Highlights uit het webinar ‘e-Portfolio in de praktijk: Software’

Hoe kom je binnen een instelling of opleiding tot een ‘programma van eisen’ om de juiste software voor e-portfolio aan te schaffen? En hoe kun je hierin samenwerken met andere instellingen? Tijdens het webinar op 28 maart bespraken we deze en andere vragen en deelden we een good practise.  Heb jij het webinar gemist? Lees dan snel het verslag of kijk het webinar terug.

Hoe bepaal je wat je nodig hebt als je aan de slag gaat met e-portfolio? En met wie ga je het proces aan? Amber de Wilde introduceert het webinar aan de hand van deze vragen. Zij legt daarbij uit dat het proces om tot een e-portfolio te komen afhankelijk is van hoe je instelling georganiseerd is. Is er een centrale toetsvisie of is dat meer decentraal bepaald? Ze benadrukt verder dat je zo snel mogelijk moet bepalen welke koppelingen met andere applicaties van belang zijn.

'Betrek studenten bij het proces, want zij moeten ermee gaan werken'

Terugkerende vragen

Een aantal vragen keert steeds terug in gesprekken met instellingen, vertelt Amber. Allereerst is dat de behoefte aan visualisaties, zodat je in één oogopslag kunt zien waar de student staat. De TU Delft had dat bijvoorbeeld hoog op hun wensenlijstje staan en doet dat nu in de vorm van een spiderweb. Maar er zijn ook andere manieren. Ook vragen veel instellingen zich af of ze kunnen werken met één porfolio en één leverancier. Of is het toch nodig om per organisatieonderdeel verschillende keuzes te maken.
Hoe andere instellingen e-portfolio gebruiken lees je de deze zeven praktijkcasussen.
Amber geeft tenslotte deze tip nog mee: betrek studenten bij het proces, want zij moeten ermee gaan werken.

Aankondiging webinar
Dit webinar was deel 2 in de reeks

Gezamenlijk inkopen?

Ellena Papageorgiou is werkzaam bij de afdeling Procurement & Contracting van SURF en vertelt over de voordelen van gezamenlijke inkoop via SURF. Door het bundelen van krachten en het delen van expertise kun je efficiënter te werk gaan en kosten besparen. Ellena laat in het webinar zien hoe het proces van gezamenlijke inkoop via SURF verloopt. Zo worden allereerst de behoeften en vragen van instellingen geïdentificeerd. Vervolgens wordt er een kernteam samengesteld. Met dit kernteam, waarin mensen uit verschillende instellingen zitten, wordt het traject uitgevoerd. Zo wordt er een pakket van eisen opgesteld en wordt het verdere traject uitgevoerd. Na de gunning volgt de implementatie, het testen, de uitrol, etc.

Ellena laat zien welke stappen er werden gezet in een eerdere aanbesteding voor e-portfolio. “Er gaat veel tijd zitten in zo’n proces”, vertelt ze. “Het kernteam moet alle input bij de eigen instellingen ophalen. Daarna moet dat samengebracht worden tot één opdracht richting de leverancier.”
Op dit moment is er een inventarisatie voor een nieuwe aanbesteding. De bedoeling is om twee aparte trajecten te starten: één voor het mbo en één voor het hbo/wo. Heb je interesse? Vul dan dit formulier in.

'Studenten hebben bij ons de volledige vrijheid om te groeien en te leren'

Op maat gemaakt e-portfolio voor International Business School

Louis Bonné, coach bij de International Business School van Hogeschool Zuyd, deelt in het webinar de unieke aanpak van zijn opleiding. Sinds 2020 hebben ze een 'Student in the Lead'-benadering omarmd, gericht op 'learning by doing' en het ontwikkelen van essentiële softskills die deze managers van de toekomst nodig hebben. Louis: “Studenten hebben bij ons de volledige vrijheid om te groeien en te leren in een snel veranderende omgeving”.

Om die nieuwe aanpak te realiseren is er een studentreis ontwikkeld. In het e-portfolio wordt die studentreis inzichtelijk gemaakt. Ieder portfolio begint met het plan van de student zelf. Hij wordt daarbij begeleid door een coach. En steeds koppelt de student in het e-portfolio terug hoever hij is. Hij moet dat inzichtelijk maken aan de hand van feedbackvragen.

Scrum

In het webinar deelt Louis zijn ervaring met het ontwikkelen van een op maat gemaakt e-portfolio, genaamd 'My Portfolio’. Er is op een scrum-achtige manier gewerkt om het te realiseren. Inmiddels streeft de opleiding ernaar het systeem te borgen in de organisatie en zijn ze zelfs geïnteresseerd in het verkennen van meerdere e-portfolio systemen naast elkaar in een nieuwe aanbesteding.

Fases van de studentreis
Fases van de studentreis

Dit webinar werd georganiseerd in samenwerking met SURF en de Special Interest Group (SIG) Digitaal Toetsen.

 

  • Meer lezen over e-portfolio

Lees ook het verslag van deel 1 van deze webinarreeks
 

  • Aanmelden voor deel 3 en 3 van de webinarreeks

Je kunt je nog aanmelden voor deel 3 en 4

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties

Gerelateerde artikelen