Ga naar 'Vraagbaak Online Onderwijs'

Alle artikelen van Vraagbaak Online Onderwijs

168 artikelen

 1. Webinar Online Binding: sticky campus goes online?

  Wat zijn de eerste ervaringen met de nieuwe generatie studenten die we bijna niet fysiek hebben leren kennen? Wat kunnen we online doen om echt contact te maken en te houden? En gaan we naar een online sticky campus? Kom het te weten in dit webinar op 2 oktober om 11.00 uur. Georganiseerd door SURF, het ComeniusNetwerk en het Versnellingsplan. Inschrijven via deze link. Je krijgt dan een mail met de link naar het webinar. 
  Sticky campus
 2. Leren in leerteams bevordert online binding

  Ilja Boor (UvA) raakte geïnspireerd door een eerdere SURF webinar over online binding en ging aan de slag. Samen met college Sandra Cornelisse heeft ze leerteams opgezet voor de nieuwe eerstejaars en ook tweede- en derdejaars. Ze vertellen over hoe ze het hebben aangepakt en over de positieve ervaringen in de eerste 2 weken van het huidige collegejaar. Cruciaal lijken het structureren van de bijeenkomsten en het faciliteren van de online groepen. 
  Laptop en beeld
 3. Online binding: energisers voor docenten

  Corona. Velen willen er even niks meer over horen, want het blijkt toch wel een grotere impact op ons leven te hebben dan we aanvankelijk dachten. Voor docenten geldt dit denk ik nog meer. Want bijna niemand had zich kunnen voorstellen dat zijn vak op dit moment zou bestaan uit bijna permanent achter een computerscherm zitten. Zonder het live contact met studenten is er toch echt een stuk minder aan. Maar helaas lijkt deze situatie nog wel even te blijven bestaan.  Als onderwijskundige zijn het voor mij echter heel interessante tijden. Ik zie zoveel mooie, nieuwe, inspirerende oplossingen voorbij komen door docenten die er daardoor in slagen (online) binding te houden met hun studenten. En die pogingen worden door de studenten zeer gewaardeerd is mij gebleken uit interviews die ik met hen had. Deze positiviteit wil ik heel graag delen in de Community Online Binding.
  Typemachine gek
 4. Tentamens eruit, opdrachten erin?

  Tentamens. Daar valt normaal gesproken al heel veel over te zeggen. Sinds corona kwamen daar nog heel veel vragen (en gelukkig ook antwoorden) bij. Het gaat dan over hoe een tentamen vanaf thuis gemaakt kan worden, hoe de veiligheid geregeld is en of studenten niet "spieken". Toch bleek het niet altijd mogelijk om het, zeker in de beginperiode van de lockdown, allemaal tijdig op orde te hebben. Docenten kozen daarom soms voor andere oplossingen.  Op de PABO van studente Madelon besloot een docent het tentamen helemaal in de ban te doen en te gaan werken met lesbrieven. De werkopdrachten in de lesbrieven waren moeilijk gaf ze aan in het gesprek dat ik met haar had. Ze moest veel zelf opzoeken en uitwerken. In vergelijking met een gewone toets had ze meer geleerd zei ze: "Bij een toets stamp je het en daarna is het weg, nu was er verdieping omdat bepaalde vragen steeds terugkwamen en je daarover echt moest nadenken." 
  computer, telefoon
 5. Do's and don'ts voor docenten bij synchroon hybride onderwijs

  Ondanks dat een aantal van onze collega's (bijv. Barend Last en Wilfred Rubens) aangeven dat je vooral niet te snel hybride (virtual/remote) classrooms bij synchroon onderwijs moet inzetten (en vooral moet kijken naar andere werkvormen passend bij je leerdoel), zien we in de praktijk dat toch veel docenten op dit moment deze vorm kiezen. Dit omdat er nog steeds erg snel geschakeld moet worden vanwege corona. Om de docenten toch op weg te kunnen helpen en ze bewust te maken van de (on)mogelijkheden van de inzet van deze hybride classrooms heb ik (samen met Huib Langenberg) vanuit verschillende bronnen nogmaals de do's en don'ts op een rij gezet in deze blog: https://blog3.han.nl/hanicto/dos-and-donts-voor-docenten-bij-synchroon-hybride-onderwijs/ 
  Classroom (pixabay licentie)
 6. Groepen maken voor online binding: #stayconnected

  Studenten mogen nog maar een fractie van de tijd op de instellingen fysiek bij elkaar komen. Een belangrijke voorwaarde voor binding vervalt daarmee. Online binding moet het overnemen en daarbij lijkt het werken in groepen, ook al is dat dan nog steeds meestal op afstand, van cruciaal belang. Mika vertelt over het werken in groepen van 3. Er wordt na afronding van de opdracht een anonieme enquête verstuurd met de vraag of de studenten ook de volgende opdracht met elkaar willen blijven werken. Alleen als alle 3 de studenten aangeven dit wel te willen gaan ze samen door. Zo niet, dan worden ze ingedeeld in een andere groep. 
  Mondkapje VU: stay connected
 7. Bouwstenen voor effectieve docentprofessionalisering

  In de publicatie ‘Bouwstenen voor effectieve docentprofessionalisering in het hoger onderwijs gericht op onderwijsinnovatie met ICT – Literatuurverkenning’ presenteert de zone Docentprofessionalisering van het Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT 37 bouwstenen. Hiermee kunnen instellingen bewuste en onderbouwde keuzes maken voor de inrichting, uitvoering en analyse van hun docentprofessionalisering.
  Foto met legosteentjes
 8. Scriptiewandelingen: 2 vliegen in 1 klap

  In een vorig artikel in deze community werd het belang van bewegen al onderstreept. Niet alleen voor het fysieke, maar ook voor het geestelijke welzijn. Juist in de laatste fase van de meeste studies, waarin studenten werken aan een afstudeerscriptie of -onderzoek lijkt veel zitten echter onvermijdelijk. Daar komt bij dat het schrijven van een scriptie normaal gesproken al een wat eenzamere taak is. Iedereen is immers bezig met zijn eigen onderwerp. Corona maakte dat voor veel afstudeerstudenten niet makkelijker. Het werken in de bibliotheek mocht niet meer, scriptiebegeleidingsgroepen werden afgezegd en dus restte het thuisgevecht met de data, verwijzingen en conclusies. 
  eenzame wandeling