FAQ: Toetsen en beoordelen op afstand

In deze FAQ vind je veel gestelde vragen over toetsen. We verwijzen naar de belangrijkste artikelen op het forum en verwerken handige informatie en tips die we binnenkrijgen zo snel mogelijk in dit overzicht. 
Wil je een vraag stellen aan collega's in de sector? Of heb je een punt van discussie dat je graag met anderen bespreekt? Ga dan naar het forum en post je vraag. Je kunt hier ook reageren op de vragen van anderen. Ook hier meld je je aan met je instellingsaccount om deel te kunnen nemen. 

Hoe kan ik studenten beoordelen op afstand?

Het is voor iedereen nog een grote zoektocht. Op score.hva.nl biedt de HvA een overzicht van de huidige inzichten rondom online toetsen.

Welke mogelijkheden biedt Online proctoring?

Tentamineren via Online proctoring kan in sommige gevallen een oplossing zijn. Zie voor meer achtergrond over online proctoring deze whitepaper van SURF. Op korte termijn lijkt het geen oplossing voor grootschalige tentamens.

Lees het advies van de SIG Digitaal toetsen over online proctoring en het artikel van Wilfred Rubens.

Welke methode is het meest veilig?

Om een onderbouwde afweging te kunnen maken welke toetsmethode in te zetten, ontwikkelde SURF een keuzemodel voor veilige toetsafname. Hierbij wordt zowel het risico op fraude als het belang (‘stake’) van het toetsresultaat meegewogen. Dit model biedt examen- en toetscommissies en andere betrokkenen een leidraad om vast te stellen of de beoogde afnamesituatie voldoet, en om te zien welke methodes voor toetsafname binnen het curriculum geschikt zijn.

Zijn thuisexamens de oplossing?

Dat hangt af van wat je wilt toetsen en ook van de beschikbare capaciteit. Het vergt natuurlijk wel veel nakijkwerk. Om je te helpen bij de overweging wanneer thuis-examens een oplossing zijn verzamelde de SIG Digitaal toetsen 5 artikelen hierover:

Kun je toetsen via Zoom?

In dit artikel lees je hoe Hong Kong University of Science and Technology (HKUST) toetsen afnemen via Zoom. De universiteit was door de rellen in november vorig jaar al gedwongen het onderwijs geheel online te brengen.

Author

Comments

Dit artikel heeft 3 reacties

Reactie van Binnert de Beaufort

Kent iemand een tool voor het afnemen van een digitaal toetsje, maar waarbij je de vragen dan in verschillende volgorde stelt (of zo instelbaar is), met een tijdslimiet per vraag en tijdslimiet voor hele tentamen en ook nog eens de mogelijkheid heeft om op een specifiek tijdslot op de dag af te nemen? (Idee erachter is dat studenten die zelf druk zijn met een tentamen moeilijk anderen kunnen helpen -mits goed ontworpen) etc, zelfs als ze naast elkaar zitten want dat zouden ze echt heel goed moeten kunnen multitasken..) . Gaat niet om een officieel ingeroosterd tentamen, maar toetsje voor wat punten in college (normaal doe ik dat in eerste uur college).

Reactie van Remko Pollmann

Beste Annette, ik kan nergens een overzicht vinden waarin de verschillende aanbieders van Online Proctoring met elkaar worden vergeleken. Er zijn ongetwijfeld voorlopers die hier onderzoek naar gedaan hebben die nuttig zijn voor anderen. We zijn in essentie allemaal op zoek naar een aanbieder die een oplossing heeft die relatief veel zekerheden biedt (fraude, privacy, stabiliteit) en die flinke toetscapaciteit aan kan. Wie heeft hier informatie over?

Reactie van Nederlof, H.M.

Voor camerabeelden of opnames van studenten moet de student vooraf toestemming geven. Heeft iemand een voorbeeld van een dergelijk formulier waarin de student toestemming geeft?