THEMA | Toetsen en beoordelen op afstand

In dit thema vind je veel gestelde vragen over toetsen. We verwijzen naar interessante artikelen en verwerken handige informatie en tips die we binnenkrijgen zo snel mogelijk in dit overzicht. 

Hoe kan ik studenten beoordelen op afstand?

 • Op score.hva.nl biedt de HvA een overzicht van de huidige inzichten rondom online toetsen.
 • Fontys maakte dit advies voor het veilig, betrouwbaar en valide afnemen van summatieve kennistoetsen op afstand.
 • Avans ontwikkelde een beslisboom met toelichting om docenten en onderwijsadviseurs te helpen een afweging te maken bij de keuze voor een alternatief. Deze is ook beschikbaar in het Engels (eveneens met toelichting).
 • Hogeschool Rotterdam maakte dit online magazine over toetsen op afstand.
 • De OU besteedt binnen hun webgids voor digitale didactiek ook aandacht aan online toetsen. Ook heeft de OU een aantal online sessies georganiseerd waar van er één ging over formatief toetsen en één over summatief toetsen.
 • Marian Kat - De Jong vatte de sessie over summatief toetsen van de OU mooi samen in dit verslag.
 • Kennisnet maakte voor docenten een handzaam overzicht. Daarnaast kun je ook terecht op toetsenopafstand.nl.

Welke alternatieven zijn er voor de klassieke summatieve toets?

 • In het artkel Tentamenperiode: en hoe nu toetsen op afstand? lees je hoe een aantal instellingen hiermee omgaan. Ook geven we concrete verwijzingen naar naar handige tools en websites.
 • Zie ook dit webinar over alternatieve toetsvormen.
 • Lees deze blog van student Hugo Hegeman, waarin hij ervoor pleit nu kansen te grijpen om te komen tot een nieuwe toetscultuur. 

Welke mogelijkheden biedt Online proctoring?

Tentamineren via Online proctoring kan in sommige gevallen een oplossing zijn. Verschillende instellingen hebben inmiddels ervaring opgedaan met het afnemen van meerdere duizenden toetsen. De SIG Digitaal toetsen organiseerde samen met SURF meerdere webinars om de ervaringen van deze instellingen te delen. Lees de verslagen:

Lees het advies van de SIG Digitaal toetsen (bijgewerkt dd 1 april 2020) over online proctoring en het artikel van Wilfred Rubens.

Waar vind ik meer informatie over security & privacy rondom Online proctoring?

 • Zie voor meer achtergrond over online proctoring deze whitepaper van SURF.
 • SURF voerde ook een quick scan uit naar de openbare privacydocumenten van drie belangrijke aanbieders van Proctor-software.
 • Zie de tips van de Autoriteit Persoonsgegevens in dit artikel.
 • Lees hier hoe ze bij de VU kijken naar het gerechtvaardigd belang als grondslag voor online proctoring.

Hoe ga je om met vragen van studenten rond online proctoring?

Welke methode is het meest veilig? 

Om een onderbouwde afweging te kunnen maken welke toetsmethode in te zetten, ontwikkelde SURF een keuzemodel voor veilige toetsafname. Hierbij wordt zowel het risico op fraude als het belang (‘stake’) van het toetsresultaat meegewogen. Dit model biedt examen- en toetscommissies en andere betrokkenen een leidraad om vast te stellen of de beoogde afnamesituatie voldoet, en om te zien welke methodes voor toetsafname binnen het curriculum geschikt zijn.

Wat voor tools zijn er voor formatieve toetsen op afstand? 

 • Natasja Kok van Fontys lerarenopleiding Tilburg (FLOT) heeft onderzocht welke digitale tools geschikt zijn voor het afnemen van formatieve digitale kennistoetsen én die gratis beschikbaar zijn. Het resultaat van haar onderzoek is een mooi overzicht van digitale tools en een selectiemenu op basis waarvan docenten een tool kunnen kiezen die passen bij hun wensen en eisen. Het onderzoeksrapport, het selectiemenu en een poster van het onderzoek zijn openbaar en te downloaden op https://surfdrive.surf.nl/files/index.php/s/tPucKo6sOWUVxpu. Bij gebruik van het materiaal graag refereren naar: Kok, N. (2020). Gratis toets-applicaties om digitale kennistoetsen af te nemen in het VO en HO. (Onderzoek lectoraat toetsing FLOT). Tilburg: Fontys Lerarenopleiding Tilburg. Voor meer informatie: n.kok@fontys.nl) (bron: Tijdschrift voor Examens)
 • 7 gratis tools voor digitaal toetsen van Vernieuwenderwijs: https://www.vernieuwenderwijs.nl/digitaal-toetsen-7-gratis-tools/ (bron: Tijdschrift voor Examens)

Zijn thuisexamens de oplossing?

Dat hangt af van wat je wilt toetsen en ook van de beschikbare capaciteit. Het vergt natuurlijk wel veel nakijkwerk. Om je te helpen bij de overweging wanneer thuis-examens een oplossing zijn verzamelde de SIG Digitaal toetsen 5 artikelen hierover:

Wat kunnen we leren van Aziatische universiteiten?

 • China, Hong Kong en Singapore lopen enkele maanden voor op ons als het gaat om het verzinnen van oplossingen voor digitaal toetsen. Dit artikel biedt een overzicht van hun verschillende oplossingen.
 • En in dit artikel lees je hoe Hong Kong University of Science and Technology (HKUST) toetsen afnemen via Zoom. De universiteit was door de rellen in november vorig jaar al gedwongen het onderwijs geheel online te brengen.

Laatst bijgewerkt door Yvonne Florissen, 16 juni 2020 om 17.45 uur.

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 7 reacties

Reactie van Binnert de Beaufort

Kent iemand een tool voor het afnemen van een digitaal toetsje, maar waarbij je de vragen dan in verschillende volgorde stelt (of zo instelbaar is), met een tijdslimiet per vraag en tijdslimiet voor hele tentamen en ook nog eens de mogelijkheid heeft om op een specifiek tijdslot op de dag af te nemen? (Idee erachter is dat studenten die zelf druk zijn met een tentamen moeilijk anderen kunnen helpen -mits goed ontworpen) etc, zelfs als ze naast elkaar zitten want dat zouden ze echt heel goed moeten kunnen multitasken..) . Gaat niet om een officieel ingeroosterd tentamen, maar toetsje voor wat punten in college (normaal doe ik dat in eerste uur college).

Reactie van Remko Pollmann

Beste Annette, ik kan nergens een overzicht vinden waarin de verschillende aanbieders van Online Proctoring met elkaar worden vergeleken. Er zijn ongetwijfeld voorlopers die hier onderzoek naar gedaan hebben die nuttig zijn voor anderen. We zijn in essentie allemaal op zoek naar een aanbieder die een oplossing heeft die relatief veel zekerheden biedt (fraude, privacy, stabiliteit) en die flinke toetscapaciteit aan kan. Wie heeft hier informatie over?

Als antwoord op door Remko Pollmann

Reactie van Iris Huis in 't Veld

Hoi Remko. We zijn op dit moment bezig met een privacy risico analyse (een soort DPIA light) van drie aanbieders van online proctoring: RPnow, proctorio en ProctorExam. Dit voldoet niet volledig aan je vraag maar het helpt je misschien wel op weg. We streven om het volgende week te kunnen publiceren.

Reactie van Nederlof, H.M.

Voor camerabeelden of opnames van studenten moet de student vooraf toestemming geven. Heeft iemand een voorbeeld van een dergelijk formulier waarin de student toestemming geeft?

Als antwoord op door Nederlof, H.M.

Reactie van Erik van den Beld

Toestemming als grondslag AVG? Als je het zo bedoeld kan dat niet, er is een afhankelijkheid tussen instelling en student. Dus geen vrije toestemming mogelijk. Een andere grondslag kan wel, informatieplicht ligt bij instelling > privacy statement kan daar handig bij zijn.