Succesvolle eerste jaren van de SIG Learning spaces

Dit jaar bestaat de Special Interest Group Learning spaces 4 jaar. Aan het begin van het jaar willen we graag even met je stil staan en terug- en vooruitkijken.

Voor onze oprichting zijn we in 2018 naar de KU Leuven geweest met als thema Multi-locatieleren. Deze peer visit diende als basis voor de uitgave Praktijkvoorbeelden Multi- locatieleren.

Studiereizen

De eerste studiereis naar het Educause Learning Initiative 2019 resulteerde in een uitgave: Active learning spaces: Lessons learned in de VS, verslag SURF studiereis naar ELI 2019. In Los Angeles is ook de basis gelegd van het eerste kernteam. Ook in 2020 is ELI bezocht. Voor 2023 is het programma van ELI nog niet bekend. Wanneer er veel aandacht is voor learning spaces kunnen we weer een studiereis organiseren naar ELI2023, 7-9 juni in Anaheim. We horen graag van je of je interesse hebt om mee te gaan, dat kan via michel.jansen@surf.nl.

Een aantal leden is de afgelopen jaren naar de Innovative Learning Spaces Summit geweest. Zo ook naar de Amsterdam versie van 2022: Vijf inzichten die ik meenam van de Innovative Learning Spaces Summit 2022.

conferentiezaal met deelnemers van de Innovative Learning Spaces Summit 2022
Innovative Learning Spaces Summit 2022

Thema website’s

Naast publicaties op onze Communities.nl/learning-spaces website hebben we verschillende thema sites ingericht, bijvoorbeeld www.surf.nl/learning-spaces en www.surf.nl/hybride-onderwijs. Op beide websites vind je informatie en verschillende uitgaves.

Ook hebben we bijgedragen aan de Toolkit Blend-je-onderwijs van het Versnellingsplan waarin tools zijn opgenomen om méér voordeel te behalen uit de fysieke leeromgeving, zoals inspiratiekaarten voor het ontwerpen van innovatieve onderwijsruimten, een selectie-instrument om passende onderwijsruimten te bepalen en een scoringsinstrument voor onderwijsruimtes dat veel in de VS wordt gebruikt.

Actief op de Onderwijsdagen

Elk jaar een sessie op de Onderwijsdagen. Afgelopen editie was de zaal te klein voor het aantal geïnteresseerden. We zijn met alle deelnemers aan de slag gegaan rond hybride werkvormen. Een verslag staat op de communities-website: Nieuwe werkvormen voor hybride onderwijs – verslag van de SURF Onderwijsdagen 2022. Plan is om op basis van de resultaten van de workshop een aantal hybride werkvormen toe te voegen aan de Toolkit blend je onderwijs.

Een zaal bij de Onderwijsdagen met daarin deelnemers die staan.
Actief aan de slag bij de Onderwijsdagen

Peer visits

Een goede manier om kennis uit te wisselen en inspiratie op te doen is om deel te nemen aan onze peer visits. Afgelopen jaar kon het gelukkig weer:

In 2023 willen we ook een paar peer visits organiseren. Heeft jouw instelling interessante onderwijsruimtes? Neem contact met ons op via michel.jansen@surf.nl om te verkennen of we een peer visit kunnen organiseren.

Deelnemers aan de peer visit aan de RUG zitten in een Active Learning Classroom
Active Learning Classroom bij de Rijksuniversiteit Groningen

Er is dus veel gebeurd de afgelopen jaren rond learning spaces. Dit heeft zeker er aan bijgedragen dat SURF in 2023 een project uit gaat voeren rond de Future campus: Hoe zien de fysieke campus en de digitale leeromgeving eruit in in 2040? Ook daar kun jij aan bijdragen zie deze post op Linked in.

We wensen je een mooi jaar toe. Namens de SIG Learning spaces en SURF,

Jasper van Winden, UU en voorzitter van het kernteam en Michel Jansen, SURF.

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties