Blended Learning

Blended Learning is een mengvorm van face-to-face en online leeractiviteiten. Een goede ‘blend’ is er een waarin deze leeractiviteiten elkaar wederzijds versterken en er didactisch onderbouwde keuzes gemaakt zijn in het on- of offline en synchroon of asynchroon faciliteren van leeractiviteiten. Dit alles om de kwaliteit van het onderwijs te optimaliseren!

Wil je meer weten, meepraten of kennisdelen? Kijk dan verder en volg de SIG Blended Learning!

De wetenschap achter blended learning

Er is veel kennis over wetenschappelijk onderzoek over blended learning, maar waar vind je die en wanneer heb je tijd om die te lezen? Wij doen dat voor je! Via deze artikelenreeks bieden we laagdrempelige kennis aan uit wetenschappelijk onderzoek.

Methodieken en tools

Regelmatig inventariseren we methodieken en tools voor blended onderwijs. Hier vind je een aantal uitgelichte artikelen.

  1. Interactief online leren met Xerte
  2. SHUFFLE je blend(y)