voorzien. In de virtuele werkplaatsen van de Open Universiteit en de Universiteit van Twente worden tools gebruikt om de samenwerking tussen studenten te stimuleren. In het project CRAFT-co werken studenten samen in feedbackteams. Studenten leren om feedback te geven en feedback van anderen in hun eigen producten te verwerken.

In het project Atelier wordt een online tool gebruikt in contactonderwijs om de samenwerking tussen studenten te stimuleren en zo een praktijkgemeenschap op te richten. Studenten geven in het webinar aan dat ze zich door Atelier ondersteund voelden omdat je makkelijk je werk kunt delen en feedback krijgt. Een ander voordeel is dat het systeem veel tijd bespaart doordat je snel met anderen kunt schakelen.

2. Geef informatie op het juiste moment

Het toepassen van wat je hebt geleerd buiten de context van het klaslokaal, kan door de student als overweldigend worden ervaren. Het is dan fijn als je op iets terug kunt vallen als je even vastloopt. Het project Utrecht Companion to the Earth ontwikkelde daarom een app specifiek voor veldwerk. De app is gevuld met kennisclips, infographics, pins en in de toekomst ook augmented reality. De app helpt studenten precies op het moment dat ze vastlopen met die kleine valkuilen. Hierdoor verbeteren de productiviteit van de student en het leerproces enorm. Studenten kunnen op een velddag meer werk verzetten en kunnen zich focussen op de hogere leerdoelen.

3. Zet verschillende vormen van feedback in

Uit  onderzoek blijkt dat drie van de zeven ontwerpprincipes voor het ontwikkelen van leeromgevingen over feedback gaan. Maar hoe doe je dat online? Stan van Ginkel combineert verschillende vormen van feedback in zijn project dat gaat over het aanleren van presentatievaardigheden met behulp van VR. Studenten geven aan het fijn te vinden om naast docentfeedback ook automatische feedback te ontvangen.

Een feedbackvorm die in alle praktijkvoorbeelden veelvuldig naar voren komt is geautomatiseerde feedback. Studenten kunnen hierdoor meer oefenen en feedback ontvangen zonder dat dit extra tijd vraagt van de docent. De student loopt minder snel vast en als docent kun je meer aandacht besteden aan hogere orde vragen. Het goed opzetten van zo’n systeem kost wel enige tijd, maar hiervoor kun je de materialen hergebruiken die binnen deze praktijkvoorbeelden zijn ontwikkeld.

De WUR zet feedback via livestreaming in bij veldpractica. Dit is vooral van waarde als een student specifieke vragen heeft aan de docent over een opdracht of meetinstrument. Of voor studenten die voor hun stage of these in het buitenland verblijven.

4. Laat studenten reflecteren

Door zelfreflectie krijgen studenten meer inzicht in hun handelen waar ze vervolgens op kunnen voortbouwen. Monique Engelbertink van Saxion onderzocht hoe studenten zich tijdens de stage verder kunnen ontwikkelen tot kritisch reflecterende professionals. Ze ontwikkelde een leeromgeving in Teams met ondersteunende materialen waar studenten zich verder kunnen bekwamen in reflecteren. Ook kunnen ze zo snel en makkelijk feedback vragen aan hun supervisor en praktijkbegeleider. Ook in de Stage-App van de Hogeschool Utrecht wordt online reflecteren gestimuleerd om studenten zo meer eigenaarschap over hun eigen leerproces te laten nemen.

5. Laat studenten eindeloos oefenen

In bijna alle praktijkvoorbeelden komt het naar voren, studenten moeten zelf oefenen om een vaardigheid onder de knie te krijgen. Door virtuele werkplaatsen, apps en VR-omgevingen in te zetten wordt het voor de student makkelijker gemaakt om waar en wanneer de student het wil te oefenen. Zo heeft de student meer eigenaarschap over het eigen leerproces.

 

Meer weten over begeleiden op afstand? Kijk dan de webinars terug:

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties