Ga naar 'Home'

Artikelen

1002 artikelen

 1. Webinar 24 september: Online leren en begeleiden bij stages

  Het begeleiden van studenten die op stage zijn is een hele uitdaging als dit digitaal moet gebeuren. Voor de student is alles nieuw en er zijn over het algemeen weinig contactmomenten tussen de opleiding en de student tijdens de stage. Daarnaast zijn de werkplekbegeleiders vanuit de stageverstrekker vaak druk met de dagelijkse praktijk en kan het begeleiden van de student een bijzaak zijn. In dit webinar bespreken we hoe je studenten succesvol kunt begeleiden tijdens hun stage.
  Webinar 24 september: Online leren en begeleiden bij stages
 2. Webinar 17 september: Toetsen op afstand: ervaringen examencommissies in kaart

  Sinds het begin van de coronapandemie werd online toetsing topprioriteit in plaats van een verre toekomstvisie. Wat zijn de ervaringen van examencommissies hiermee?  Afgelopen juli rapporteerde de werkgroep ‘Toetsen op Afstand’ van het Versnellingsplan onderwijsinnovatie met ICT de resultaten van de landelijke enquête onder examencommissies in hbo en wo. Hierin brachten we de belangrijkste knelpunten in kaart die examencommissies ervaren hebben, en nog steeds ervaren. In dit webinar presenteren we onze resultaten en bieden we ruimte aan examencommissies en beleidsadviseurs om vragen te stellen en met ons in gesprek te gaan. Heb je interesse om deel te nemen , meld je dan aan via onderstaande link. Datum webinar: 17 september Tijd: 11.00-12.30 uur Locatie: online Aanmelden tot: 16 september 12.00 uur https://www.versnellingsplan.nl/agenda/webinar-toetsen-op-afstand-ervaringen-examencommissies-in-kaart/
  Afstudeerhoed op een toetsenbord, met daarvoor rechtopstaande blokjes met daarop de letters 'Webinar'
 3. Exploring sustainable student travel behaviour in The Netherlands: balancing online and on-campus learning

  Als onderdeel van mijn promotie heb ik een onderzoek gedaan bij studenten om te weten te komen hoe en waarom ze naar het hoger onderwijs instituut reizen en of online leren een alternatief zou kunnen zijn. Verkeersmobiliteit is namelijk een probleem in Nederland, zowel wat betreft drukte op wegen en ov als voor de CO2-uitstoot. Pratende in 5 focusgroepen met studenten uit allerlei opleidingen blijkt duidelijk dat studenten, zeker als ze reistijd hebben, elke keer een overwogen keuze maken of ze wel of niet naar de les gaan. Deze overwegingen hebben voornamelijk te maken met de tijd en het aantal lessen op die dag, het type leeractiviteit en hun eigen behoeften. Leeractiviteiten met veel interactie zoals werkcolleges en samenwerkingsbijeenkomsten vinden ze belangrijk om fysiek te volgen, terwijl lessen gericht op acquisitie, zoals hoorcolleges, zouden ze graag online beschikbaar willen hebben. Meer hierover kun je lezen in het artikel:  Exploring sustainable student travel behaviour in The Netherlands: balancing online and on-campus learning  van Marieke Versteijlen, Bert van Wee en Arjen Wals
  Tekening van student hoe en waarvoor h/zij reist naar het onderwijsinstituut
 4. De virtuele toetswerkplek - een inventarisatie onder instellingen

  Eerder dit jaar riep ik instellingen op om mee te denken hoe digitaal toetsen er uit zou moeten zien. Vanuit SURF hebben we gevraagd om na te denken over wat de minimale eisen zijn die aan de virtuele toetswerkplek gesteld worden, en hebben we instellingen bij elkaar gebracht om hier over van gedachten te wisselen. Dit heeft geleid tot een mooi document, waarin we het minimal viable product beschrijven: een mijlpaal!
  Digitaal toetsen
 5. Is "To blend, or not to blend?" de juiste vraag?

  Heel onderwijsland staat (nog steeds) op z’n kop. Nieuwe visies en beleidsstukken schieten als paddenstoelen uit de grond. Ik lees om de haverklap zinnen als “𝗗𝗲 𝘁𝗼𝗲𝗸𝗼𝗺𝘀𝘁 𝗶𝘀 𝗯𝗹𝗲𝗻𝗱𝗲𝗱” en “𝗕𝗹𝗲𝗻𝗱𝗲𝗱 𝗹𝗲𝗮𝗿𝗻𝗶𝗻𝗴 𝗶𝘀 𝗵𝗲𝘁 𝗻𝗶𝗲𝘂𝘄𝗲 𝗻𝗼𝗿𝗺𝗮𝗮𝗹”. Maar is dat wel terecht? Is blended learning nu echt zo nieuw? Is de vraag: “𝗧𝗼 𝗯𝗹𝗲𝗻𝗱, 𝗼𝗿 𝗻𝗼𝘁 𝘁𝗼 𝗯𝗹𝗲𝗻𝗱?” de juiste vraag? In dit artikel probeer ik daar een antwoord op te vinden en schets ik mijn visie op een aantal prangende uitdagingen waar onderwijs momenteel mee kampt. Uitdagingen, zoals hardnekkige misvattingen die zelfs de Tweede Kamer halen en verwarringen die zorgen voor problemen bij de implementatie van blended learning in de praktijk. Lees het hele artikel hier.
  Een boom op een onbewoond eiland.
 6. Webinar 3 september: Digitaal onderwijs in praktijkvaardigheden, hoe gaan we verder?

  Hoe leer je studenten vanuit huis een dure machine bedienen? Of een sonde aanleggen? Digitaal onderwijs in praktijkvaardigheden was een belangrijk thema tijdens de lockdown. Docenten kwamen voor grote uitdagingen te staan en gingen creatief te werk. Er moest een oplossing komen voor deze vorm van onderwijs. Om die reden is de werkgroep Digitaal onderwijs in praktijkvaardigheden gestart. De werkgroep is op zoek gegaan naar mogelijkheden van digitaal praktijkvaardighedenonderwijs. Virtual Reality (VR) is een van die mogelijkheden.
  een student kijkt door en VR-bril en lacht
 7. Good Practice: Next Level Learning Kwaliteitsscan

  Als docent wil je natuurlijk het onderwijs zo goed mogelijk inrichten zodat je studenten optimaal kunnen leren. Dat betekent dat er altijd ruimte is voor verbetering, maar waar moet je beginnen? Om docenten op weg te helpen om het onderwijs te verbeteren ontwikkelde de Hogeschool van Amsterdam (HvA) de 'Next Level Learning Kwaliteitsscan'. Deze kwaliteitsscan helpt je kritisch naar het onderwijs te kijken en deze te verbeteren. De Next Level Learning Kwaliteitsscan bestaat uit een set van stellingen die gaan over onderwerpen als activeren, evalueren, verduurzamen, organiseren en delen. Je krijgt willekeurige stellingen gepresenteerd, waarbij je per stelling aangeeft of je hier nu prioriteit aan wilt geven of dat het nu niet aan de orde is. Na het doorlopen van de stellingen krijg je een overzicht van jouw aandachtspunten met een toelichting, tips & tricks en voorbeelden. De kwaliteitsscan is ontwikkeld voor docenten van de HvA maar kan ook heel relevant zijn voor docenten van andere instellingen. Daarom delen we deze hier graag ter inspiratie! Je vindt de kwaliteitsscan op: https://nextlevellearning.hva.nl/ Mocht je hier meer over willen weten kun je contact opnemen met een van de betrokken: Jan-Willem Doornenbal, Peter Dekker, Anna Hoogenkamp, Kristin Webb of Joost Noordeloos (HvA), via het e-mailadres: dloinnovatiepartners@hva.nl
  Drie mensen aan tafel in gesprek
 8. Innovative Learning Spaces congres 15-17 sept 21 verhuist naar Berlijn

  Het 6de Innovative Learning Spaces congres van 15-17 september verhuist naar Berlijn. Helaas kan  vanwege de huidige COVID richtlijnen van Nederland en daardoor de beperkingen voor sprekers en deelnemers het  jaarlijkse Innovative Learning Spaces congres niet in Amsterdam plaatsvinden.  Eind vorige week zijn alle deelnemers en sprekers geinformeerd dat het hele congres verhuist naar Berlijn. Nu is reeds al bekend dat 70 % van de sprekers aanwezig kan zijn in Berlijn. Voor het congres zijn er reeds ruim 200 aanmeldingen, waarvan de helft aanwezig zou zijn in de zaal in Amsterdam. De organisatie hoopt dat dit aantal ook in Berlijn in de zaal aanwezig is. Er zijn nog kaartjes te krijgen voor dit congres dat in hybride vorm dit jaar aangeboden wordt.    De prijs voor online of in persona is hetzelfde. Leden van de SIG Learning Spaces krijgen 30 % korting.  De code kan opgevraagd worden bij marij.veugelers at gmail.com  Het programma is nu bekend.  Dit keer zijn er nog meer case studies dan andere jaren.  Vanuit SURF zal er ook nog een presentatie komen over de ervaringen in het Nederlandse Hoger Onderwijs inzake de introductie van Hybrid Classrooms. Kijk voor reeds eerder gepubliceerde informatie op onze community website hier Het programma is op te vragen hier 
  6th summit Innovative Learning Spaces
 9. Webinar 3 september: Digitaal onderwijs in praktijkvaardigheden, hoe gaan we verder?

  Hoe leer je studenten vanuit huis een dure machine bedienen? Of een sonde aanleggen? Digitaal onderwijs in praktijkvaardigheden was een belangrijk thema tijdens de lockdown. Docenten kwamen voor grote uitdagingen te staan en gingen creatief te werk. Er moest een oplossing komen voor deze vorm van onderwijs. Om die reden is de werkgroep Digitaal onderwijs in praktijkvaardigheden van het Versnellingsplan gestart.
  een student kijkt door en VR-bril en lacht