Ga naar 'AI in Education'

Alle artikelen van AI in Education

15 artikelen

 1. Natgeregend? Eigen schuld! Over onvoorziene gevolgen van technologie

  Het onderwijs digitaliseert steeds sneller, onder andere aangewakkerd door COVID-19. Bij digitalisering wordt niet zelden gebruik gemaakt van technologieën die enige controverse hebben doen opwaaien. Zo is er bijvoorbeeld software voor online proctoring die discrimineert op huidskleur. Elders worden big data en algoritmen gebruikt om schooluitval te voorspellen, waardoor leerlingen die nog nooit een dag school hebben gemist, een ongemakkelijk bezoekje krijgen. Deze voorbeelden laten duidelijk zien dat technologie impact heeft op ons en de wereld waarin wij leven. Die impact gaat altijd verder dan het doel waar de technologie oorspronkelijk voor is bedacht en kan mogelijk desastreuze gevolgen hebben voor een individu of de maatschappij. Kun je die negatieve impact voorkomen, en wat moet daarvoor gebeuren? Op de SURF Onderwijsdagen 2020 nodigde ik 2 experts uit om hierover te reflecteren. Hieronder volgt een samenvatting van deze sessie. Je kunt ook de opname van de sessie terugkijken.
  Screenshot van presentatie tijdens Onderwijsdagen 2020
 2. Onderwijsinnovatie als Ethische Opdracht

  De ontwikkelingen op het gebied van informatie-, nano, bio- en neurotechnologie bepalen de moderne toekomstvoorspellingen. Veel van deze voorspellingen schetsen een beeld van onderworpenheid van de mens aan zijn eigen technologie. Voorspeld wordt dat Moeder Aarde niet langer dient als natuurlijke woonplaats voor de mens. Dankzij technisch ingrijpen zal Homo faber zijn woonplaats transformeren tot Spaceship Earth. De biotoop wordt een technotoop. Vrijheid en eigen verantwoordelijkheid zijn hierin sterk ingeperkt. Het contrast tussen de huidige humanistische nadruk op vrijheid en verantwoordelijkheid enerzijds en de voorspelde menselijke onderworpenheid anderzijds. Zal het humanistische vormingsideaal het gaandeweg afleggen tegen het technologische maakbaarheidsideaal? Wat betekent dit voor de huidige westerse cultuur en haar liberaal-humanistische uitgangspunten? Ondergraaft de onontkoombaarheid het belang en de waarde van de huidige maatschappelijke instituties? Wat zal voor het individu nog de rol zijn van onze huidige morele waarden? Is er nog wel sprake van een authentiek individu? Wat betekent het voor de toekomstige mens om 'mens' te zijn? In dit essay staan enkele specifieke vragen centraal. Wat betekent dit voor het toekomstige onderwijs? Hoe kan het onderwijs bemiddelen tussen mens en techniek? En wat betekent dit specifiek voor het beroepsonderwijs? Dit is deel 1 van een tweeluik. Naar verwachting zal deel 2 omstreeks december 2021 verschijnen. 
  Toekomstig onderwijs
 3. Automatische spraakherkenning: wat komt erbij kijken?

  Vanaf begin 2021 kunnen leermaterialen ontsloten worden via edusources, het landelijk platform voor digitale leermaterialen. Op 1 plek vind je daar een groot en gevarieerd aanbod van digitale leermaterialen, zoals kennisclips, PowerPoint-presentaties, pdf’s, online e-modules en oefentoetsen. Om goed te kunnen zoeken in al die materialen, maken we gebruik van full text search. Tekstmateriaal is vrij gemakkelijk te doorzoeken, maar hoe maak je video- en audiomateriaal doorzoekbaar? Om uit die materialen de tekst de extraheren, is automatische spraakherkenning nodig. Hoe verloopt dit proces en hoe kunnen we spraakherkenning zinvol inzetten? Spraakherkenningsdeskundige Arjan van Hessen zocht dit voor ons uit. Hij schreef er een uitgebreid rapport (pdf) over. In deze blogpost lees je de belangrijkste aspecten die bij automatische spraakherkenning komen kijken.
  Afbeelding van een microfoon
 4. HvA Expertisecentrum Applied AI

  De Hogeschool van Amsterdam (HvA) heeft per 1 januari 2020 het Expertise Centrum Applied Artificial Intelligence opgericht. Daarmee investeert de HvA in de ontwikkeling van onderzoek en onderwijs van betekenisvolle, toegepaste AI binnen alle domeinen en studierichtingen. Vanuit de wetenschap naar de praktijk, oftewel Applied AI. Het centrum bestaat uit 7 labs, waaronder het Smart Education lab. Deze november besteed de HvA extra aandacht aan het centrum, waaronder 18 evenementen met als hoogtepunt de lancering van het Expertise Centrum AAI op 5 november.
  Applied Artificial Intelligence
 5. Learning from education innovation using the 4TU.CEE innovation map

  De snelle veranderingen in de samenleving zijn een uitdaging voor de onderwijsinstellingen. Die reageren door onderwijsvisies, leerdoelen, curricula en vakken te vernieuwen. Info daarover is vaak op projectbasis en heel divers. Je kunt dus moeilijk handige voorbeelden vinden of van meer projecten leren. Daarom bieden de vier technische universiteiten standaard informatie over onderwijsinnovatieprojecten aan op: https://www.4tu.nl/cee/innovation/ Analyse van alle projecten levert bruikbare conclusies op zoals te zien is in het artikel: Learning from education innovation using the 4tu.cee innovation map
  Titel met universiteitsgebouw
 6. Uncovering the opportunities in online learning

  At SURF, we're currently exploring how (else) we might support educators in the recent shift(s) between the digital and the physical. After our first focus group, we sought out to interview teachers, students, and experts more in-depth to understand their current experiences. This blog will cover the most important insights from those conversations.
  Scale of discomfort