Ga naar 'Home'

Artikelen

615 artikelen

 1. Four floors, four visualizations

  The SURF offices in Amsterdam were refurbished some time ago. The new office setup had more open space and quite a few glass walls. For adding some privacy to meeting rooms, as well as making the walls more visually attractive the SURFsara Visualization group was asked to produce a number of visuals to be used on some of the walls. To make the visuals more interesting and relevant to the work SURF does we made visualizations of actual research data of SURF users (with their permission, of course).
  Collage of SURF Amsterdam office visualizations
 2. Placemat Online didactiek

  Veel docenten in het hoger onderwijs hebben inmiddels zelf kunnen ervaren dat het niet niks is om online les te geven. Zeker niet wanneer dit onder druk van een pandemie een abrupte omschakeling betekent. Daarom hebben we als zone Docentprofessionalisering van het Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT besloten onze proeftuin online didactiek, die gepland stond voor een lancering het einde van dit jaar, versneld te ontwikkelen. We kunnen nu het eerste resultaat laten zien: de placemat Online Didactiek.  
  Overzicht Actieve onderwijsloop
 3. Online kennisdeling: Op zoek naar het optimale blended ontwerp in coronatijd.

  Hoe bepaal je de optimale mix tussen face-to-face en online onderwijs? En welke oplossingen heb je hiervoor? Stel al je vragen én vertel over jouw good practices tijdens deze kennisdelingsbijeenkomst van de SIG Blended Learning.  De SURF SIG Blended Learning, werkgroep ‘Faciliteren van docenten en docentprofessionalisering (ondersteuning)’ organiseert op dinsdag 7 juli van 10.00 tot uiterlijk 11.30 u. een online kennisdelingssessie.  Hierin stellen we de vraag centraal ‘Welke oplossing heb jij om de optimale mix tussen face-to-face en online onderwijs te bepalen’?  Dit terwijl de beschikbare face-to-face tijd mogelijk nog onzeker is.   Sta jij of staat jouw team voor de uitdaging goed blended onderwijs te ontwerpen? Dan nodigen we je van harte uit om deel te nemen aan dit webinar van de SIG Blended Learning, werkgroep Docentprofessionalisering blended learning. Draag oplossingen aan én breng vragen in. Aan de hand daarvan voeren we het gesprek. Als afronding formuleren we conclusies. Natuurlijk biedt de sessie ook de gelegenheid om contacten te leggen en mogelijk tot verdere samenwerking te komen. Ben je ondersteuner, docent, manager, onderwijskundige of vergelijkbaar? En ben je verantwoordelijk voor onderwijsontwikkeling en met je team betrokken bij dit vraagstuk? Schrijf je in en beantwoord vooraf (kort) twee vragen: Welke oplossing heb jij om de optimale mix tussen face-to-face en online onderwijs te bepalen? Welke prangende vraag heb je? De informatie die je geeft is alleen ter inzage voor de leden van de SIG Blended Learning en voor de deelnemers aan de sessie. Let op: Het zal mede van het verloop van de sessie afhangen en je inbreng hierbij, in hoeverre jouw specifieke situatie aan de orde komt. Inschrijven      ×      
  Presentatie met mondkapje.
 4. Terugblik: Webinar Building Intelligence Software in de anderhalve-meter samenleving

  Hoe kan Building Intelligence Software (BIS) jouw onderwijsinstelling ondersteunen bij het ruimtegebruik in de anderhalve-meter-samenleving? Dat was de vraag die centraal stond op het webinar van dinsdag 16 juni. De Universiteit Utrecht, de Vrije Universiteit Amsterdam en de Vraagbaak Online Onderwijs organiseerden een webinar waarin 5 leveranciers - Lone Rooftop, Twiqel, 12CU, Mapiq en TimeEdit - de mogelijkheden van hun BIS hebben toegelicht.
  Startscherm webinar BIS
 5. Online binding van studenten

  Op deze pagina verzamelen we informatie over het thema online binding. Voor het studentsucces is het van belang dat er sociale binding ontstaat tussen (eerstejaars)studenten onderling en met hun opleidingen. Nu veel (in)formele interactiemomenten wegvallen vanwege de transitie naar online onderwijs zullen we alternatieve oplossingen moeten vinden. Hoe houden we goed contact? Met deze puzzel zijn veel instellingen bezig, want hoe kunnen we alsnog bijdragen aan sociale binding tijdens online/hybride onderwijs? Via deze pagina delen we inspiratie vanuit verschillende hoeken en nodigen we je uit om dit overzicht verder aan te vullen. Wil je een vraag stellen aan collega's in de sector? Of heb je een punt van discussie dat je graag met anderen bespreekt? Ga dan naar het forum en post je vraag. Je kunt hier ook reageren op de vragen van anderen. Ook hier meld je je aan met je instellingsaccount om deel te kunnen nemen. Nog geen antwoord? Mail je vraag naar VraagbaakOnlineOnderwijs@surfnet.nl.
  Idwer Doosje
  Groep jonge mensen
 6. Engelse uitspraak bijspijkeren in tijden van Corona?

  Laura Rupp en Amrita Das (VU) ontwikkelden met subsidie vanuit de Stimuleringsregeling Open en Online Onderwijs de MOOC English Pronunciation in a Global World. De MOOC is een academische cursus Engelse uitspraak.  Daarnaast heeft de MOOC maatschappelijke doelen als het gaat om diversiteit en inclusiviteit. De MOOC promoot variatie in Engelse uitspraak, is vrij toegankelijk en zo opgezet dat iedereen ter wereld op welk apparaat dan ook aan de MOOC kan deelnemen, ook groepen die anders weinig tot geen toegang hebben tot Engels onderwijs. 
  Mooc English pronunciation
 7. Gebruikerservaringen digitale leermaterialen gezocht

  Digitale leermaterialen: het is een thema waar de afgelopen jaren veel over is gesproken, maar waar tegelijkertijd het laatste woord zeker niet over gezegd is. Het is een van de drie onderwijsthema’s in de SURF Meerjarenagenda 2019-2022, in het Versnellingsplan werkt de zone ‘Naar digitale (open) leermaterialen’ aan de optimale inzet van digitale leermaterialen en het Koersteam, de bestuurlijke zone in het Versnellingsplan, heeft de ambitie uitgesproken om een efficiënter en toegankelijker systeem te realiseren waarbij de regie meer dan nu bij onderwijsinstellingen ligt. Een terugblik De afgelopen jaren is veel werk verzet om bestaande processen in kaart te brengen. Daarbij is onderzocht welke interventies gedaan zouden kunnen worden om patronen in de keten van digitale leermaterialen te doorbreken. In 2015 nam OCW in hun Strategische Agenda Hoger Onderwijs en Onderzoek op: “Alle docenten stellen in het ho in 2025 hun onderwijsmaterialen vrij beschikbaar zodat zij gebruik kunnen maken van elkaars digitale leermaterialen.”. In de huidige agenda Houdbaar voor de toekomst is de ambitie blijven staan “zodat het delen én hergebruiken van leermaterialen gangbaar wordt onder docenten. Dit zal een effect hebben op de leermiddelenmarkt waarin commerciële uitgevers een belangrijke rol spelen”. En er wordt in de praktijk op allerlei plekken geëxperimenteerd: Instellingen worden in de stimuleringsregeling Open en online onderwijs uitgedaagd om samen met andere vakdocenten collecties van open leermaterialen op te bouwen en hergebruiken binnen de vakcommunity. Afgeronde en lopende projecten zijn hier te vinden. Het is op dit moment weer mogelijk om een projectvoorstel in te dienen. SURF heeft een project gestart om tot een ander model voor de markt van digitale studieboeken te komen met het project eStudybooks. Dat had als doel om studieboeken van uitgevers digitaal aan te bieden tegen een redelijk tarief, zodat studenten er altijd en overal, online én offline, over kunnen beschikken via directe, veilige toegang. Het evaluatierapport is hier te vinden. Er is een haalbaarheidsstudie gedaan naar het ‘inclusive access’-model, dat in de VS en Engeland populair is. Dat is een (licentie-)model waarbij studenten persoonlijk digitaal toegang kunnen krijgen tot alle les- en leermaterialen vanaf de eerste studiedag. Uit de analyse van alle initiatieven, waarover je in dit whitepaper uitgebreider leest, bleek dat er nog verschillende belemmeringen zijn om digitale leermaterialen optimaal in te zetten voor het onderwijs. Het Koersteam van het Versnellingsplan heeft daarom besloten eerst nader onderzoek uit te voeren naar gebruikerservaringen, naar de keten en naar bestaande initiatieven. Een korte vooruitblik ResearchNed is in opdracht van het Koersteam bezig om die zaken in kaart te brengen. Dan doen zij allereerst met een enquête om daarna op een achttal instellingen verdiepende interviews te houden. Ook analyseren zij de keten en brengen ze bestaande initiatieven in kaart. Tegelijkertijd heeft het Koersteam aan de zone ‘Naar digitale (open) leermaterialen’ gevraagd om aan een visie en roadmap te werken, mede op basis van de onderzoeksresultaten. Waar ResearchNed de huidige situatie in kaart brengt, kijken zij dus echt naar mogelijke toekomstscenario's. Een begeleidingsgroep met experts vanuit de instellingen en SURF stuurt namens het Koersteam op beide trajecten. Het Koersteam wil uiteindelijk op basis van beide resultaten in haar bijeenkomst van oktober een weloverwogen besluit nemen over toekomstige stappen. Hoewel ik denk dat je beter niet met de hamvraag van je bericht kan wachten tot de laatste regels, heb ik de hoop dat de doorlezers enthousiast zijn om mee te helpen. Want: we hebben respondenten nodig om een goed beeld te krijgen van de gebruikerservaringen met digitale leermaterialen. Dus, ben je student of docent? Dan vragen we je om deze enquête in te vullen. In deze bijzondere en drukke tijden is dat geen verzoek dat we lichtvaardig doen. Tegelijkertijd zit online lesgeven vanwege het Corona-virus in een versnelling, en achten we de impuls aan de toegang tot digitale leermaterialen van groot belang. Het invullen van de enquête duurt ongeveer 2 tot 10 minuten. Voor de enquête voor docenten klik je hier, voor studenten klik je hier. De enquête staat open tot 1 juli.
  digitale boeken
 8. Webinar 26 juni: Het onderwijs van 2020 is hybride onderwijs

  Onder grote tijdsdruk hebben we de afgelopen maanden al het campus-onderwijs omgevormd tot online onderwijs. Als we nu terugblikken, wat zijn dan de belangrijkste nieuwe inzichten die we hebben opgedaan en wat kunnen we daarvan leren? Wat nemen we mee naar volgend studiejaar? Docenten en studenten zijn ondervraagd en in dit webinar van de Vraagbaak en de SIG blended learning doen we verslag. Datum: 26 juni 2020 Tijd: 11.00 - 12.00 uur Locatie: https://edu.nl/vaqy4     
  Foto studenten aan tafels van bovenaf (WUR campus)
 9. Terugblik webinar: Hoe kun je data-analyse inzetten om Corona effecten te simuleren?

  De komst van Corona heeft het onderwijs in Nederland op vele manieren in korte tijd beïnvloed. Er is geen eindexamen, het BSA wordt uitgesteld en er wordt online lesgegeven en getoetst. Deze veranderingen roepen vragen op en in dit webinar bespreken we op welke manier je data-analyse kunt inzetten om de effecten hiervan te simuleren. Host en techniek: Michel Jansen (SURF), Chat moderator: Iris Huis in ’t Veld (SURF) Wil je het hele webinar terugkijken? Dat kan hier.
  Stromend water