Ga naar 'Media & Education'

Alle artikelen van Media & Education

153 artikelen

 1. Onderwijsinnovatie als Ethische Opdracht

  De ontwikkelingen op het gebied van informatie-, nano, bio- en neurotechnologie bepalen de moderne toekomstvoorspellingen. Veel van deze voorspellingen schetsen een beeld van onderworpenheid van de mens aan zijn eigen technologie. Voorspeld wordt dat Moeder Aarde niet langer dient als natuurlijke woonplaats voor de mens. Dankzij technisch ingrijpen zal Homo faber zijn woonplaats transformeren tot Spaceship Earth. De biotoop wordt een technotoop. Vrijheid en eigen verantwoordelijkheid zijn hierin sterk ingeperkt. Het contrast tussen de huidige humanistische nadruk op vrijheid en verantwoordelijkheid enerzijds en de voorspelde menselijke onderworpenheid anderzijds. Zal het humanistische vormingsideaal het gaandeweg afleggen tegen het technologische maakbaarheidsideaal? Wat betekent dit voor de huidige westerse cultuur en haar liberaal-humanistische uitgangspunten? Ondergraaft de onontkoombaarheid het belang en de waarde van de huidige maatschappelijke instituties? Wat zal voor het individu nog de rol zijn van onze huidige morele waarden? Is er nog wel sprake van een authentiek individu? Wat betekent het voor de toekomstige mens om 'mens' te zijn? In dit essay staan enkele specifieke vragen centraal. Wat betekent dit voor het toekomstige onderwijs? Hoe kan het onderwijs bemiddelen tussen mens en techniek? En wat betekent dit specifiek voor het beroepsonderwijs? Dit is deel 1 van een tweeluik. Naar verwachting zal deel 2 omstreeks december 2021 verschijnen. 
  Toekomstig onderwijs
 2. Mosaic Active Learning Initiative Webinars

  Met het Mosaic-programma heeft de Indiana University het actief en samenwerkend leren naar een hoger niveau getild. Het Mosaic initiative ondersteunt en experimenteert met onderwijs in innovatieve Learning Spaces. Daarbij voeren ze onderzoek uit op het gebied van ruimte, technologie en pedagogiek. Ze delen graag de geleerde lessen van de afgelopen 5 jaar in een serie van 3 webinars. 
  logo Mosaic
 3. Tips uit de OWD sessie docentprofessionalisering: 'Samen is het toverwoord'

  Samen. Samen leren, samen ontwikkelen, samen bepalen wat nodig is. ‘Samen’ was het toverwoord van de sessie ‘Ondersteuning en professionalisering van docenten’ tijdens de SURF Onderwijsdagen 2020. Twee hosts, drie docenten, vier studiogasten en tientallen online deelnemers blikten terug op een half jaar online onderwijs. En deelden hun tips voor docenten en onderwijsondersteuners in mbo, hbo en wo.
  Tips uit de OWD sessie docentprofessionalisering: 'Samen is het toverwoord'
 4. Hoe staat het met de digitale leeromgeving in het HO?

  De ontwikkelingen rondom de digitale leeromgeving hebben de afgelopen jaren niet stil gestaan. Bij veel instellingen is de digitale leeromgeving een samengesteld geheel van verschillende applicaties. In de markt zijn veel applicaties beschikbaar, met overlappende functionaliteit en mogelijkheden. Er is dus veel te kiezen. Instellingen hebben dan ook behoefte aan informatie hoe andere instellingen de leeromgeving invullen.
  Infographic Overzicht van de meest gebruikte applicaties in 2020
 5. Mixed Reality for research and education

  Mixed Reality is a technology and concept in which computer-generated objects are anchored in the real world, usually based on head-mounted devices. The virtual objects, often referred to as “holograms”, behave as if they are really present and allow users to interact with these objects in natural ways using hand interaction or voice commands. Mixed Reality can be used to augment reality in various ways, for example, to overlay annotations and data for teaching or analysis purposes, or to provide virtual 3D content shared by multiple users while they’re in the same physical space. Within the SURF community Mixed Reality is being applied and experimented with already for a number of years, but its use is still fairly limited. In this article we would like to give an overview of Mixed Reality, its applications and potential, in order to inform and inspire.
  Figure 3: AugMedicine: interactive multi-user inspection of CT scans for learning (source: CFI/ULeiden)
 6. Cameragebruik tijdens online lesactiviteiten: tips en aandachtspunten

  Eén van de meest gehoorde frustraties van docenten bij het geven van onderwijs op afstand, is dat studenten hun camera uit hebben staan tijdens de online lesactiviteiten. Hierdoor kunnen docenten niet zien of de studenten echt aanwezig zijn, hoe ze reageren en in welke staat van zijn ze verkeren waardoor het veel moeilijker is te interacteren en communiceren met de studenten.
  Camera
 7. Learning Spaces van de vier Technische Universiteiten (4TU)

  De 4TU gebruiken een andere definitie van het begrip “Learning Spaces”. Leuk om eens naar te kijken en te zien wat de 4TU op dat gebied doen. Dat kan met de resultaten van de 4TU learning spaces tour: The learning spaces of the Dutch Universities of Technology Hoe je het onderwijs ervoor ontwerpt kun je zien in het project: Education design for new educational challenges of universities
  LS
 8. Ontwerp van blended learning voor een snel veranderende wereld en met flexibele educatieve ecosystemen.

  Hoe ontwerp je blended learning voor een snel veranderende wereld en met flexibele educatieve ecosystemen? Die vraag beantwoorden de 4 Technische Universiteiten (4TU) met onderzoek binnen het project: Education design for new educational challenges of universities De resultaten staan in 6 publicaties zoals: Designing blended engineering courses  en Balancing online and face-to-face teaching and learning activities   In 2021 tonen de publicaties ook wat we leren van de pandemie. Het COVID-onderwijsonderzoek bij de 4TU laat zien dat de pandemie stress geeft, maar dat het onderwijs voor een groot deel redelijk verloopt. We gaan de consequenties daarvan analyseren en daarnaast loopt een enquête naar de wensen voor het onderwijs vanaf 2022. Wat al duidelijk is: 2021 zal een jaar van veranderingen zijn.
  Design of education