Ga naar 'Online events'

Alle artikelen van Online events

20 artikelen

 1. Digital University Day - 26 november

  De Coronacrisis heeft op universiteiten en hogescholen ook een grote impact gehad. Niet alleen onderwijs, maar ook voorlichtingsactiviteiten, academische plechtigheden, promoties, wetenschappelijke bijeenkomsten en congressen kunnen niet in de oude vorm georganiseerd worden. De 1.5m maatregelen en overige beperkingen zullen nog wel even blijven gelden, bovendien is de verwachting dat sommige veranderingen blijvend zijn. Denk aan de hybride vorm van evenementen, deels fysiek en deels online. Maar hoe organiseer je nou een online of hybrideactiviteit en welke vorm past het beste bij jouw evenement of doelgroep? 
  Logo Digital University Day
 2. Learning from education innovation using the 4TU.CEE innovation map

  De snelle veranderingen in de samenleving zijn een uitdaging voor de onderwijsinstellingen. Die reageren door onderwijsvisies, leerdoelen, curricula en vakken te vernieuwen. Info daarover is vaak op projectbasis en heel divers. Je kunt dus moeilijk handige voorbeelden vinden of van meer projecten leren. Daarom bieden de vier technische universiteiten standaard informatie over onderwijsinnovatieprojecten aan op: https://www.4tu.nl/cee/innovation/ Analyse van alle projecten levert bruikbare conclusies op zoals te zien is in het artikel: Learning from education innovation using the 4tu.cee innovation map
  Titel met universiteitsgebouw
 3. Zelf iets doen aan toegankelijkheid: heel eenvoudig!

  Toen ik in 2017 een presentatie bijwoonde van Nanne Roos Vonk wist ik het gelijk, hier wil ik iets mee doen. Sindsdien vul ik met veel plezier de alternatieve tekst, ALT-tekst, in bij plaatjes op een webpagina.  En omdat het in deze tijd, waarbij veel onderwijs online gaat, digitale toegankelijkheid nog belangrijker is geworden deel ik graag het gele boekje Maak open! met je.
  Voorkant uitgave Maak Open! Een gele achtergrond met een zwarte sleutel
 4. Inspiratie-event Studentenwelzijn 26 oktober 2020

  De start van het nieuwe studiejaar is voor veel studenten een extra uitdaging. Met de tweede coronagolf, waarbij de nadruk nog meer ligt op online onderwijs en thuisstudie, neemt de druk en bezorgdheid verder toe. Zeker ook voor studenten met een ondersteuningsvraag. Het vraagt om inspiratie, samenwerking en verbinding. 
  groep studenten ingezoomd met de duimen omhoog
 5. Keuzestress: Webex, Teams of Zoom?

  SURF organiseert zo’n 160 events per jaar. Zoals velen moesten ook wij ons na de start van de crisis verdiepen in online platformen zoals Cisco Webex, Microsoft Teams en Zoom. Wij nemen jullie graag mee in de  mogelijkheden van deze drie platforms, die wij de afgelopen maanden gevonden en verzameld hebben. Webex, Microsoft Teams en Zoom worden vaak in één adem genoemd, en toch zijn er een aantal verschillen waardoor het goed is om te bekijken welke tool het meest geschikt is voor het doel van jouw event. De ontwikkelingen gaan snel. Naast extra features voor breakouts en interactie, zijn de afgelopen maanden veel security en privacy features aangepast om te kunnen voldoen aan de (Europese) richtlijnen.   NB: Iedere organisatie heeft een eigen mening over welke tool juist is voor intern en extern gebruik, voornamelijk op het gebied van security en privacy. Let dus wel op dat de tool die je gebruikt ook gebruikt mag worden door de (externe) doelgroep.
  Online video tools
 6. Inspiratie en tips voor Online Events Formats

  De ontwikkelingen op het gebied van Online Events, de techniek, tools, platformen en formats gaan razendsnel, en in deze tijden nog sneller. Met dit artikel geven we een aantal voorbeelden van formats en tools die je kunt gebruiken om je Online Event vorm te geven. Het is slechts een momentopname ter inspiratie van de mogelijkheden, zonder de pretentie te hebben dat het een volledig overzicht geeft. Wij hopen dat jij ook jouw tips en inspiratie wilt delen, zodat dit een bron van inspiratie blijft voor iedereen die iets doet op het gebied van online events.
  Online events formats Inspiratie