Ga naar 'Home'

Artikelen

959 artikelen

 1. Visie op inzet van AI in het onderwijs

  ‘Het onderwijs kan enorm profiteren van de ontwikkelingen op het gebied van Artificial Intelligence. De SURF Special Interest Group “AI in Education” wil de inzet van AI in het onderwijs versnellen door docenten te inspireren en ondersteunen bij het ontdekken van de mogelijkheden in hun onderwijs.’ Zo begint onze visie, die we op 4 juni presenteerden in een online sessie. Dat het thema leeft blijkt uit de levendige discussie met de zo’n 50 aanwezigen. In deze bijdrage bespreken we de bijeenkomst na.
  Special Interest Group Artificial Intelligence in Education
 2. Innovative Learning Spaces congres korting voor SURF SIG Learning Spaces

  Jaarlijks is er een internationaal congres over Innovative Learning Spaces.  De doelgroep is breed van elearningconsultant, bibliotheekmedewerker, architect, docent, opleidingsdirecteur tot facilitair medewerker. Het congres heeft een traditie om om de 2 jaar te wisselen van locatie. Na Praag en Barcelona was Amsterdam aan de beurt. Vorig jaar was het congres geheel online en dit jaar hopen de organisatoren het congres in een hybride vorm te organiseren met ook deelnemers in de zaal in Amsterdam.  Op 15-17 sept 2021 wordt het congres georganiseerd in Amsterdam.  We hebben als SURF SIG Learning Spaces weer een speciale korting kunnen bedingen voor deelnemers van onze Learning Spaces community. Dit jaar is de korting 30 % en de code die je kunt gebruiken bij de inschrijving kun je opvragen bij veugelers@uva.nl  Voor het eerst is het een 3 daags congres met de eerste dag een paar workshops, en vervolgens 2 dagen weer een divers aanbod van sprekers zoals het gebruikelijk is bij dit congres. Omdat het ditmaal in Amsterdam is het de kans voor Nederlandse geïnteresseerden om gemakkelijk een interessant internationaal congres te volgen.  Nog niet eerder deelgenomen? Het verslag door deelnemers uit onze community van vorig jaar is hier te vinden op onze community site. Bijgevoegd de sprekerlijst  (versie mei 2021). Vanuit de UvA komt er nog een bijdrage over hun Hybrid Learning Theatre. Op de website van het congres kun je een brochure aanvragen en je ook aanmelden. Ben je nog geen volger van de community Learning Spaces? Doe dat dan door in je profiel ook aan te geven dat je  volger bent van deze community. Als je de notificatievoorkeur aanzet krijg je een update als er iets nieuws is. Bij vragen kun je contact via veugelers@uva.nl 
  6th Innovative Learning Spaces Summit sept 2021
 3. Zelfregulatie door studenten tijdens emergency remote onderwijs – en het belang van zelfregulatie bij blended onderwijs

  Het is onwaarschijnlijk dat hogeronderwijsinstellingen in de nabije toekomst weer teruggaan naar volledig fysiek onderwijs. Niet alleen vanwege de covid-19 pandemie, maar ook omdat inmiddels het besef is gegroeid dat het onderwijs van morgen toekomstbestendiger en flexibeler mag worden. Het lijkt erop dat de blend van online en fysiek onderwijs daarom een blijvertje is, hoewel blended onderwijs an sich niks nieuws is. Bij online en blended onderwijs hebben studenten meer autonomie: ze hebben meer vrijheid en meer regie over hun eigen leerproces.
  op een muur staat een bord in de vorm van een potlood met daarop de tekst: love to learn
 4. Webinar 4 juni: Zelfregulatie bij blended onderwijs – praktische tips uit recent onderzoek

  In blended onderwijs hebben studenten meer vrijheid en autonomie als het gaat om hun leerproces. Dat vraagt ook meer zelfregulatie. Nu steeds meer onderwijsinstellingen inzetten op een vorm van blended onderwijs zijn zelfregulatievaardigheden belangrijker dan ooit. In dit webinar van de Vraagbaak Online Onderwijs gaan we in op de uitkomsten van onderzoek naar zelfregulatie van studenten in coronatijd. Verschillende sprekers geven praktische tips en tools om zelfregulatie en studievaardigheden bij studenten te stimuleren.
  een laptopscherm met daarop een zoom-sessie
 5. Webinar 10 juni 2021: Do we return to normal laboratory classes?

  All students and teachers are looking forward to leaving the Covid-19 period behind and return to the normal situation where everyone can socialise and work in lab rooms again! New developments indicate that the Covid measures will be eased and eventually disappear in the foreseeable future. But what does this mean for lab education? Is it expected to completely return to the ‘old-normal’, or will new gained insights being incorporated into a ‘new-normal’ situation?   During this webinar, a selection of European speakers will share their vision on how to fully resume lab education. 
  Teachers and students in full occupancy in the labs again
 6. EUNIS congres met een innovative learning spaces special op 9 juni

  EUNIS is de Europese organisatie van universiteiten wat betreft IT (vergelijkbaar met EDUCAUSE). Binnenkort is hun  jaarlijkse conferentie met thema  A new Era of Digital Transformation van 9-11 juni digitaal vanuit Athene. Ditmaal is het congres gratis toegankelijk voor iedereen. Voor de meeste SURF communities is deze track interessant:Learning, Teaching & Student Experience Innovation in Learning Spaces Supporting Active & Blended Learning Next Generation Digital Learning Environments Digital Technologies & the Learner Experience Student Mobility MOOCs & Online Education Mobile Technology Learning Design and ICT Learning Analytics Student Success Technologies Social Media within Teaching & Learning Assessment & Feedback Kijk voor het programma hier  en de gratis aanmelding hier. Op wo 9 juni van 4.15 – 5 uur staan 3 presentaties ingepland die gaan over innovatieve onderwijsruimtes. Een must seen voor de volgers van de SIG Learning Spaces en SIG Media en Education.  Het congres heeft verder ook nog de volgende interessante tracks. Wellicht iets voor je collega’s bij de IT afdelingen. Leadership & Management ICT Infrastructure & Security      Software Development OpenX & Interoperability ICT in Research Covid-19 as an accelerator for digital transformation Voor details klik hier.
  EUNIS 2021 congres 9-11 juni 2021
 7. Training vakvocabulaires maken

  De werkgroep B-OOO organiseert ism SURF een training vakvocabulaires maken, zoals eerder is aangekondigd op deze website (werkgroep B-OOO) en tijdens onze meetings. Je kunt kennismaken met vakvocabulaires en de wijze waarop ze worden ingezet binnen vakcommunities om collecties op te bouwen en leermaterialen te koppelen aan leerdoelen, zoals dit bijvoorbeeld is gedaan bij HBO verpleegkunde. Na de eerste bijeenkomst kun je via 2 workshops aan de slag gaan om de vaardigheden te leren om commuities te ondersteunen bij de ontwikkeling van vakvocabulaires dat wordt gecoördineerd vanuit de werkgroep B-OOO. Hieronder zie je een programma-opzet. Bijeenkomst 1: Webinar Introductie vakvocabulaires Na deze bijeenkomst weet je wat een vakvocabulaire is en raak je bekend met toepassingen van een vocabulaire in de (onderwijs)praktijk. Je begrijpt het nut en kunt aan anderen het belang van vakvocabulaires uitleggen. In dit webinar doorlopen we aan de hand van een eenvoudig praktijkvoorbeeld het stappenplan. Je krijg voorbeelden van de integratie van een vakvocabulaire in diverse omgevingen. Daarnaast wordt het gebruik van een vakvocabulaire binnen een community toegelicht. Bijeenkomst 2: Starten met een vakvocabulaire In deze bijeenkomst maak je de eerste opzet van een vakvocabulaire op basis van een bestaande vocabulaire. Je leert welke vragen je moet stellen tijdens de intakeprocedure en je loopt de opzet van een demo-vocabulaire na. Je controleert welke elementen ontbreken, en met welke vragen je terug moet naar de vakcommunity. De terugkoppeling naar de vakcommunity spelen we na tijdens deze bijeenkomst. Vervolgens ontvang je de ontbrekende informatie en ga je starten met de verwerking van data om tot een eerste opzet van een vocabulaire te komen. Aan het einde van deze bijeenkomst bespreken we de tussentijdse opdracht. Bijeenkomst 3: Je vakvocabulaire verder uitwerken en proces tot publicatie In deze derde bijeenkomst leg je jullie resultaten aan elkaar voor en krijg je hier feedback op. Op basis daarvan krijg je tips en aanwijzingen om de vakvocabulaire verder te verbeteren. Je leert welke stappen nodig zijn om tot publicatie van een vakvocabulaire te komen en hoe je dit proces begeleidt. Na deze bijeenkomst ben je in staat zelf, onder begeleiding van inhoudelijke experts, een vakvocabulaire te maken. Data: 3 juni, 13.00 – 15.30 uur: Webinar Introductie vakvocabulaires – (afzonderlijk te volgen) 17 juni, 13.00 – 15.00 uur: Starten met een vakvocabulaire 24 juni, 13.00 – 15.00 uur: Vakvocabulaire verder uitwerken en publiceren Hier kun je de gehele aankondigingstekst bekijken. Direct inschrijven
  Samenwerken aan vakvocabulaires
 8. Training vakvocabuliares maken

  De werkgroep B-OOO organiseert ism SURF een training vakvocabulaires maken, zoals eerder is aangekondigd op deze website (werkgroep B-OOO) en tijdens onze meetings. Je kunt kennismaken met vakvocabulaires en de wijze waarop ze worden ingezet binnen vakcommunities om collecties op te bouwen en leermaterialen te koppelen aan leerdoelen, zoals dit bijvoorbeeld is gedaan bij HBO verpleegkunde. Na de eerste bijeenkomst kun je via 2 workshops aan de slag gaan om de vaardigheden te leren om commuities te ondersteunen bij de ontwikkeling van vakvocabulaires dat wordt gecoördineerd vanuit de werkgroep B-OOO. Hieronder zie je een programma-opzet. Bijeenkomst 1: Webinar Introductie vakvocabulaires Na deze bijeenkomst weet je wat een vakvocabulaire is en raak je bekend met toepassingen van een vocabulaire in de (onderwijs)praktijk. Je begrijpt het nut en kunt aan anderen het belang van vakvocabulaires uitleggen. In dit webinar doorlopen we aan de hand van een eenvoudig praktijkvoorbeeld het stappenplan. Je krijg voorbeelden van de integratie van een vakvocabulaire in diverse omgevingen. Daarnaast wordt het gebruik van een vakvocabulaire binnen een community toegelicht. Bijeenkomst 2: Starten met een vakvocabulaire In deze bijeenkomst maak je de eerste opzet van een vakvocabulaire op basis van een bestaande vocabulaire. Je leert welke vragen je moet stellen tijdens de intakeprocedure en je loopt de opzet van een demo-vocabulaire na. Je controleert welke elementen ontbreken, en met welke vragen je terug moet naar de vakcommunity. De terugkoppeling naar de vakcommunity spelen we na tijdens deze bijeenkomst. Vervolgens ontvang je de ontbrekende informatie en ga je starten met de verwerking van data om tot een eerste opzet van een vocabulaire te komen. Aan het einde van deze bijeenkomst bespreken we de tussentijdse opdracht. Bijeenkomst 3: Je vakvocabulaire verder uitwerken en proces tot publicatie In deze derde bijeenkomst leg je jullie resultaten aan elkaar voor en krijg je hier feedback op. Op basis daarvan krijg je tips en aanwijzingen om de vakvocabulaire verder te verbeteren. Je leert welke stappen nodig zijn om tot publicatie van een vakvocabulaire te komen en hoe je dit proces begeleidt. Na deze bijeenkomst ben je in staat zelf, onder begeleiding van inhoudelijke experts, een vakvocabulaire te maken. Data: 3 juni, 13.00 – 15.30 uur: Webinar Introductie vakvocabulaires – (afzonderlijk te volgen) 17 juni, 13.00 – 15.00 uur: Starten met een vakvocabulaire 24 juni, 13.00 – 15.00 uur: Vakvocabulaire verder uitwerken en publiceren Hier kun je de gehele aankondigingstekst bekijken. Direct inschrijven
  Samenwerken aan vakvocabulaires
 9. WEBINAR: Flexibel onderwijs heeft de toekomst

  Webinar op vrijdag 11 juni, 12.00u -13.00u. 'Flexibel onderwijs heeft de toekomst', is de verwachting van de twintig onderwijsinstellingen die samenwerken in de zone Flexibilisering van het onderwijs van het Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT. In 2019 heeft de zone een visie op 4 flexibele studentroutes ontwikkeld. Inclusief een uitwerking van concepten van flexibilisering. De Vrije Universiteit Amsterdam is één van de instellingen die de verwachting over flexibel onderwijs deelt, en daartoe voorbereidingen treft. De VU brengt de gedachtegang nu een stap verder, namelijk met de vraag: “Als we het onderwijs flexibeler willen maken, welke impact heeft dat dan op onze interne organisatie en onderwijslogistiek?” Menno Scheers, Tim Pinchetti en andere collega’s van de VU hebben hiervoor een analyse gemaakt. In de publicatie ‘Impact van flexibele studentroutes op onderwijslogistiek' mappen zij de vier flexibele studentroutes die de versnellingszone heeft uitgewerkt op onderwijslogistieke processen. Dit webinar wordt georganiseerd door de SIG Onderwijslogistiek. Menno Scheers zal de analyse toelichten en laten zien welke impact keuzes hebben op de logistieke processen. Daarna zullen twee  instellingen uit het hoger onderwijs vertellen welke studentroute zij gekozen hebben en welke impact dit heeft op hun onderwijslogistiek. Schrijf je in voor dit webinar. 
  Vide