e-Portfolio bij programmatisch toetsen | Highlights uit het webinar

Welke ontwerpkeuzes zijn van belang bij het implementeren van programmatisch toetsen? Hoe gaat het proces van inkoop van een e-portfolio in z’n werk? Waarom wil je hier landelijk in optrekken? Het Platform Leren van toetsen, het Programmatisch toetsen – leernetwerk, SURF en het Lectoraat Beroepsonderwijs van de Hogeschool Utrecht werkten in dit webinar samen om de inzichten te delen. Heb jij het webinar gemist? Lees dan snel het verslag of kijk het webinar terug.

Bas Agricola, hoofddocent en onderzoeker aan de Hogeschool Utrecht, vertelt in vogelvlucht over de verzamelde resultaten uit verschillende onderzoeksprojecten van het lectoraat beroepsonderwijs. Deze gaan over de kracht van feedbackgeletterdheid, ontwerpkeuzes bij de implementatie van programmatisch toetsen, en het samenspel van e-portfolio en curriculumontwerp.

Student centraler in het feedbackproces

Bij de HUpabo werd in een NRO Comenius project Leren van feedback: de kracht van feedbackgeletterdheid, gekeken naar hoe studenten centraler in het feedbackproces kunnen komen te staan. Zo werden er leeruitkomsten ontworpen die als ruggengraat dienden voor het curriculum en werd het onderwijs ontworpen op basis van de principes van programmatisch toetsen. Ook werd er feedbacktraining gegeven om de feedbackgeletterdheid en zelfregulatie van de studenten verder te ontwikkelen. En werd er geëxperimenteerd met de inrichting van een e-portfolio. Studenten lieten weten het overzicht in het dashboard met visualisaties erg fijn te vinden omdat je zo een handig overzicht heb hoe je er ongeveer voor staat.

Ontwerpkeuzes bij het implementeren van programmatisch toetsen

Binnen een NRO overzichtsstudie werd gekeken hoe de ontwerpkeuzes eruitzien van hbo-opleidingen die programmatisch toetsen implementeren. Bas noemt dat als je bezig bent met programmatisch toetsen, dan gaat het niet alleen over het toetsen. Je bent ook bezig met het onderwijs en je moet eigenlijk het volledige curriculum ontwerpen. Het is een enorm groot vraagstuk en niet eenvoudig. In de overzichtsstudie zijn 19 opleidingen in kaart gebracht en vervolgens zijn die ontwerpperspectieven gebruikt en gekoppeld aan de theoretische principes van programmatisch toetsen. Dat heeft geleid tot een aantal ontwerpkeuzes, waaronder 11 specifieke ontwerpkeuzes die minimaal van belang zijn bij de implementatie van programmatisch toetsen. 

Deze 11 specifieke ontwerpkeuzes zijn meegenomen in een vervolgproject, waar momenteel steeds meer HU-opleidingen bezig zijn om een e-portfolio in te richten voor programmatisch toetsen. Bas geeft aan dat het hierbij van belang is om te starten met de principes, de ontwerpkeuzes in het curriculum staan centraal en het e-portfolio is een middel om met datapunten het leerproces goed te kunnen monitoren. Het lectoraat beroepsonderwijs waar Bas bij betrokken is, is nog bezig met het onderzoek en hopen later dit jaar nieuwe inzichten te kunnen delen hoe de implementatie bij 10 opleidingen verloopt.

Meerwaarde in landelijk aanbesteden

Reinier Veldhuis, procesadviseur onderwijs en ICT bij de HU neemt de deelnemer mee in de afwegingen om als instelling mee te doen aan het SURF aanbestedingsproject e-portfolio. Zo zag Reinier meerwaarde om landelijk aan te besteden, gezien de jonge en dynamische markt. Ook het samen met en van elkaar leren sprak erg aan. Dit hielp om een gezamenlijke taal en vraag te definiëren richting leveranciers. Lees ook de eerdere praktijkcasus.

Het aanbestedingsproces bestaat uit twee fasen, waarbij je start met een raamovereenkomst vanuit SURF en vervolgens nog een minicompetitie doet binnen de eigen instelling. Marco Wiese, senior inkoopadviseur bij SURF geeft inzicht hoe het traject verloopt van inventarisatie en behoeftevraag vanuit een instelling naar een raamovereenkomst. Reinier geeft aan dat de procesbegeleiding vanuit SURF erg waardevol is gebleken en dat het fijn is om met andere experts te kunnen sparren en daarmee een netwerk te kunnen opbouwen.

Inventarisatie nieuwe aanbesteding

Op dit moment is er een inventarisatie voor een nieuwe aanbesteding. De bedoeling is om twee aparte trajecten te starten: één voor het mbo en één voor het hbo/wo. Heb je interesse? Vul dan dit formulier in.

Meer lezen over e-portfolio?

Lees de highlights of kijk de webinars terug uit deze reeks:
1. Inleiding op e-portfolio
2. e-Portfolio in de praktijk: Software
3. Ontwikkelingsgerichte leeromgeving of e-portfolio?

Lees het rapport: e-Portfolio’s in het hoger onderwijs. Huidige situatie, randvoorwaarden en uitdagingen.

SURF onderzocht het gebruik van e-portfolio's bij een aantal instellingen. Lees hier de praktijkverhalen over e-portfolio’s.

Sluit je aan bij de community digitaal toetsen

 

Omslagfoto via Pexels

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties