Ga naar 'Home'

Artikelen

1446 artikelen

 1. ChatGPT: The revolutionary language model that shakes up education

  AI has come a lot closer to education with ChatGPT. Not only the internet, but also the world of education was shaken up. SURF and the SIG AI in Education organised an online seminar on ChatGPT with over 600 participants. What is the technology behind ChatGPT and how does it work? Machine learning consultant Thomas van Osch explains it to us. 

 2. Education experts discuss ChatGPT: 'An extra classmate has joined the class’ 

  ChatGPT is a gamechanger for education. According to some experts, it offers tremendous opportunities to enrich the learning process with new features. However, this also brings new challenges. During the seminar "What is the impact of ChatGPT on education?", several education experts engaged in a discussion guided two statements and responded to questions from the chat. 

 3. Succesvolle eerste jaren van de SIG Learning spaces

  Dit jaar bestaat de Special Interest Group Learning spaces 4 jaar. Aan het begin van het jaar willen we graag even met je stil staan en terug- en vooruitkijken.

 4. De vaardigheden van studenten verbeteren binnen practicumonderwijs 

  Hoe kun je de vaardigheden van studenten binnen practicumonderwijs verbeteren? En hoe zorg je ervoor dat het aanleren van vaardigheden minder tijdrovend is voor docenten? Binnen de Stimuleringsregeling open en online onderwijs zijn breed inzetbare oplossingen ontwikkeld voor instellingen die studenten praktische vaardigheden willen aanleren. Je kunt gebruikmaken van de materialen, ervaring en kennis die zijn ontwikkeld in deze projecten.

 5. Onderwijsexperts discussiëren over ChatGPT: “Er is een extra klasgenoot bij gekomen”

  ChatGPT is een gamechanger voor het onderwijs. Volgens sommige experts biedt het ontzettend veel kansen om het leerproces te verrijken met nieuwe mogelijkheden. Dit brengt echter ook nieuwe uitdagingen met zich mee. Tijdens het seminar “Wat is de impact van ChatGPT op het onderwijs?” gingen verschillende onderwijsexperts met elkaar het gesprek aan via twee stellingen en reageerden zij op vragen uit de chat.

 6. ChatGPT: het revolutionaire taalmodel dat het onderwijs wakker schudt

  In het onderwijs is AI een stuk dichterbij gekomen met ChatGPT. Niet alleen het internet, maar ook de onderwijswereld werd wakker geschud. SURF en de SIG AI in Education organiseerden een online seminar over ChatGPT met ruim 600 deelnemers. Wat is de techniek achter ChatGPT en hoe werkt het? Machine learning adviseur Thomas van Osch legt het ons uit.  

 7. Naar welk type kennisclip kijken studenten het liefst?

  Kennisclips. Sinds de coronacrisis worden ze veel ingezet in het onderwijs. Docenten hebben de meerwaarde van kennisclips ontdekt. En studenten al helemaal. Tijdens de coronacrisis gaf 90% van de studenten aan te hopen dat kennisclips ook na corona nog gebruikt zullen worden. Maar er zijn veel verschillende kennisclips. Charlotte Meijer onderzocht welk type kennisclip studenten het liefst zien. Wat werkt voor hen het beste? Waar leren zij het meest van?

 8. Hoe voorkom je een datalek bij jouw instelling?

  Natuurlijk is het belangrijk dat je zorgvuldig met gevoelige gegevens omgaat. Maar wat betekent dat eigenlijk? Deze maatregelen helpen je instelling om gevoelige gegevens veilig te bewaren en datalekken te voorkomen.

 9. Wat is privacy en wat is een datalek?

  Privacy is ontzettend belangrijk, net zoals snel reageren als er sprake is van een datalek. Maar wat is privacy eigenlijk? Om wat voor soort gegevens gaat het als we het over privacy hebben? En hoe ziet een datalek er uit? In dit artikel lees je meer over privacy en wat een datalek is.  

 10. Van Eliza naar ChatGPT: de stormachtige ontwikkeling van taalmodellen

  Eind november 2022 stelde het bedrijf OpenAI een nieuw taalmodel beschikbaar, dat al veel beroering veroorzaakte: ChatGPT. Maar ChatGPT komt niet uit de lucht vallen. Waar begon het, welke ontwikkeling hebben taalmodellen doorgemaakt, wat zijn de risico’s en hoe zet deze trend zich voort?