Toepassing XR-technologieën voor inclusief onderwijs

XR, dat Virtual Reality (VR), Augmented Reality (AR) en Mixed Reality (MR) omvat, biedt mogelijkheden voor het bevorderen van inclusief onderwijs. Studenten met een functiebeperking of chronische ziekte* kunnen hier aanzienlijk van profiteren.

XR-Technologieën in een notendop

XR-technologieën bieden meer mogelijkheden voor het creëren van inclusief onderwijs. Ze bieden studenten met een ondersteuningsvraag* de mogelijkheid om te leren op een manier die is afgestemd op hun behoeften en mogelijkheden. Een uitleg van de afkortingen:

  • Virtual Reality (VR): met VR worden studenten ondergedompeld in een volledig virtuele omgeving, waar ze volledig worden afgesloten van de echte wereld met behulp van een VR-headset.
  • Augmented Reality (AR): AR voegt digitale informatie of objecten toe aan de echte wereld, zoals met smartphones, tablets of AR-brillen.
  • Mixed Reality (MR): MR is een hybride vorm van VR en AR. Hiermee kunnen digitale objecten interactief worden geïntegreerd in de echte wereld en andersom.

De meerwaarde van XR voor het creëren van inclusief onderwijs

  • Toegankelijkheid: XR-technologieën kunnen de leeromgeving toegankelijker maken voor studenten met een functiebeperking of ondersteuningsvraag. Bijvoorbeeld, voor studenten met een visuele beperking kan AR worden gebruikt om braille-informatie te geven over fysieke objecten of om gesproken tekst te genereren op basis van gedrukte tekst.
  • Maatwerk: Met XR kunnen onderwijsprofessionals lesmateriaal aanpassen aan de specifieke behoeften van elke student. Hierdoor kunnen studenten op eigen tempo leren met daarbij de benodigde ondersteuning.
  • Interactieve leerervaringen: met XR-technologieën kan je abstracte concepten tastbaar maken. Studenten kunnen complexe onderwerpen beter begrijpen met virtuele experimenten, interactieve modellen en simulaties.

Voorbeelden van XR-toepassingen

  • Virtuele campusbezoeken: Studenten met mobiliteitsproblemen kunnen virtuele campusbezoeken maken. Bijvoorbeeld wanneer zij een studie-/opleidingskeuze willen maken. Met het virtuele campusbezoek krijgen ze een indruk van de beschikbare faciliteiten en de sfeer van de onderwijsinstelling.
  • Aangepaste leeservaringen: AR kan worden gebruikt om teksten aan te vullen met visuele en auditieve elementen om studenten met leesproblemen te ondersteunen.
  • Inclusieve taallessen: Met VR kunnen taaldocenten virtuele culturele ervaringen creëren, waardoor studenten met verschillende achtergronden effectiever kunnen leren.
  • Wiskunde in MR: MR kan abstracte wiskundige concepten visualiseren. Dit kan studenten met leerproblemen helpen om deze materie beter te begrijpen.

XR-technologieën bieden dus de mogelijkheid om inclusief onderwijs te realiseren en barrières voor studenten met een functiebeperking of chronische ziekte te slechten. Het is een mooie ontwikkeling die de toegang tot onderwijs voor iedereen kan verbeteren, ongeacht de individuele behoefte van de student. Een goede ontwikkeling naar inclusiever onderwijs en de onderwijsgemeenschap als geheel.

Lees meer

Dit artikel werd geschreven in het kader van 'de maand van XR'. Lees meer artikelen die deze maand gepubliceerd zijn over dit thema:

 

drie gekleurde cirkels: MR (blauw), VR (paars) en AR (geel) met overlap in het midden: XR (wit)

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties