Ga naar 'Home'

Artikelen

615 artikelen

 1. Terugblik webinar: Digitaal onderwijsmateriaal van anderen gebruiken - Herhaling

  Dit is een herhaling van eerder webinar. Het webinar is georganiseerd in samenwerking met SIG Open Education. Michel Jansen is wederom host. Lieke Rensink organiseert de chat en stelt vragen aan de presentatoren van de deelnemers. Michel: “Het is een gekke tijd waarin iedereen bezig is met het herontwerpen van zijn of haar onderwijs. Het is mooi als je hierin het materiaal van anderen kunt gebruiken.”
  Aankomende webinars overzicht
 2. Webinar 24 juni: Binding met de nieuwe lichting studenten

  Vanaf september start een nieuwe lichting eerstejaarsstudenten binnen het hoger onderwijs. Het merendeel van het onderwijs zal ook na de zomervakantie online plaatsvinden. Voor studentsucces is het van groot belang dat er bij aanvang meteen aandacht is voor studentbinding. Op woensdag 24 juni organiseren SURF, het ComeniusNetwerk en het Versnellingsplan een webinar over online binding met studenten. Tijd: 11.00-12.00u Locatie: https://edu.nl/bbw3d    
  Idwer Doosje
  Twee studenten samen aan het studeren.
 3. Ask Me Anything sessies met experts

  Beste collega's, Wij organiseren gemiddeld tweewekelijks AMA (ask me anything) sessies met verschillende experts. Dat zijn sessies via de chat (in Slack) en duren een uur. Gedurende dat uur kan je al jouw vragen rondom een bepaald onderwerp kwijt en is er een expert aanwezig om te beantwoorden. Morgen (dinsdag 9 juni) is Oliver Caviglioli aanwezig van 20:00-21:00. Het onderwerp is 'dual coding - combineren van beeld en tekst om het leren te optimaliseren'. Als je er bij wil zijn, meld je dan aan voor onderstaande community (er zitten ruim 300 docenten en onderwijskundigen van verschillende hogescholen en universiteiten in). http://bit.ly/onderwijs-opafstand Voorgaande AMA sessies die we hebben gehad: 1. Dimitrios Vlachopoulos - Summatief Toetsen (Engels) 2. Gino Camp - Didactiek van online onderwijs 3. Paul Kirschner - Ontwerpen van onderwijs 4. Dominique Sluijsmans - Formatief toetsen Met vriendelijke groet, Charaf Batou
  Ask Me Anything sessies met experts
 4. Building towards the virtual classroom of the future

  The outbreak of COVID-19 has forced the educational sector to adapt to online teaching promptly. In many ways, the virtual classroom creates a different dynamic and atmosphere for both teacher and student. This transition comes with its challenges. As remote learning becomes more and more essential in education, it is worth asking the question: How can we work towards an online environment that provides optimal support for teachers and students? In this blog, we cover a few present-day challenges and how we might battle them. Would you like to join us in the concept and prototype development of the virtual classroom for the future? Then read on! Concentration and adjustment issues amplify the need to act proactively Influenced by their home situations, not all students experience this transition in the same manner. According to this article, we should focus on disadvantaged learners first because the digital literacy we expect to be present is not always there. In addition, the challenges your students could be facing are not always purely technical. Teachers around the world explain that they have noticed students struggle to adjust to a new routine and to not having companions around. The students are experiencing issues with concentration as well. It is easier to get distracted at home, and sitting still in front of a screen can also quickly get pretty tiresome. Online it is more difficult to notice confusion or boredom on students faces or in their body language. For a teacher, it is therefore important to act proactively. To improve the virtual classroom we should look at ways to improve the students' concentration by enabling teachers to act proactively. Fantasy math game to increase engagement Games and icebreakers were introduced to help students feel comfortable and to relieve some of the stress of online teaching. Other software like Microsoft Sway helps shape presentations through visual storytelling, or Prodigy Math, which sets up math problems inside a fantasy world game. Through these features, these companies aim to make school assignments more interactive. Another challenge students struggle with, boredom, is tackled with the help of tools that improve online interaction between students and teachers, such as Kahoot or Mentimeter for online quizzes and FlipGrid for structured online video discussions. Besides, we have found in our research that teachers try to assess the level of concentration, by introducing small polls - 'do you need a break now or in 30 min' - or through weekly feedback forms, where teachers collect students' feedback which helps them to improve classes. Moving beyond short-term solutions Only some of the challenges of online learning can be battled with these features. Since Zoom is built as a business conference tool and not designed as a classroom, what are the next steps towards a better virtual classroom? We should work towards a digital environment that is shaped specifically for the learning flow of a student. As the education sector is adapting to a new blended model of learning, we aim to design the virtual classroom of the future together with teachers. A virtual classroom which must include features that help the teacher respond proactively and offers tools to improve students' concentration, planning and keep digital learning exciting. Features like eye movement tracking to help teachers assess whether students are tired or distracted, or a tool that predicts the level of boredom in the class so you know when to pause for an interactive quiz or game. What would you like to see in this virtual classroom? Let's get in touch! Join our concept development brainstorms and help us create a prototype.
  Student aan tafel met laptop
 5. Webinar op 10 juni 2020: onderwijsruimten met 1,5 meter social distancing

  In het voortgezet onderwijs zijn deze week de scholen weer in aangepaste vorm geopend, voor het mbo, ho en wo is het helaas nog niet zover. Maar of het nu gaat om lokalen die gereed gemaakt moeten worden voor 1,5 meter onderwijs of het faciliteren van onderwijs op afstand, belangrijk hierbij is de zichtbaarheid en de leesbaarheid van de informatie die getoond wordt aan de leerlingen/studenten. Maar hoe kun je dit garanderen in traditionele lokalen, collegezalen of auditoria? Dat demonstreren wij jullie graag tijdens het webinar op 10 juni om 15:00 uur! De TU Delft gebruikt een speciale app (de education spaces configurator) bij het ontwerpen van nieuwe of het herinrichten van onderwijsruimten om zo de onderwijskwaliteit te garanderen. Een belangrijk onderdeel van deze app is de social distancing optimizer. In het webinar geven Piet van der Zanden (education expert TU Delft) en John van de Laar (inrichtingsspecialist Heutink projectinrichting) een demonstratie van de app van de TU Delft. Tijdens de demonstratie op 10 juni gaan ze in op de combinatie van leesbaarheid, ergonomische zichtlijnen en social distancing in onderwijsruimten. Interessant om te volgen voor schooldirecteuren, facilitaire managers van scholen maar ook studenten van pedagogische opleidingen en architecten van onderwijsruimten.  Je kunt je gratis aanmelden via de volgende link: https://www.heutink.nl/kennis-info/artikel/630-webinaronderwijsruimten-…
  interessant voor...
 6. Webinar op 9 juni 2020: "1,5 meter restricties in het lab onderwijs"

  Vele docenten geven aan dat zij aan het stoeien zijn hoe om te gaan met de COVID-19 restricties die gaan gelden voor het onderwijs en het practicumonderwijs in het bijzonder. Om niet iedereen het wiel uit te laten vinden komt er op 9 juni een webinar dat een podium biedt aan docenten om te luisteren naar drie collega's van verschillende opleidingsinstituten. Zij vertellen welke uitdagingen zij zien of zagen en hoe zij die hebben aangepakt. Er is natuurlijk ruimte om vragen te stellen en ideeën uit te wisselen. Verder is er een speciale pagina beschikbaar waar nu al informatie staat, waar nieuwe informatie wordt toegevoegd en waar docenten elkaar tips en aanbevelingen kunnen doen. Ook kan je je hier aanmelden voor deelname aan het webinar. Er zijn 100 plekken beschikbaar dus reageer snel. Zie daarvoor: https://www.labbuddy.net/index.php/covid-19-restrictions-for-lab-education/
  Alles over de 1,5 meter restricties in het labonderwijs
 7. De wisselwerking tussen ruimte en onderwijs, een literatuurstudie

  Er wordt veel geïnvesteerd in de aanpassingen en nieuwbouw van ruimtes om het hedendaagse onderwijs te ondersteunen. Daarbij is de vraag wat er wel werkt en wat niet en waarom. Er zijn veel factoren bij betrokken, vanuit verschillende kennisvelden. Het probleem daarbij is dat wetenschappers niet dezelfde begrippen hanteren en dat er weinig uitwisseling plaats vindt tussen de disciplines pedagogiek, gedragswetenschap en architectuur.  In het kader van mijn promotiestudie heb ik een thematische literatuur onderzoek  gedaan om met een conceptueel raamwerk orde te brengen in de veelheid van wetenschappelijke inzichten. Dit onderzoek heeft geresulteerd in een artikel in Springer Learning Environments Research (mei 2020) wat ik graag deel in deze community. Met toepassing van dit raamwerk blijken veel studies naar de effectiviteit van fysieke leeromgevingen slechts een deel van de factoren te onderzoeken. Het is nog een vrijwel onontgonnen wetenschappelijk gebied.  
  Groepje studenten overleggen aan een tafel
 8. 11 en 12 juni EUNIS 2020 Learning Spaces presentaties online te volgen

  De jaarlijkse EUNIS conferentie is dit jaar volgende week (10-11-12 juni) online en iedereen kan zich (gratis) aanmelden om delen online te volgen. Er zijn een aantal interessante Learning Spaces lezingen die we even onder de aandacht brengen. Wellicht dat iemand vanuit NL kan deelnemen en een verslag/impressie kan delen op SURF communities .
  EUNIS Congres 2020
 9. Terugblik webinar Lector van het Jaar verkiezing Onderwijsinnovatie

  Op 28 mei organiseerden SURF, ISO en ScienceGuide een webinar over de Lector van het Jaar verkiezing die dit jaar in het teken stond van onderwijsinnovatie. In het webinar vertellen de drie genomineerde lectoren hoe ze met hun onderzoek de onderwijspraktijk weten te innoveren. Het uur vloog voorbij met enthousiaste gesprekken over traditionele werkvelden toekomstbestendig maken, het belang van een multidisciplinaire aanpak en durf tonen om complexe ethische vraagstukken aan te snijden. Nurhan Abujidi, Zuyd Hogeschool Nurhan trapt af met haar presentatie over haar lectoraat Smart Urban Redesign. Hun onderzoeksambitie verwoordt ze als volgt: “contribute to the definition and development of the future identity of the Limburg region by improving liveability, life quality and well-being in neighbourhoods using technical and non-technical solution”. Het bijzondere aan haar lectoraat is de wijze waarop ze dit doen: in Urban living labs, leerwerkomgevingen, brengt ze studenten samen met veel partijen, disciplines én burgers om op innovatieve wijze grootstedelijke vraagstukken aan te pakken. Nurhan sluit af door te zeggen dat ze heel erg gelooft in een interdisciplinaire aanpak in het oplossen van complexe uitdagingen in haar vakgebied. Johan Versendaal, Hogeschool Utrecht Johan start zijn presentatie door de centrale vraag van zijn lectoraat toe te lichten: hoe kan digitale innovatie vormgegeven worden en onder welke condities? Als grote uitdaging schetst hij de niet-voorziene neveneffecten van digitalisering en de mate van digitale en ethische vaardigheden om keuzes te maken in de ontwikkelingen: de zogenoemde ‘human capital uitdaging’. Het lectoraat focust zich op betekenisvol digitaal innoveren. Binnen zijn lectoraat geeft hij aan de volgende rode draad in gedachten te houden: het start met een visie hebben omtrent een bepaalde problematiek en de oplossing ervan. Vervolgens ga je klein beginnen, studenten betrekken, stappen nemen, structuren neerzetten, groeien en tot slot impact verzilveren. Dat leidt ertoe dat er nu een groot aantal programma’s en projecten zijn, onder andere rondom blockchain en online proctoring. Johan sluit af met een aantal aanbevelingen. De student staat centraal, het draait om het ontwikkelen van vaardigheden rondom digitale innovatie bij hen. Verwacht geen quick-wins, maar heb een lange adem. Tot slot acht hij het vertrouwen in teamleden van groot belang voor succes van het lectoraat. Colette Cuypers, Juridische Hogeschool Fontys & Avans “Leren innoveren is het doel en verbinden is het middel”, zo opent Colette als lector Recht en Digitale Technologie haar presentatie. Verbinden doet zij op verschillende manieren: Door samenwerking te zoeken tussen de universiteit en hbo. Door het ontwikkelen van een minor recht en digitale innovatie op het hbo creëert zij in een traditioneel rechtsgebied, waarvoor het vaak noodzakelijk was om door te groeien naar de universiteit, nu een mogelijkheid om een op zichzelf staand hbo-opleiding. In het samenvoegen van de gebieden recht en technologie. Dat vindt in verschillende vormen plaats: digitale technologie is een juridische tool, het is een reguleringsinstrument en recht zorgt voor regulering van (de impact van) digitale technologie. In de driehoek studenten, docenten en werkveld. Een voorbeeld praktijkpartner is de Minor Data Driven Business Lab. De studenten van Colette geven advies aan deze studenten over hoe de innovatie op een juridische en ethische verantwoorde wijze vormgegeven kan worden. Colette geeft tot slot een aantal aanbevelingen mee: stap buiten je comfortzone, ga de verbinding aan en laat je niet weerhouden door ‘practicalities’. Verkiezing Lector van het Jaar Het juryrapport had voor alle lectoren niets dan lof. Christien Bok roemde namens de jury Nurhan als verbinder, die na pas twee jaar onderweg te zijn al indrukwekkende projecten op haar naam heeft staan met grote impact voor haar regio. De jury was ook erg onder de indruk van duizendpoot Johan en zijn grote inzet om studenten te leren om ethische waarden mee te nemen in het ontwerpproces van digitale innovatie. De winst ging uiteindelijk naar Colette met daarbij de woorden: “Colette heeft maatschappelijke impact die echt noodzakelijk is, want een digitale samenleving kan niet zonder legal tech savvy juristen met inhoudelijke juridische kennis over digitalisering.” Daarna startte een bijzonder feest: het confettikanon knalde, er volgde een felicitatievideo en collega’s van Fontys en Avans stonden als verrassing voor de voordeur om de bokaal te overhandigen. Die beelden wil je ook zeker niet missen. Meer informatie Op SURF.nl lees je over de winst van Colette. Op ScienceGuide lees je meer over de drie genomineerde lectoren. Kijk hier het volledige webinar terug met nog meer inspirerende voorbeeldprojecten van de drie verschillende lectoren.
  Confettikanon
 10. Kwartaalupdate SIG Learning Spaces - juni 2020

  De kwartaalupdate van de SIG Learning Spaces en SURF - juni 2020  Het is een vreemde tijd. Vanaf half maart zijn alle fysieke Learning Spaces leeg komen te staan. En het ziet er naar uit dat nu de scholen weer langzaam open gaan we opnieuw na moeten denken over het onderwijs in een hybride setting. Met nog steeds veel online en a-synchroon onderwijs. En met een campus waarbij de 1,5 meter afstand de norm is geworden. Een uitdagende tijd! Vanuit de Special Interest Group (SIG) Learning Spaces en SURF sturen we je deze update met terugblikken en nieuwtjes uit de community Learning Spaces. Bijgevoegd in pdf de nieuwsbrief die eergisteren verstuurd is naar ons emailbestand. Iedereen die belangstelling heeft voor de activiteiten van de SIG Learning Spaces kan lid worden van deze communitywebsite en ontvangt automatisch een bericht als er nieuwe artikelen geplaatst worden. Hieronder lees je hoe je dat kunt doen. 
  informele learning space