Ga naar 'Home'

Artikelen

750 artikelen

 1. Verlengd tot 15 nov de enquête: Ervaringen met Hybrid virtual classrooms

  Op 30 oktober was het zeer druk bezochte webinar "De snelle opkomst van Hybrid virtual classrooms" Hybrid virtual classrooms staan de laatste maanden in de belangstelling vanwege de COVID-beperkingen om ‘gewoon’ samen te komen op de campus. De SURF SIG Learning Spaces heeft een enquête uitgezet om te horen hoe instellingen er nu mee bezig zijn. De eerste resultaten zijn gepresenteerd tijdens dat webinar en toen is ook besloten om nog meer data te verzamelen en de inzameling te verlengen tot 15 november.  Heb jij de afgelopen periode een Hybrid virtual classroom opgezet? Vul dan de enquête in. Ga naar de enquête
  De eerste resultaten van de enquete Hybrid Virtual Classroom
 2. Webinar 25 november | Peerfeedback en Online Binding (1/3)

  Hoe houd je studenten betrokken nu het onderwijs grotendeels online plaatsvindt? Peerfeedback is een effectieve manier om online binding te vergroten. In dit eerste deel van de webinarserie Peerfeedback ontdek je wat peerfeedback precies is en wat het oplevert voor docenten en studenten.
  Webinar 25 november | Peerfeedback en Online Binding
 3. SURF Orchestration ♫ is music to our ears

  The delivery of a network service to a customer entails far more than just one activity. When the activities are harmoniously combined, all of the administrative and technical components will strike the right note at the right time to achieve the desired situation. We call this orchestration. Since the end of 2016, SURF has been developing its own digital conductor, who provides, adapts or discontinues network services at the request of an authorised person or process. Why is this solution important for SURF's member institutions? How can orchestration help education and research? This blog post will tell you more about this subject.
  SURF conductor manages the network
 4. Digital University Day - 26 november

  De Coronacrisis heeft op universiteiten en hogescholen ook een grote impact gehad. Niet alleen onderwijs, maar ook voorlichtingsactiviteiten, academische plechtigheden, promoties, wetenschappelijke bijeenkomsten en congressen kunnen niet in de oude vorm georganiseerd worden. De 1.5m maatregelen en overige beperkingen zullen nog wel even blijven gelden, bovendien is de verwachting dat sommige veranderingen blijvend zijn. Denk aan de hybride vorm van evenementen, deels fysiek en deels online. Maar hoe organiseer je nou een online of hybrideactiviteit en welke vorm past het beste bij jouw evenement of doelgroep? 
  Logo Digital University Day
 5. The SURF eXploRe project on use of XR for research and education

  XR is an umbrella term used to encompass the complete spectrum of technologies and human-computer interactions that range from fully virtual environments (VR) to environments that combine virtual elements with a view of the real world (AR). The technology is used for entertainment, training and simulation, education and research, including more and more uses within the SURF community. Within the SURF 2JarenPlan AR and VR have been identified as innovative technologies to further develop and apply. The SURF eXploRe project is a starting point together with the SURF community to move forward on use of XR in research and education.
  Examples of XR
 6. De toekomst uit 2008

  Het is 2020, het jaar waarin het hoger onderwijs met een gigantische krachtsinspanning van docenten en ondersteunende medewerkers in één klap online ging. De digitale leeromgeving in brede zin bleek plots van onmisbare waarde 2020 is ook het jaar waarover in 2008, onder de regie van SURF, toekomstscenario’s zijn uitgewerkt over de digitale leeromgeving. Enkele weken geleden keek ik , uiteraard in een online sessie, met een paar SURF-collega’s terug op die toekomstscenario’s. De toekomstscenario’s van 2008 waren verbeeld in vier video’s en vier krantjes onder de  titels: de supermarkt, het vliegveld, het warenhuis en de beurs. Bij de uitwerking hadden de makers hun fantasie de vrijloop gelaten, bijvoorbeeld met het idee van een geïmplanteerde educhip met daarin een gestandaardiseerde persoonlijke leeromgeving, of een multi-translator die wereldwijd taal onafhankelijk onderwijs mogelijk zou maken. Ook werden zaken als flexibilisering door middel van een digitaal ondersteund gildesystem en leven lang leren via onderwijsvouchers genaamd Barroso’s uitgewerkt. De fantasierijke uitwerkingen waren gebaseerd op een assenstelsel dat volgens de scenario methode bepaald werd door zgn.  “driving forces”:  trends en ontwikkelingen die men toen waarnam en die in de scenario’s doorgetrokken werden naar de toekomst. Het is interessant om nu in 2020 terug te kijken naar welke drijvende krachten men toen waarnam en welke trends zich ook echt doorgezet hebben. De digitale leer & werkomgeving werd hierbij wel heel breed opgevat; de driving forces geven meer een beeld van de ideeën over onderwijs in 2008 in het algemeen. Een paar voorbeelden. Gesloten versus open onderwijs.  In 2008 werd verwacht dat er in 2020 veel minder sprake zou zijn van vaste curricula, maar dat studenten een eigen profiel kunnen kiezen uit een breed aanbod binnen en buiten de opleiding. Nu zouden we zeggen flexibilisering, dus een trend die zich zeker heeft doorgezet. Student prosumer versus de student als consumer. Consumeert de student uitsluitend zijn onderwijs of is hij actief betrokken bij de opleiding? In 2008 werd verwacht dat studenten steeds meer eigen onderwijsmateriaal zouden mee produceren en datzijn onderzoekswerk weer gebruikt zou worden als content binnen de opleiding. In 2008 was Web 2.0 actueel: het publiceren via internet was gemakkelijk. In het onderwijs was veel aandacht voor WIKI’ en Blogs. Ook stond “informeel leren” in de belangstelling. Hoewel we de term prosumer nu nog weinig horen, is activerend onderwijs een belangrijk thema bij veel instellingen. Open versus gesloten content. Rond 2008 plaatsten grote universiteiten zoals MIT onderwijscontent open op het internet Dit leidde bij het opstellers van de toekomst scenario’s tot de vraag, van wie is de content? Van de kennisinstellingen of de uitgevers? En moeten de studenten of de instellingen voor toegang tot informatie betalen. De verwachting was dat content steeds meer open beschikbaar zou zijn. Open online onderwijs en Open Educational Resources staan nu nog steeds op de agenda. SURF heeft hier, onder andere samen met het ministerie via stimuleringsregelingen, flink op ingezet.   Co-sourcing of outsourcing In de toekomstscenario’s werd de vraag gesteld of de instellingen voor hoger onderwijs anno 2020 nog in staat zouden zijn zelf de bouw, het beheren het onderhoud van de IT infrastructuur te doen. Met verwachtte dat we steeds meer naar outsourcing toe zouden gaan. Deze trend is inderdaad doorgezet. We hebben de afgelopen jaren een enorme beweging naar de cloud en SAAS oplossingen gezien. In 2008 trok men de vraag naar outsourcing echter door naar diensten, de IT afdelingen, bibliotheken en zelfs naar leerfuncties, als begeleiding en toetsing. Dat zien we niet terug Hoger onderwijs als aanbieder van de elo versus de student die zijn eigen elo kiest. Deze drijvende kracht heeft direct  betrekking op de digitale leeromgeving. 2008 was de tijd van de opkomst van social media, gratis applicaties bijvoorbeeld van Google, het prille begin van de smartphone. Het was wat betreft het gebruik van technologie ook nog de tijd van pionieren met een groeiend enthousiasme voor alle mogelijkheden. Het idee van de PLE ontstond, de persoonlijke leeromgeving op de eigen devices van de student, losjes gekoppeld met informatie(systemen) van de instelling. Hoewel er nog steeds tal van applicaties door studenten zelf aangeschaft en beheerd worden, en de smartphone uitgegroeid is tot een belangrijk persoonlijk device dat ook echt een rol speelt in de leeromgeving, bleef de digitale leeromgeving onder regie van de instelling. Instellingen willen deze regie ook houden en hebben veel aandacht voor beveiliging en privacy. Belangrijk in deze ontwikkeling bleek ook de Europese aanbestedingsplicht voor omvangrijke ICT systemen, voor wat betreft de digitale leeromgeving betekende dit dat de afgelopen jaren op veel instelling een LMS Europees aanbesteed werd.  Ook de invoering van de  AVG noodzaakten de instellingen om juist meer regie over de digitale leeromgeving te nemen en met leveranciers verwerkingsvereenkomsten af te sluiten. Conclusie Terug kijken naar de drijvende krachten achter de  toekomstscenario’s van 2008 is de moeite waard.  Je ziet ontwikkelingen in een ander perspectief. Sommige trends hebben zich door gezet, van anderen zien we nog weinig terug in de huidige digitale leeromgeving.  Terugkijkend heeft ICT in het onderwijs een enorme vlucht genomen, het belang en effect zien we zeker nu. Maar de uitwerking is veel minder spectaculair dan in de verbeelding van de scenario’s werd gedacht. Veel uitdagingen van 2008 bestaan nog steeds: de wens om het onderwijs te flexibiliseren, de spanning tussen maatwerk en een vast curriculum, het delen en gebruiken van open content en de verhouding met de uitgevers en de voor- en nadelen van de beweging naar de cloud. De krantjes en video terugkijkend geeft ook een indruk van het enthousiasme waarmee 300 deelnemers aan het project, afkomstig uit allerlei hoeken van het hoger onderwijs aan deze scenario studie hebben meegewerkt. Het heeft er toe geleid dat de digitale leeromgeving door SURF op de agenda is gezet en vanaf 2010 tot heden projectmatig werd opgepakt. De moeite waard om eens te herhalen… De krantjes uit 2008: De luchthaven, het warenhuis, de beurs, de supermarket Toekomstscenario's maken als didactische werkvorm
  Krant toekomstscenario DLWO uit 2008
 7. Naar een goed cybersecurity-awarenessprogramma #8: aan de slag!

  Als je je security- en privacyzaken binnen je instelling goed op orde wilt hebben, is er aandacht nodig voor 3 zaken: techniek, awareness en organisatie. In deze blogreeks gaan we dieper in op awareness: wat komt er kijken bij bewustwording en het gedrag van mensen en hoe zet je een goed awarenessprogramma op? Deze achtste blog uit de reeks van 8 gaat over: de uitvoering van het programma.
  Een awarenessprogramma maken.