10 modellen voor blended onderwijsontwerp, spaar ze allemaal! Deel 5: De Blended Learning Puzzel

Er zijn tientallen modellen voor blended onderwijsontwerp. Allemaal zijn ze weer net anders, maar met hetzelfde doel: goed doordacht blended onderwijs ontwikkelen. Wil je aan de slag met onderwijsontwerp, maar zie je door de bomen het blended bos niet meer? Je bent niet de enige. In deze reeks lichten we verschillende ontwerpmodellen voor blended learning uit, samen met de SIG Blended Learning van SURF. Deze keer: de Blended Learning Puzzel.

De Blended Learning Puzzel in het kort

Het bordspel DidactTool van JaapJan Vroom inspireerde Joyce Dekens, Joanne Heidinga en Janine Haenen van de Haagse Hogeschool (HHS) om de Blended Learning Puzzel te ontwikkelen. Wij willen ook zo’n spel op onze school, was de gedachte. En dan toegesneden op de eigen instelling en met constructive alignment als uitgangspunt. Met zijn drieën gingen ze aan de slag en in 2017 zag de Blended Learning Puzzel het levenslicht. Constructive alignment en de taxonomie van Bloom vormen de basis van het spel en ook de bekende golf uit de Blended Learning Wave van Wagenaar komt erin terug.

Joyce Dekens is onderwijsadviseur ICT in het Onderwijs bij de Haagse Hogeschool. Janine Haenen is onderwijsadviseur en doet onderzoek bij het Lectoraat Duurzame Talentontwikkeling van de Haagse Hogeschool en Joanne Heidinga kennen veel mensen van (onder andere) het blended Golfjesspel. De Blended Learning Puzzel is sinds 2017 binnen de HHS in gebruik en wordt regelmatig doorontwikkeld. Voor een frisse blik op het model zijn daar ook andere onderwijsadviseurs bij betrokken. Zo worden binnenkort de werkvormkaarten aangepast en vereenvoudigd.

Onderwijs ontwerpen met de Blended Learning Puzzel

De Blended Learning Puzzel is een ontwerpmodel voor blended learning, gevat in een fysiek spel met verschillende kaarten en stickers. Elke sessie begint met een Start Up-kaart. Hierop vullen docenten informatie in over het vak: omvang, aantal EC’s, doelgroep, randvoorwaarden, leeruitkomsten, toetsvormen en het doel van de blend (bijvoorbeeld een probleem, of een ambitie). Vervolgens plakken de deelnemers gekleurde stickers bij de leerdoelen. Elke kleur correspondeert met een bepaald niveau in de taxonomie van Bloom. “Je wordt daardoor gedwongen om na te denken of de onderwijsactiviteiten aligned zijn met het niveau van de leerdoelen (en daarna de toetsvormen). Vaak levert dat meteen al goede gesprekken en aha-momenten op onder de docenten die het spel doen,” vertelt Joyce.

Een procesbegeleider met onderwijskundige kennis is dan ook gewenst wanneer je aan de slag gaat met de Blended Learning Puzzel. Joyce: “Mijn doel is om docenten echt te laten nadenken: waaróm doe je dit in de les? Kan het ook buiten de les, kunnen studenten dit online doen? Dat proces begeleid ik voortdurend, en dat maakt het ook zo leuk. Geen sessie met de Blended Learning Puzzle is hetzelfde! Soms komen we niet verder dan de leerdoelen en dat is ook prima.” De Haagse Hogeschool heeft als uitgangspunt dat de contacttijd de echte quality time is. Die moet zo goed en optimaal mogelijk worden benut. Om die reden is het onderscheid online en offline niet expliciet in het model opgenomen. Studenten doen immers ook online onderwijsactiviteiten tijdens fysieke bijeenkomsten. Wel bepaal je met het model wat studenten voor, tijdens en na de les doen. En zo ontstaat de bekende golf van onderwijsactiviteiten.

De voor- en nadelen van ontwerpen met de Blended Learning Puzzel

De Blended Learning Puzzel is gekoppeld aan de indeling op cognitieve niveaus volgens de taxonomie van Bloom. Binnen de HHS gebruikt men vrijwel overal deze taxonomie. Deze vaste indeling op Bloomniveaus is wellicht een nadeel voor wie binnen de eigen instelling met een andere taxonomie werkt.

Verder is de Blended Learning Puzzel toegankelijk en laagdrempelig. Joyce: “Je kunt het model gebruiken voor onderwijsontwerp op verschillende niveaus: ter inspiratie, om een aantal lessen te ontwerpen of om een module te herontwikkelen. Maar je kunt het ook met een team spelen, om zo het gesprek op gang te brengen en uitwisseling te faciliteren. De kracht van de Blended Learning Puzzel is dat je klein kunt beginnen en je ontwerp snel concreet maakt, door de kaartjes die je makkelijk kunt verplaatsen. Je krijgt snel inzicht in je onderwijsontwerp, in wat wel en niet past. Mijn ervaring is dat er genoeg toolkits zijn voor compleet curriculumontwerp, maar weinig op les- of cursusniveau.”

De Blended Learning Puzzel heeft dus de vorm van een fysiek spel, met kaartjes en stickers. Dat vraagt een actieve houding en open blik van degenen die ermee aan de slag gaan. Laptops mogen in de tas blijven. En voor sommigen is dat wellicht ook een nadeel. Wie het ontwerp daarna wil digitaliseren moet zelf nog een canvas maken of een bord in Miro delen met collega’s. Een digitale versie van de Blended Learning Puzzel komt er mogelijk wel in de nabije toekomst.

Voorwaarden voor ontwerpen met de Blended Learning Puzzel

  • Elk goed onderwijsontwerp kost tijd en dit model vormt daarop geen uitzondering. Voor een inspiratiesessie met de Blended Learning Puzzel is 2 à 3 uur ideaal. Voor echt herontwerp heb je wel meerdere sessies nodig.  
  • Een procesbegeleider is noodzakelijk om een sessie in goede banen te leiden. Dat kan een onderwijsadviseur zijn of een ICTO-coach. In elk geval iemand met ervaring met het model en gedegen kennis van technologische tools en werkvormen. Joyce: “Tijdens zo’n sessie ben ik het die docenten adviseert over de in te zetten tools bij de werkvormen. Voor een quiz bijvoorbeeld zijn er binnen de HHS meerdere tools beschikbaar, maar elk zet je ze weer net op een ander moment in: synchroon, asynchroon etc.”
  • De ruimte moet geschikt zijn om actief aan de slag te gaan en vellen papier op te hangen.
  • Het is aan te raden om van tevoren te inventariseren waarom een team aan de slag wil met het model. Binnen de HHS doet de procesbegeleider vooraf een korte intake met deelnemers aan de sessies.  

De tip van Joyce Dekens

“Iedereen die met de Blended Learning Puzzel onderwijs wil ontwerpen raad ik aan om er open in te gaan. Natuurlijk weet je vaak vooraf al een beetje waar je aan wil werken: iets dat niet lekker loopt in je lessen, of: efficiënter gebruikmaken van je contacturen. Laat de waardevolle gesprekken met collega’s maar gewoon ontstaan; geef in zo’n sessie ruimte aan wat er naar boven komt. Juist dat is heel waardevol. Gebruik dat moment om het gesprek aan te gaan met je team. ”

Dit is deel vijf in de serie ‘10 Modellen voor blended onderwijsontwerp, spaar ze allemaal!’ Eerder verschenen in deze reeks:
 

Omslagfoto door Bilal O. via Unsplash

Auteur

| Onderwijskundig schrijver @ SURF | community coach @ HvA | Eigen…

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties