Digitaliseringsimpuls Onderwijs: een nationale kennisinfrastructuur

In de Digitaliseringsimpuls Onderwijs, het innovatieprogramma waarvoor MBO Raad, Vereniging Hogescholen, UNL en SURF 560 miljoen euro ontvingen uit het Nationaal Groeifonds, draait het vooral om samenwerken. Mbo-instellingen, hogescholen en universiteiten dragen zelf nog eens 43 miljoen inkind bij. 

In het mbo, hbo en wo  wordt al intensief samengewerkt, in het Versnellingsplan en in Doorpakken op Digitalisering. In de Digitaliseringsimpuls wordt die samenwerking verbreed, alle 113 instellingen van de drie sectoren doen mee, en intensiever, de ambities van de mbo-instellingen, hogescholen en universiteiten zijn hoger. Ze willen samen een transformatie van het onderwijs realiseren. Door de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren met digitialisering (dat betekent dus geen online onderwijs, maar digitalisering met beleid inzetten), door de digitale vaardigheden van lerenden en van docenten te verbeteren, en door de wisselwerking tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt te verbeteren.

Veel docenten doen ervaring op met doordachte digitalisering van het onderwijs, maar er wordt nog maar weinig (wetenschappelijk) onderzoek gedaan naar de positieve (of negatieve) impact van digitalisering van het onderwijs. Ook internationaal gebeurt dat nog relatief weinig. Daarom investeren we de komende acht jaar bijna 20 miljoen euro in wetenschappelijk onderzoek en praktijkonderzoek. Dat doen we door een nationale onderzoeksagenda op te stellen, zodat onderzoekers, docenten en experts van verschillende onderwijsinstellingen samen gestructureerd kennis kunnen opbouwen.

Het is overigens niet zo dat er nog helemaal niets bekend zou zijn. Er is al veel kennis beschikbaar, bijvoorbeeld op Onderwijskennis.nl en op de Vraagbaak Online Onderwijs. Er zijn ook al ontzettend veel communities die samen kennis opbouwen en met elkaar delen. Bijvoorbeeld het ComeniusNetwerk, in het Versnellingsplan, en de Special Interest Groups van SURF. In de Digitaliseringsimpuls Onderwijs gaan we ervoor zorgen dat we al die kennis gestructureerd en via één plek beschikbaar stellen. Via een soort marktplaats, die het mogelijk maakt voor alle verschillende partijen om hun kennis centraal en in onderlinge samenhang aan te bieden.

We gaan ook werken aan een praktische vertaling van kennis. Hoe kan je de conclusies uit een proefschrift in de onderwijspraktijk toepassen? We zorgen ervoor dat docenten en experts elkaar kunnen helpen, omdat ze elkaar gemakkelijk kunnen vinden en hun vragen kunnen stellen.

Door samen te werken aan het opbouwen en delen van kennis kunnen mbo-instellingen, hogescholen en universiteiten sneller grotere stappen zetten. Bestaande kennis kan een breder bereik krijgen, en nieuwe kennis kan gestructureerd worden opgebouwd. We voorkomen dat we dezelfde vragen op verschillende plekken beantwoorden. Netwerken die in specifieke contexten kennisdelen, krijgen een breder bereik.

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties