Deze (online) tools gebruiken studenten

Online tools zijn niet meer weg te denken uit het onderwijs. De ene opleiding gebruikt het alleen als communicatiemiddel, de andere als volledige e-learning. Toch hebben we maar weinig inzicht in hoeverre studenten goed kunnen omgaan met deze tools. Ook weten we niet hoeveel tijd het studenten kost om deze tools onder de knie te krijgen. Of wat hen zou helpen hun begrip te versnellen en te verbeteren. Ik vroeg een groep studenten uit verschillende jaarlagen en domeinen naar hun ervaringen rondom onderwijstools.

Het LMS moet goed gestructureerd zijn om er wegwijs in te raken

Het Learning Management System (LMS) is dé plek waar alle informatie die studenten nodig hebben met ze wordt gedeeld. Dit is dus de omgeving die ze door en door moeten kennen. Het blijkt echter dat lang niet elke student hier hun weg in weet te vinden. Bij de vraag hoe lang het hen duurde om wegwijs te worden in hun LMS, verschilden de antwoorden van één week tot drie maanden. En meestal hebben ze deze leren kennen door simpelweg zelf op alle mogelijke knoppen te drukken. Hoe snel het gaat is afhankelijk van hoe goed de LMS gestructureerd is. Zo gaf een student aan dat in haar eerste jaar de online omgeving heel simpel was vormgegeven en dat verschillende functionaliteiten langzaam werden toegevoegd gedurende haar studie. Zo kon ze er geleidelijk aan wennen en kwam niet alles tegelijk op haar af. Toen ze eenmaal aan de minor begon, was de online omgeving “één grote chaos”. Ze zegt dat ze alleen haar weg kon vinden omdat ze op dat punt al zoveel ervaring had met het LMS. Als dat niet het geval was geweest, zou ze het opgegeven hebben en zou ze misschien niet eens haar vakken hebben gehaald. Structureer het LMS dus op logische wijze voor de student en introduceer niet alle extra mogelijkheden in één keer.

‘Een demonstratie door een docent of student is het meest effectief’

Een demonstratie in het gebruik van tools is een must

Een goed begin is het halve werk. Het LMS goed kunnen gebruiken, is belangrijk voor studenten om hun studie tot een succes te maken. Daarom moeten opleidingen hierin ondersteunen. Hoe wordt dat nu gedaan? Dat wisselt enorm. Sommige studenten ontvangen een vijftig pagina’s tellende handleiding en daar blijft het bij. De studenten worden zo overladen met informatie en ze weten niet waar ze überhaupt moeten beginnen. Ook komt de taal van de handleiding lang niet altijd overeen met de taal waarin de opleiding wordt aangeboden. Engels is voor sommige eerstejaarsstudenten nog een onzekerheid die ze liever vermijden.
Maar hoe krijgen ze het LMS en andere tools dan wel het beste onder de knie? Daar waren de studenten het over eens. Een demonstratie door een docent of student is het meest effectief. En dan meteen tijdens het eerste college of zelfs voorafgaand tijdens een introductiedag. Andere tools kunnen het best gedemonstreerd worden op het moment dat ze deze moeten gebruiken, oftewel just in time. Dit hoeft niet lang te duren: 5 tot 20 minuten kan al voldoende zijn. Wel gaven studenten aan dat het helpt als de tools getoond worden vanuit studentperspectief. Hoe de omgeving er voor docenten uitziet, verschilt nog weleens met de omgeving voor de studenten en dit veroorzaakt verwarring. Het allermooist is als een ouderejaarsstudent een demonstratie geeft van de tool.

Student en kat achter laptop
Foto: Pexels

Bied dezelfde ondersteuning aan masterstudenten als aan bachelorstudenten

Een doelgroep die vaak vergeten wordt bij de uitleg van tools zijn masterstudenten. Docenten lijken ervan uit te gaan dat hun studenten de bachelor bij dezelfde instelling hebben gevolgd, maar in veel gevallen is dit niet het geval. Het LMS en andere tools zijn voor hen vaak volledig nieuw, omdat ze andere tools gewend zijn of zelfs helemaal géén. Er wordt niet bij stilgestaan dat zij ook wegwijs gemaakt moeten worden binnen de nieuwe instelling en hun digitale leeromgeving. Deze studenten verdrinken vaak in hun eerste semester, zonder dat hun docenten dit doorhebben. Studenten gaven ook aan dat ze zich niet eens realiseerden dat er andere LMS’s bestaan. Docenten zeiden bijvoorbeeld: "Dat kan je terugvinden op Canvas!” Maar de link werd vervolgens niet door studenten gelegd dat Canvas de naam is van het vergelijkbare Blackboard dat ze gewend waren te gebruiken tijdens de bachelor. En zo kan het tot drie maanden duren voordat studenten wegwijs raken binnen hun LMS. 

‘ChatGPT wordt door studenten gebruikt om opdrachten te herschrijven in academische stijl’

Deze (online) tools gebruiken studenten om ze te helpen bij hun studie

Natuurlijk grijpen studenten ook naar andere tools. Tijdens het studeren gaan ze op zoek naar een verscheidenheid aan tools die kunnen helpen het studeren te vergemakkelijken of effectiever te maken. Welke tools gebruiken ze eigenlijk? Dit zijn de tools die zij benoemen: 

 • College-aantekeningen worden het meest gebruikt tijdens het studeren. Dit zijn aantekeningen die de studenten zelf gemaakt hebben tijdens zowel de hoor- als werkcolleges, maar ook delen studenten hun aantekeningen onderling met elkaar. Sommige studenten verkopen hun aantekeningen zelfs aan hun medestudenten. 
 • College-slides worden als heel nuttig ervaren als tool tijdens het studeren. De slides die de docent gebruikt tijdens de colleges helpen studenten om de belangrijkste zaken te onderscheiden van de details. Studenten gaven ook aan dat ze het meest van de lessen leren wanneer docenten hun collegeslides al delen voorafgaand aan de les. Studenten kunnen dan al door de slides gaan en weten wat ze kunnen verwachten. Op die manier kunnen ze gemakkelijker verwerken wat er gezegd wordt tijdens het college. 
 • Opgenomen colleges worden nog steeds als erg fijn ervaren. Studenten kunnen in hun eigen tempo door de video’s heen, ze kunnen pauzeren en reflecteren op wat ze net gehoord hebben, ze kunnen delen opnieuw bekijken en ze kunnen delen overslaan die ze al kennen. 
 • Samenvattingen worden wisselend gebruikt. Van sommige grotere opleidingen worden samenvattingen verkocht door bedrijven, zoals Slim Academy, Athena Summary en JoHo. Via Stuvia verkopen studenten ook samenvattingen onderling. Samenvattingen worden vooral gebruikt tijdens het eerste jaar en daarna ontdekken veel studenten dat er ook betere manieren zijn om te studeren. 
 • Sommige studenten gaan zelf op zoek naar video’s of kennisclips op bijvoorbeeld YouTube. Zo krijgen ze de stof die ze nog niet goed begrijpen nog eens uitgelegd.
 • Writefull is een tool die studenten helpt om beter academisch te leren schrijven met behulp van AI, deze tool wordt als erg handig ervaren. 
 • ChatGPT wordt door studenten gebruikt om hun opdrachten te herschrijven in academische stijl, writer’s block tegen te gaan en samenvattingen te geven van onderzoeksartikelen in makkelijke taal. 
 • Quillbot is een tool die synoniemen geeft voor woorden, met een academische focus. Sommige studenten gebruiken dit liever dan bijvoorbeeld ChatGPT omdat ze het gevoel hebben meer invloed te hebben op het eindresultaat. Ze kiezen zelf namelijk welke woorden wel en niet gebruikt worden. 
 • Met Quizlet en Anki maken studenten hun eigen flashcards. 
 • Elicit is een tool die studenten een lijst geeft van onderzoeksartikelen over een bepaald onderwerp. Het geeft de titel en een korte samenvatting, maar het geeft ook het verband tussen die verschillende artikelen. 
 • Inview (voorheen Navigator Kluwer) is een tool voor rechtenstudenten. Het legt wetten en jurisprudentie op simpele wijze uit. 

 

Eerdere artikelen:

Zo maak jij je LMS studentvriendelijk
Hoe gebruiken studenten ChatGPT eigenlijk? 
Hoe studeren studenten voor tentamens?

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 1 reactie

Reactie van Vermeulen, E.J…

Interessant artikel! Ik vroeg me af of er nog ergens meer informatie terug te vinden is over de steekproef?