Ga naar 'Home'

Artikelen

959 artikelen

 1. De recente hoorcollege-discussie: wat werd er zoal gezegd?

  Kunnen hoorcolleges net zo goed online? Moeten we terug naar de oude vertrouwde vorm? Of is het tijd voor afschaffing of op zijn minst een innovatieve variant van het hoorcollege? De afgelopen weken laaide de hoorcollegediscussie weer op. Met interessante publicaties en reacties uit verschillende hoeken. Wat werd er zoal gezegd?  
  hoorcollege
 2. Structuur als sleutel tot interactie en inclusiviteit in online onderwijs

  Interactie speelt een grote rol bij (actief) leren, zo weten we uit onderzoek. In een fysieke onderwijsruimte komt interactie vaak vanzelf op gang. Bij online onderwijs gaat dat minder vanzelf en is expliciete aandacht voor interactie nodig. Hoe stimuleer je interactie in live online onderwijs? Patricia Turner en Margaret Merrill van de University of California zoomen in op het belang van structuur bij online interactie.
  structuur van een houten gebouw
 3. Inspirerende werkvormen #1: De lekenpodcast

  Docent en ziekenhuisapotheker Arianna Pranger beluisterde een podcast en vroeg zich meteen af: zou ik mijn studenten ook een podcast kunnen laten maken? Het werd een lekenpodcast over corona. Haar studenten gingen aan de slag en maakten podcasts waarvan zijzelf ook nog veel leerde. 
  Mohammad Metri op Unsplash
 4. Hoe kom je tot innovatie binnen een mbo?

  “Innovatie” is een complex begrip en kent verschillende betekenissen afhankelijk van de context waarbinnen het wordt gebruikt. Dat is de reden om het hier tussen haakjes te zetten. Wanneer “innovatie” bekeken wordt vanuit de ICT-branche dan gaat het vaak hand in hand met “creativiteit”, een ander complex begrip. Kijkend naar hoe er binnen de tech-wereld in het recente verleden faciliterend is omgegaan met het bieden van ruimte aan creativiteit en innovatie, heeft dit binnen ROC Tilburg geleid tot een versnelling op onderwijsinnovatie. Een van de beroemdste managementfilosofieën van Google is iets dat "20% tijd" heet. Oprichters Larry Page en Sergey Brin benadrukten het idee in hun IPO-brief uit 2004: "We moedigen onze medewerkers aan om, naast hun reguliere projecten, 20% van hun tijd te besteden aan datgene waarvan zij denken dat Google er het meeste baat bij heeft." schreven ze. "Dit stelt hen in staat om creatiever en innovatiever te zijn. Veel van onze belangrijke vorderingen zijn op deze manier tot stand gekomen."  Is het nu echt 20% van je tijd ‘vrij’ besteden of is het 120% … En hoeveel medewerkers van Google hebben hier gebruik van gemaakt? Slechts 10% van de Googlers gebruikt het, maar dat maakt niet echt uit, zolang het idee maar bestaat, aldus Google HR baas Laszlo Bock in zijn boek, "Work Rules!" Google was niet het eerste bedrijf dat inzag dat medewerkers vrije ruimte geven een boost kan geven aan creativiteit wat leidt tot innovatieve ontwikkelingen. 3M, een bedrijf dat we goed kennen van de Post-It velletjes, wist dit al eind jaren 40 van de vorige eeuw. Zo schrijft het bedrijf op hun website: “Bijna 70 jaar geleden voerde 3M de ‘15% Regel’ officieel in. Wat sinds de twintiger jaren van de vorige eeuw al stilzwijgend werd toegepast, is in 1948 officieel gemaakt: Iedere 3M-er wordt aangemoedigd om 15% van de werktijd te besteden aan zelf bedachte projecten. Het biedt onze wetenschappers de ruimte en middelen om hun creativiteit of datgene wat hun nieuwsgierigheid heeft geprikkeld, verder te onderzoeken en daarmee hun passie te ontplooien. Heel veel uitvindingen van 3M zijn hieruit ontstaan. De ‘15% Regel’ heeft 3M heel veel top-producten opgeleverd, zoals transparante verbandmiddelen, optical folie die licht reflecteert, afplakband, schuurmiddelen. Het meeste bekende voorbeeld is de Post-it® Note. Het is de brandstof van de innovatiemotor en talentenmagneet van 3M.” Een volgend voorbeeld komen we tegen bij het ander bekende IT bedrijf Microsoft. Ook Microsoft heeft een product waarmee creativiteit, wat moet leiden tot innovatieve producten, tot stand kan komen. De Microsoft Garage is een programma van Microsoft dat werknemers aanmoedigt om te werken aan projecten waar ze gepassioneerd over zijn, zelfs als die geen verband houden met hun primaire functie binnen het bedrijf. Wat kan het onderwijs nu leren van deze voorbeelden? Wat hebben Google en Microsoft of een geel Post-it velletje nu met innovatie binnen een school te maken? Nou, het inzicht dat het bieden van een mogelijkheid aan docenten om te experimenteren, te spelen, te onderzoeken, te leren kan leiden naar meer creativiteit en innovatie binnen het onderwijs. Hoe de onderwijsprofessionals vrije ruimte gegeven kan worden, is in principe geen moeilijke opgave. Dat is mogelijk met het scholingsbudget dat alle opleidingen hebben, maar om daarnaast ook iets extra’s te bieden in een multidisciplinair team, dat helpt écht bij een innovatief proces. Hoe zijn wij hiermee bezig binnen ROC Tilburg? Sinds september 2020 is binnen ROC Tilburg de Kopgroep Interactieve Technologie  als multidisciplinair team aan het werk om innovatie daadwerkelijk die ruimte te bieden. Deze kopgroep bestaat uit 10 docenten van de verschillende scholen binnen ROC Tilburg. Wat is de Kopgroep Interactieve Technologie en wat doen zij? De kopgroep, die binnen MindLabs opereert, formuleert meerdere opdrachten (omtrent interactieve technologie), en initieert projecten om daarmee haar eigen expertiseniveau te verhogen en deze eventueel door studenten en externe partijen concreet te laten uitwerken en ontwikkelen. Door te experimenteren met het toepassen van AI, VR, AR, serious games, avatars en robots als instrumentarium, doen zij ontdekkingen om nieuwe onderwijsproducten te maken. Hierdoor wordt het onderwijs effectiever en vooral ook leuker! Door tot de verbeelding sprekende projecten en experimenten in samenwerking met andere kennisinstellingen en bedrijven te realiseren, wil de kopgroep het onderwijs en de collega’s inspireren. De docenten worden hiervoor een dag in de week vrij geroosterd van hun reguliere werkzaamheden: tien docenten van verschillende opleidingen. Er is budget voor de aanschaf van hardware en software, waardoor zij niet tegen beperkingen aanlopen van huidige hardware en software. Zij zijn zodoende op de hoogte van nieuwe toepassingen en kunnen deze ook testen. We zijn nu een jaar verder en er is al veel werk verricht door alle betrokken docenten. Naast het inzetten van studenten vanuit het hbo en mbo en het samenwerken met het bedrijfsleven, is er al veel ontwikkeld: VR- en AR- oplossingen bij lessen, voorbereidingen op examens en simulaties. Studenten kunnen zodoende situaties die niet zomaar te realiseren zijn in een klas, ‘echter’ beleven. Daarvoor ontwikkelen we o.a. 360 graden video’s en experimenteren we met avatars en holo presentors. Om hier een beeld van te krijgen, raden we aan om de volgende video te bekijken: https://www.youtube.com/watch?v=WuUPqCvX0AA We zijn er nog niet. Als Practoraat beginnen we na de zomer pas echt en gaan we ook onderzoek doen naar vragen zoals: Wanneer is de toepassing van VR effectief en wanneer niet? Wat doet de toepassing van nieuwe technologie met het pedagogisch klimaat? Kunnen we met nieuwe technologie studenten beter voorbereiden op examens en bepaalde situaties op de werkvloer? Mooie uitdagingen om komend jaar als kopgroep mee aan de slag te gaan!   Met dank aan Carlijn Moed-van Gulick, Sander de Kock, Linda van Hout en Joyce Küchler - Rasenberg
  Kopgroep Interactieve Technologie, ROC Tilburg
 5. Inclusiviteit is ook techniek: SURFconext zet in op volledige digitale toegankelijkheid

  Inclusiviteit is een van 'publieke waarden' die binnen de SURF-community hoog op de agenda staat. Natuurlijk. Iedereen is vóór inclusiviteit. Maar wil zo'n waarde echt betekenis krijgen, dan zullen we die als instellingen en SURF ook concreet moeten maken in de dienstverlening. De diensten die we aanbieden, moeten inclusief zijn: bruikbaar voor iedereen, ook voor mensen met visuele of motorische beperkingen. Bij SURFconext zetten we daar dit jaar vol op in. In dit blog lees je meer over wat we gedaan hebben om dit te bereiken en welke lessen we hebben geleerd.
  Persoon achter een computer is aan het inloggen met behulp van een app op een mobiele telefoon
 6. Highlights webinar 25 juni 2021: Aan de slag met effectieve docentprofessionalisering

  Op 25 juni 2021 vond het webinar ‘Aan de slag met effectieve docentprofessionalisering’ plaats. In dit webinar vertelden we meer over de bouwstenen voor effectieve docentprofessionalisering, ontwikkeld door de Zone Docentprofessionalisering van het Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT. We deelden ook twee voorbeelden van professionalisering binnen hogeronderwijsinstellingen. Hieronder lees je een korte samenvatting en kun je het webinar terugkijken.
  lego blokjes op een grote hoop
 7. Ethische overwegingen rondom inzet AI in het onderwijs

  In de online sessie op 25 juni  in het kader van de maand van AI in het Onderwijs discussieerde aanwezig over het belang van ethische overwegingen bij het gebruik van AI in het onderwijs. In deze sessie presenteerde de SIG AI in het Onderwijs haar zojuist gepubliceerde discussiepaper:  “ Ethisch  gebruik van artificiële intelligentie in het onderwijs”. In dit paper komen diverse ontwikkelingen en uitdagingen voor de instellingen samen.  https://edu.nl/vm8f6 “Onderwijs is een bijzonder onderdeel van onze maatschappij. Het vormt de burgers van de toekomst en stimuleert de ontwikkeling van onze kenniseconomie. Veel lopende discussies gaan over de impact van digitale technologieën op het onderwijs. Voor artificiële intelligentie (AI) is dat niet anders. Maar hoe zorgen we dat we met het experimenteren en innoveren met AI het juiste doen?” Het paper geeft invulling op deze vragen vanuit een ethisch perpectief.
  wordcloud discussiesessie ethiek Ethische overwegingen rondom inzet AI in het onderwijs
 8. Magazine praktijkverhalen studiedata editie 3

  Voorbeelden uit het werkveld die doen inspireren. De zone Studiedata komt er weer met maar liefst zeven! En dat in de derde editie van het magazine met praktijkverhalen. In deze editie lees je over mogelijkheden van studiedata vanuit diverse perspectieven binnen het hoger onderwijs. Van verhalen van beleidsmedewerkers tot aan interviews met de Universitaire Studentenraad. Download het magazine en laat je inspireren.
  Foto groeiende plant