Webinar “Flexibel onderwijs ontwerpen: hoe doe je dat?”

Op 4 september 2023 van 11.00 uur tot 12.00 uur organiseren we het Webinar: “Flexibel onderwijs ontwerpen: hoe doe je dat?”

Dit is het 4e webinar in een 9-delige reeks over Flexibilisering: “weten we al wat studenten willen?” In deze reeks gaan we dieper in op de impact van flexibilisering op onderwijs vanuit onderwijskundig en organisatorisch perspectief.

In deze webinar nemen we jullie mee in de wereld van de docent als ontwerper van flexibel onderwijs en de stappen die hierin zoal te nemen zijn.

We beloven je als deelnemer van dit webinar je meer inzicht krijgt op:

  • Hoe tot een gemeenschappelijke visie op en gemeenschappelijke ontwerpprincipes en toetsing voor flexibel leren en opleiden gekomen kan worden
  • Welke stappen er van belang zijn bij het ontwerpen van flexibel onderwijs
  • Wat een curriculumherontwerp van leraren in relatie tot hun omgeving vraagt
  • Hoe de diverse fases in herontwerpprocessen gemonitord kunnen worden

Datum: 4 september 2023
Tijd: van 11.00 uur tot 12.00 uur
Sprekers: Roel Grol (HAN) en Elvira Folmer (HAN)

Voor wie?
Dit webinar is interessant voor docenten, onderwijskundigen, studentbegeleiders, informatiemanagers, innovatiemanagers, procesmanagers, onderzoekers, beleidsmedewerkers en (programma) managers Flexibilisering werkzaam in het middelbaar en hoger onderwijs.

Meld je aan voor dit webinar

Achtergrond sprekers
Roel Grol is werkzaam als associate lector bij het onderzoeksteam “kwaliteiten van leraren” van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). In 2016 promoveerde hij aan de Radboud Universiteit in Nijmegen op een onderzoek naar klaslokaalexperimenten in het economisch onderwijs. In het associate lectoraat “de leraar als ontwerper” staan vragen centraal die zich enerzijds richten op hoe invulling gegeven kan worden aan ontwerpexpertise van leraren en anderzijds hoe de professionalisering van (aankomend) leraren rondom het ontwerpen van onderwijs eruit kan zien.

Elvira Folmer is als senior-onderzoeker werkzaam bij het onderzoeksteam “kwaliteiten van leraren” van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). Tevens is zij, ook bij de HAN, inhoudelijk coördinator van de Master Ontwerpen van Eigentijds Leren (MOVEL). Daarnaast is zij als Algemeen Directeur verbonden aan het Landelijke Expertisecentrum PO-VO (LEPOVO). In 2004 promoveerde zij aan de Universiteit Twente op onderzoek naar de ingezette klassenverkleining in de onderbouw van het Nederlandse basisonderwijs. Van 2007 tot 2021 was zij werkzaam bij SLO, daar hield zij zich bezig met ontwerponderzoek, onderwijsvernieuwing en de monitoring daarvan. In de laatste fase was zij als programmamanager verantwoordelijk voor de ontwikkeling van kerndoelen PO en onderbouw VO.

Meld je aan voor dit webinar

Overzicht van de Webinar reeks Flexibilisering, weten we al wat studenten willen?

  • Het 1e Webinar “Van keuzevrijheid naar keuzewijsheid: Studenten bewust leren kiezen” vond plaats op 17 april 2023. Klik hier om het verslag te lezen en het Webinar terug te kijken.
  • Op 23 juni 2023 volgde het 2de Webinar “Hybride leeromgevingen, aansluiten op leer- en werkbehoeftes van studenten en werkveld in het MBO”. Hier kun je het verslag lezen en het Webinar terug kijken.
  • Het 3de Webinar “Flexibel onderwijs: Student vraagt, docent volgt?” is verplaatst naar 27 september 2023. Voor meer informatie en de mogelijkheid om je in te schrijven klik hier.

Wij zien je graag tijdens de webinars!

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 2 reacties