Ga naar 'Home'

Artikelen

841 artikelen

 1. SURF Netwerk Dashboard - nieuwe functionaliteit

  Vorige week voerden we een grote update door in het SURF Netwerk Dashboard. Na de update in september waarin de navigatie flink is verbeterd, hebben we in deze update de volgende functionaliteit toegevoegd:   Tijdlijn voor Storing en Onderhoud - overzichtelijke lijstview van alle tickets SURFfirewall toegevoegd IP-prefixen uitgelicht met een tegel op de startpagina
  Screenshot van Tijdlijn voor Storing en Onderhoud
 2. Maak van inclusie een prioriTIJD! - ECIO-congres 8 februari 2021

  Inspirerend is het ondernemerschap tijdens de coronacrisis binnen het hoger onderwijs: het versneld vormgeven van online onderwijs en het in verbinding blijven met de studenten. Inclusief onderwijs is hierbij urgenter dan ooit tevoren.  Denk aan duurzame aandacht voor gelijke kansen, passend bij de gezondheid en belastbaarheid van elke student. Tal van goede initiatieven zijn op touw gezet. Nu heeft het prioriTIJD om door te pakken! 
  studenten in een kring, kijkend in de camera, van onderaf gezien
 3. Koffie break met Jasper Hooimeijer: 'Ik zie wel kansen voor hybride onderwijs aan kleine groepen.' (11)

  Steeds meer instellingen bouwen één of meer onderwijsruimtes om voor synchroon hybride onderwijs. Bij synchroon hybride onderwijs (hier verder voor het gemak hybride onderwijs genoemd) is een klein deel van de studenten in de onderwijsruimte aanwezig en volgt een groter deel de bijeenkomst op hetzelfde moment thuis. De grote uitdaging voor de docent: hoe kun je beide werelden goed met elkaar te verbinden? Vooral de studenten thuis dreigen minder aandacht te krijgen. Maar met een aantal makkelijke oplossingen is dit te voorkomen.
  Koffie break met Jasper Hooijmeijer
 4. Lancering doe-meer-met-studiedata.nl

  Wil je aan de slag met studiedata? Woon dan de lancering van de website doe-meer-met-studiedata.nl bij! Donderdag 4 februari 10.00-11.00 Woon hier de lancering bij!
  Homepagina van studiedata website en qr code naar evenement
 5. Onderwijsinnovatie als Ethische Opdracht

  De ontwikkelingen op het gebied van informatie-, nano, bio- en neurotechnologie bepalen de moderne toekomstvoorspellingen. Veel van deze voorspellingen schetsen een beeld van onderworpenheid van de mens aan zijn eigen technologie. Voorspeld wordt dat Moeder Aarde niet langer dient als natuurlijke woonplaats voor de mens. Dankzij technisch ingrijpen zal Homo faber zijn woonplaats transformeren tot Spaceship Earth. De biotoop wordt een technotoop. Vrijheid en eigen verantwoordelijkheid zijn hierin sterk ingeperkt. Het contrast tussen de huidige humanistische nadruk op vrijheid en verantwoordelijkheid enerzijds en de voorspelde menselijke onderworpenheid anderzijds. Zal het humanistische vormingsideaal het gaandeweg afleggen tegen het technologische maakbaarheidsideaal? Wat betekent dit voor de huidige westerse cultuur en haar liberaal-humanistische uitgangspunten? Ondergraaft de onontkoombaarheid het belang en de waarde van de huidige maatschappelijke instituties? Wat zal voor het individu nog de rol zijn van onze huidige morele waarden? Is er nog wel sprake van een authentiek individu? Wat betekent het voor de toekomstige mens om 'mens' te zijn? In dit essay staan enkele specifieke vragen centraal. Wat betekent dit voor het toekomstige onderwijs? Hoe kan het onderwijs bemiddelen tussen mens en techniek? En wat betekent dit specifiek voor het beroepsonderwijs? Dit is deel 1 van een tweeluik. Naar verwachting zal deel 2 omstreeks december 2021 verschijnen. 
  Toekomstig onderwijs
 6. Mosaic Active Learning Initiative Webinars

  Met het Mosaic-programma heeft de Indiana University het actief en samenwerkend leren naar een hoger niveau getild. Het Mosaic initiative ondersteunt en experimenteert met onderwijs in innovatieve Learning Spaces. Daarbij voeren ze onderzoek uit op het gebied van ruimte, technologie en pedagogiek. Ze delen graag de geleerde lessen van de afgelopen 5 jaar in een serie van 3 webinars. 
  logo Mosaic
 7. Tips uit de OWD sessie docentprofessionalisering: 'Samen is het toverwoord'

  Samen. Samen leren, samen ontwikkelen, samen bepalen wat nodig is. ‘Samen’ was het toverwoord van de sessie ‘Ondersteuning en professionalisering van docenten’ tijdens de SURF Onderwijsdagen 2020. Twee hosts, drie docenten, vier studiogasten en tientallen online deelnemers blikten terug op een half jaar online onderwijs. En deelden hun tips voor docenten en onderwijsondersteuners in mbo, hbo en wo.
  Tips uit de OWD sessie docentprofessionalisering: 'Samen is het toverwoord'
 8. Een webinar of online event organiseren: een handreiking

  We leven in deze tijd voor een belangrijk deel online. Leren en erover communiceren doen we voor een groot deel online. Het aantal webinars is de laatste tijd enorm toegenomen. Maar hoe regel en organiseer je nu een webinar? Wat komt er bij kijken als je het zelf allemaal moet regelen? De Saxion video-unit schreef een handreiking.
  Man met headset werkt achter een laptop. Tekst aan de rechterzijkant waarop staat; Een webinar of online event organiseren
 9. Verbeter de gebruikerservaring van de digitale leeromgeving - Praktijkvoorbeelden

  Praktische aanpak gebruikerservaring In 2019 verscheen al de Handreiking gebruikerservaring van de digitale leeromgeving. Die publicatie beschrijft op vrij conceptueel niveau wat er komt kijken bij het verbeteren van de gebruikerservaring in een samengestelde leeromgeving. In deze notitie lees je hoe je deze verbetering praktisch aanpakt. Hoe maak je gebruik van de feedback van gebruikers om tot verbeteringen te komen? De uitdagingen bij het verbeteren van de gebruikerservaring Het verbeteren van de gebruikerservaring van de digitale leeromgeving is een complex proces. De digitale leeromgeving bestaat uit een geheel van applicaties dat een onderwijsinstelling inricht voor onderwijs en onderzoek. Een complex landschap, historisch gegroeid en bestaand uit allerlei applicaties met een eigen levensduur, zoals studentinformatiesystemen, roostersystemen, samenwerkomgevingen, een learningmanagementsysteem (LMS) en een portaal. De onderwijs- en onderzoeksapplicaties binnen de digitale leeromgeving worden in de regel geleverd door verschillende leveranciers. Daardoor heeft elke toepassing een eigen gebruikersinterface. Veel applicaties gebruiken data vanuit andere applicaties of wisselen onderling gegevens uit, zoals gebruikersgegevens, content en metadata. Sommige applicaties integreren goed met elkaar, mede door standaarden voor gegevensuitwisseling. Voor andere applicaties is integratie lastiger te bewerkstelligen. De onderlinge samenhang tussen de applicaties is dus in eerste instantie niet vanzelf aanwezig. Om tegemoet te komen aan de verwachtingen van de gebruiker is onderlinge samenwerking echter wel gewenst. Wat verwacht de gebruiker? De belangrijkste gebruikers van de digitale leeromgeving zijn studenten en docenten. Ook onderwijsontwikkelaars, medewerkers van ondersteunende diensten, beheerders en externen werken regelmatig met (en aan) de digitale leeromgeving. Gebruikers verwachten dat ze terechtkomen in een samenhangend geheel. Ze willen dat: informatie up-to-date en goed vindbaar is; direct duidelijk is welke educatieve en generieke applicaties, zoals mail en agenda, er binnen de leeromgeving beschikbaar zijn; ze direct kunnen zien welke applicaties voor hen beschikbaar zijn. Geleerde lessen van instellingen We hebben aan zeven hogeronderwijsinstellingen gevraagd hoe de verbetering van de gebruikerservaring een rol speelt bij de doorontwikkeling van de digitale leeromgeving binnen hun instelling. Uit de ervaringen van Avans Hogeschool, Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Rotterdam, Inholland, Radboud Universiteit, Universiteit Leiden en Universiteit Maastricht destilleren we een aantal geleerde lessen: Zet de gebruiker centraal. Kies voor een multidisciplinaire aanpak. Zorg dat de digitale leeromgeving een eigenaar heeft. Betrek gebruikers bij alle fasen en laat zien wat er met hun feedback gebeurt. Kies voor een agile werkwijze voor continue doorontwikkeling. Maak gebruik van open standaarden. Zet in op een goede datahuishouding. Praktijkvoorbeelden van instellingen In de praktijkvoorbeelden  vertellen de geïnterviewde instellingen hoe zij de verbetering van de gebruikerservaring hebben aangepakt - en hoe het uitpakte. Lees meer over deze interviews in de publicatie Verbeter de gebruikerservaring van de digitale leeromgeving. Wil je meer weten? Neem dan contact met mij op!
  Twee mensen achter een laptop.
 10. Hoe staat het met de digitale leeromgeving in het HO?

  De ontwikkelingen rondom de digitale leeromgeving hebben de afgelopen jaren niet stil gestaan. Bij veel instellingen is de digitale leeromgeving een samengesteld geheel van verschillende applicaties. In de markt zijn veel applicaties beschikbaar, met overlappende functionaliteit en mogelijkheden. Er is dus veel te kiezen. Instellingen hebben dan ook behoefte aan informatie hoe andere instellingen de leeromgeving invullen.
  Infographic Overzicht van de meest gebruikte applicaties in 2020